Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ХОРАТА НЕ ЗНАЯТ, ЧЕ НЯКОЙ ПОДПИСВА ВМЕСТО ТЯХ

Даниела Петкова, изпълнителен директор на ПОК Доверие пред в. БАНКЕРЪГ-жо Петкова, Комисията за финансов надзор наложи на ПОК Доверие принудителни мерки във връзка с подвеждащи текстове и твърдения , изпратени от компанията до осигурени лица. Какъв е вашият коментар?- Документът не съдържаше подвеждащи и неверни твърдения към момента на изпращането и получаването му. В началото на месец юли изпратихме еднократно 7700 писма на осигурените лица, за които получихме заявления, че желаят да се прехвърлят в ПОК ДСК Родина. В писмата ги информирахме, че ако желаят, могат да ни уведомят с обратно писмо за промяна на избора си и прекратяване на процедурата по прехвърляне. Пристъпихме към този чисто пазарен ход поради многобройните сигнали, че хората не знаят, че от тяхно име има постъпило заявление за прехвърляне. Още повече че в Наредба №3 няма забрана, ако осигуреното лице желае, да изиска обратно заявлението си, преди да са прехвърлени натрупаните средства по индивидуалната му партида, нито пък има описана процедура как да направи това. КФН прие на 30.07.2004 г.специално по повод на нашата кореспонденция с осигурените Указания за тълкуване на Наредба №3, в които всъщност за първи път стана ясно, че хората нямат право да прекратят процедурата за прехвърляне даже ако заявлението им е с фалшив подпис. Разбирането на надзора е, че процедурата може да се прекрати, без да бъде подписан договор за допълнително пенсионно осигуряване от страна на осигурените. Остава неясен въпросът как лицата ще упражнят правото си да прекратят прехвърлянето, без да знаят, че от тяхно име има подписано заявление и договор. Факт е, че Наредба №3 не урежда ясно този проблем. Ще се съобразите ли с предписанията и ще прекратите ли тази кореспонденция?- Ще се съобразим със задължителните предписания, но ще продължим да си кореспондираме с нашите клиенти, защото очевидно има смисъл. От всички 7700 заявления за прехвърляне в ПОК ДСК-Родина останаха по-малко от 4000, а и от тях продължават всеки ден да пристигат молби за прекратяване на процедурата, както и жалби, от които е очевидно, че заявлението не е подписвано от осигурените. Може документът, който лицата попълват, да не е в съответствие с последните указания на КФН, но пък е трудно да се предположи, че човек ще подпише договора за допълнително пенсионно осигуряване с фонда, в който не желае да се прехвърли. Ще проверяваме до последно дали не е нарушена процедурата за тези хора, колкото и да е неприятно за конкурентните фондове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във