Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ХАН КРУМ БАВНО, НО СИГУРНО СЕ ИЗМЪКВА ОТ БЛАТОТО

След продължително усилие обувният завод Хан Крум /Крумовград/ започна да излиза бавно, но сигурно от блатото на несъстоятелността. Оздравяването му, макар и с известно закъснение, протича успешно. Според шестмесечния отчет на дружеството, предоставен на фондовата борса, то е приключило периода със загуба от 8 хил. лева. Ако се направи сравнение с полугодието на миналата година, тя е намаляла драстично. Към 30 юни 2003 г. негативният финансов резултат на Хан Крум е бил 149 хил. лева. Непокритата му загуба от минали години е 388 хил. лева. Дълговете му пък надвишават 1.3 млн. лева. Хан Крум произвежда предимно обувки на ишлеме и осъществява съвместна дейност с италиански фирми, като изнася цялата си продукция зад граница. Именно това предопределя и гъвкавостта в използването на неговия капацитет. Както тази седмица можем да натоварим мощностите на предприятието наполовина, така през следващата можем да използваме целия му капацитет, поясни пред в. БАНКЕРЪ изпълнителният директор на дружеството Мариана Кирчева. Тя допълни, че дружеството води в момента преговори със сериозни клиенти, но те са още в начален етап. Разбира се, има и сключени договори, които предопределят някаква стабилност за дружеството. Собствениците на обувния завод имат намерение да инвестират в модернизиране на техниката, за да му възвърнат конкурентоспособността. Основните му сътрудници са габровското дружество Рекорд и крумовградската фирма Крумица. Хан Крум притежава 14 хил. кв. м площ, от които 8.4 хил. кв. м са застроени. Машините му са в експлоатация още от далечната 1972 година. В момента в завода работят 196 души. Оздравителният план на дружеството бе утвърден от Кърджалийския окръжен съд на 13 април. С това решение бе прекратено и производството по несъстоятелност на Хан Крум, съответно - правомощията на синдика Пламен Атанасов. На 9 април неговите акционери се канеха да гласуват отписването му от публичния регистър - съвсем правомерна стъпка за дружества, които са в процедура на несъстоятелност или им предстои ликвидация. Но общото събрание, на което това обаче трябваше да се случи, бе отменено. Публичните задължения на дружеството са близо 1 млн. лева. Неговите управители, които са предложили оздравителния план, са се споразумели с Агенцията за държавни вземания за разсрочване на тези задължения. Ако обаче спрат да погасяват задълженията си, отново ще бъде възобновена процедурата по несъстоятелност на предприятието. Тя бе открита на 17 май 2002 г. от Кърджалийския окръжен съд с начална дата на неговата неплатежоспособност 30 декември 1999 година. На 7 октомври миналата година обаче Пловдивският апелативен съд отмени това решение на окръжните магистрати. Той остави и без уважение молбата за откриване на производство по несъстоятелност на обувното предприятие от страна на Българска стопанска камара, която е искала да събере вземане на едно от нейните дружества. Все пак се стигна до прилагането на оздравителен план на предприятието, който неговите кредиторите одобриха на 4 март. Дружеството Над - Ил - Надежда Гинева държи контрола върху обувния завод, тъй като притежава 57% от неговия капитал. Министерството на икономиката имаше дял от 33%, но той беше продаден на централизиран публичен търг на борсата тази пролет. По-съществени промени в собствеността на дружеството настъпиха и в края на юли, когато председателят на съвета на директорите на Дилингова финансова компания Веселин Ралчев придоби 12.07% от капитала му. Продавач на половината от тези акции е Бългериън Шус Корпорейшън.

Facebook logo
Бъдете с нас и във