Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГЪВКАВИТЕ ЗАПЛАТИ СА НАЙ-ГОЛЯМОТО НИ ПРЕДИМСТВО

Гъвкавите работни заплати и лесното наемане на служители са най-голямото предимство на България, става ясно от годишния доклад за глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум, представен на 30 октомври от Центъра за икономическо развитие. Само 21 страни прилагат по-гъвкави правила от нас при определяне на трудовите възнаграждения. Най-добрият ни макроикономически показател е нивото на бюджетния дефицит - по него България заема 24-о място (от 102 държави). Изненадващо зле са оценени влиянието на валутния курс у нас (91-во място) и инфлацията (72-ро място). Вероятната причина за това е, че в миналото бизнесът ни ползваше изкуствени предимства от обезценяването на лева, което правеше по-конкурентоспособен нашия износ. Страната ни е на последно и предпоследно място по показателите, свързани с корпоративната култура, като ангажиране на фирмите с благотворителност и насърчаване на служителите им за доброволно участие в обществени мероприятия.Проучването на Световния икономически форум акцентира върху два индекса - конкурентоспособност на растежа и конкурентоспособност на фирмите. И в двете класации води Финландия (докато през 2002 г. САЩ са били начело при микроикономическия индекс). По конкурентоспособност на растежа България е на 64-а позиция сред 102 държави (непосредствено преди Турция) и отстъпва две места спрямо 2002 година. По втория индекс запазваме незавидното 74-о място от 95 страни, като се нареждаме след Румъния.Това, което дърпа назад макроикономическия ни индекс, са лошите оценки за ефективността на бюджетните разходи, както и за гаранциите за изпълнение на договорите. Изненадващо добра е оценката за нивото на корупция, където изпреварваме 67 страни. Поради посочените вече недостатъци, свързани с валутния курс и инфлацията, оценката ни за макроикономическата стабилност като цяло е ниска - 73-о място.Микроикономическият индекс е повлиян и от по-лошата атестация за състоянието на нашите фирми (81-во място), като най-негативна в случая е оценката за качествата на професионалния мениджмънт. Бизнес средата е оценена малко по-добре (72-ро място). Въпреки това по показателя - бариери пред започване на бизнес, България е на последното 95-о място. Но пък други показатели, като ниво на обучението, подобряват оценката за бизнес средата.Любопитно е, че една Словения например е на 19-о място по разходи за научни изследвания - показател, по който ние сме на 79-о. Само осем страни имат по-ниска бюрокрация от Хърватска, докато България държи последните места в тази категория.

Facebook logo
Бъдете с нас и във