Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ХАОСЪТ В ДЪРЖАВАТА ЗАПЛАШВА ДА НИ ЗАЛЕЕ

ВЛЯЗОХ В СДС, КОГАТО ТОЙ Е В ОПОЗИЦИЯ И ОТ НЕГО НЯМА КАКВО ДА СЕ ВЗЕМЕПламен Орешарски, член на Националния изпълнителен съвет на СДСГ-н Орешарски, не станахте член на СДС, докато бяхте заместник-министър на финансите в правителството на Иван Костов. Защо направихте това сега?- Много лесно се става член на една партия, докато тя е на власт. Влязох в СДС, за да дам каквото мога от себе си, а не за да взема от нея. В момента от тази партия няма какво да се вземе.Прокарва се версията, че в НИС на СДС вие сте наследникът на бившия финансов министър Муравей Радев, който бе ваш началник?- Това е въпрос на интерпретация. Аз възприемам себе си по индивидуален начин, а не като човек на някого.Когато ставахте член на СДС, смятахте ли, че ще влезете в Националния изпълнителен съвет на партията?- Не, това никога не ми е било цел. Позициите, които един човек заема, винаги трябва да се разглеждат през някаква съдържателна призма - от гледна точка на възможности за работа, да се свърши нещо, да се прояви експертното, а не самоцелно да се заеме някаква позиция. Ако очаквате в момента да ви дефинирам някакви бъдещи лични цели, ще ви разочаровам, защото нямам такива. Искам, политическата организация, в чието ръководство съм влязъл, да си възвърне позициите, които е имала в обществото и които съм убеден, че много скоро отново ще има.Къде сбърка СДС, за да изгуби позициите, които имаше до края на 1998 година?- Сигурно в много неща. Вероятно контактът с обществото, в това число и контактът с медиите, не е бил на необходимото ниво. Сигурно отделни хора, които бяха лице в организацията, са сбъркали в професионален план. Не е изключено да има и от това, което се дефинира като корупция, и тя да е проникнала сред някои от членовете на СДС. Но мисля, че положителното, което направи СДС за страната, надвишава в пъти грешките, които допусна. Убеден съм, че това вече се осъзнава от всички нас. Колкото и лошо да се характеризира от време на време старото управление, мисля, че положителните му резултати все още са почти единственият фактор, който крепи равновесието в държавата - икономическото, а оттук и общественото.През последните десетина години, независимо кое правителство бе на власт, вие много се пазехте да се приобщите към определена политическа платформа. Винаги сте държали на своята експертна позиция. Може ли да се каже, че вече сте преосмислили това свое поведение?- Аз не го възприемам като преосмисляне, а по-скоро като по-нататъшно развитие на експертната ми позиция. Струва ми се, че в момента между многото сложни неща, които се случват в държавата, има и нещо хубаво - изчистване на възгледите и на позициите на отделните граждански и политически структури. Мисля, че в момента интересите на страната изискват активна гражданска позиция от всички експерти. Ситуацията в държавата е такава, че само експертната позиция вече не е достатъчна, за да се опитаме да се преборим с хаоса, който заплашва да залее всички и да ни върне във времена, които всички ние бихме искали да забравим и които си мислехме, че са отминали.Къде точно виждате този хаос?- В отсъствието на икономическа програма на правителството, а оттук и в липсата на икономическа политика. Колко време може да издържи една страна, без да има целенасочена икономическа политика? Така по инерция може да се върви само известно време. Това се случва в момента.Не мислите ли, че тези седем месеца бяха необходими на изпълнителната власт, за да навлезе в проблемите на управлението и да подготви една стройна политика, която да прилага по-нататък?- Според мен, ако едно правителство не направи основните стъпки от своята програма през първите три месеца на своето управление, мандатът му е загубен. И това не го смятам само аз. Това е принцип, който е доказан на практика. А правителството вече седем месеца само се оглежда. Още колко време ще му е нужно да диагностицира. Премиерът обеща, че това диагностициране ще привърши за една година, само че не знам от коя практика е взел тази една година. Основният проблем е, че управляващите имат две икономически програми - една предизборна и една след изборите, но и двете не стават за нищо, защото са микс от популистки обещания. Виждаме, че на практика се управлява ден за ден. На практика няма правителствен екип. Всеки министър управлява сам за себе си и се върви след събитията. По този начин не се издържа дълго.Допуснало ли е сегашното правителство грешки, които трудно могат да бъдат поправени?- Една от най-непоправимите грешки е разбиването на администрацията, за чието възстановяване ще е нужно изключително много време. Непоправими са й щетите, които се нанесоха на страната при управлението на външния дълг. Третото непоправимо е срамът, който страната пое заради договора с Краун Ейджънтс. Бяха забавени и преговорите за присъединяване към ЕС, но все ми се ще да вярвам, че това забавяне няма да е фатално.Но администрацията не работеше достатъчно добре и при управлението на ОДС. Нали за това към нея се посипаха множество обвинения в корупция?- Аз познавам администрацията в най-общи линии от края на осемдесетте години, а от началото на 1993 г. в детайли. Твърдя, че при администрацията по време на управлението на ОДС имаше един постъпателен прогрес и плътно доближаване до европейските норми на поведение. Днес администрацията отново е разбита.Искате да кажете, че всички обвинения в корупция срещу администрацията по време на управлението на ОДС са били безпочвени?- Не, не искам да кажа това. Според мен, проблемът за корупцията не е проблем на администрацията, не е проблем на правителството, а е обществен проблем, възникнал доста отдавна в тази страна. Впрочем като отваряме темата за корупцията, можем ли да характеризираме ситуацията в страната преди 1997 година? Източването на банковия сектор и на значима част от реалния сектор - как да характеризираме това, с какъв термин? Той може би не е точно корупция, а нещо много по-страшно.Защо смятате, че сегашното правителство е нанесло непоправими щети с управлението на външния дълг?- През последните два-три месеца цените по трите вида брейди облигации се доближиха до 90 цента за долар и спокойно може да се направи едно обобщение, че страната загуби възможност да изкупи дълга си на равнище под 80 цента за долар. Това означава, че на държавата са нанесени щети, тъй като тя е загубила по десет цента за всеки долар от външния ни дълг по брейди облигациите.В средата на миналата година брейдитата се търгуваха в диапазона 75-80 цента за долар. Вижте ги как се движат днес - над 90 цента за долар. Ако аз имах един фонд, който навремето е купил български брейди книжа, щях да съм много радостен от сегашното им поскъпване.Това означава ли, че според вас операцията по замяната на брейди книжата с нови дългосрочни държавни облигации е във вреда на държавата?- Точно по повод на тази операция ви направих горния коментар. Ако бях мениджър на фонд, щях да съм много щастлив от тази замяна, тъй като дългът, който досега съм осчетоводявал по 75-80 цента за долар, набързо е станал 90 цента за долар и сега ми се предлага да го заменя с глобални бонове. Тази положителна курсова разлика, която отчитам, се превръща в кеш. По ваши изчисления какви щети ще претърпи държавата от замяната на брейди облигациите?- По усреднени предварителни оценки лихвеното натоварване за бюджета от тази операция ще е между 20 и 40 млн. щ. долара годишно.Но нали за сметка на това чрез предлаганата замяна се намаляват годишните разходи по обслужването на главницата?- Разходите по главницата са проблем на превъртането на външния дълг, а увеличените плащания по лихвите водят директно до нарастване на бюджетните разходи и до по-малко възможности за повишаване на заплатите, пенсиите, парите за отбрана и сигурност и за социалното и здравното осигуряване.Защо смятате, че договорът с Краун Ейджънтс е позор за страната?- Защото в него има мениджърски елемент. Всъщност това, което знам от този договор, е достатъчно, за да го характеризирам като позорен за България. В двадесет и първи век ние се стремим към ЕС и в същото време с подписването на този договор правим официално признание, че се намираме на равнището на слабо развита африканска страна. Този договор е отказ от национален суверенитет. По същата логика утре можем да концесионираме и правителството.Но това не е договор за концесия?- Има такива елементи.Министърът на финансите Милен Велчев твърди, че това е консултантски договор. Единственият консултантски договор, който е бил предложен на финансовото министерство от четирите институции, с които са водени разговори?- Митниците досега са консултирани поне десетина пъти и имат десетина консултантски договора, сключени по линията на различни програми за двустранно и многостранно сътрудничество. Но нито един консултантски договор не е бил секретен. Какво секретно, според вас, може да има в един консултантски договор?Във всички консултантски договори, които аз съм виждал, има права, задължения, резултати, които трябва да се постигнат, и най-вече колко се плаща и в какви срокове.Като изключим проблемите във финансовата област, в кои други сфери правителството е допуснало големи гафове?- Аз не съм специалист по други области, но ще ви отговоря с един риторичен въпрос - кога в 120-годишната нова история на страната ни на стачка са излизали учениците?

Facebook logo
Бъдете с нас и във