Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГРЪЦКА КОМПАНИЯ ПОЕМА БЕНТОНИТ

Гръцката компания Ес енд Би Индустриал Минералс ще купи 96.8 на сто от капитала на дружеството Бентонит - Кърджали, чрез блокова сделка на фондовата борса, която по всяка вероятност ще се сключи след шест седмици. Не се знае обаче каква ще бъде структурата на собствеността на кърджалийското дружество дотогава. На 23 октомври тази година чрез сделки на фондовата борса собствениците на компанията започнаха да се пренареждат. В този ден най-големите й акционери Ривал 5 с 27.66% и кипърската офшорка БК Минерал Трейдинг лимитид с 33.64% продадоха всичките си акции от кърджалийското предприятие. Същото е сторил и Енист Холдинг - Кипър, въпреки че неговото участие в капитала на Бентонит е незначително - 1.81 процента. Токсана-98 също е прехвърлила 4.2% от своя дял, който в момента е 23.3 процента. По-голямата част от прехвърлените акции са попаднали в Катекс - Казанлък, чийто дял нараства от 1.3 на 40.2 процента. Това предприятие също е свързано със СИБАНК, от която държи 24.8 процента. Освен това софийската компания Деспред е увеличила чувствително участието си в дружеството - от 4.99 на 17 процента. На 23 октомври Бентонит се е сдобил и с нов акционер - Делос България, който засега притежава 16.3 на сто от неговия капитал.БК Минерал Трейдинг лимитид и Ривал 5 бяха най-големи акционери в Бентонит, след като през февруари 2003-а капиталът на дружеството бе увеличен трикратно и стана 1.02 млн. лева. Работническо-мениджърското дружество Бентонит 98 тогава не се възползва от правото си да запише от новите акции и така делът му спадна на 22.6 процента. В началото на октомври 2003-а РМД-то продаде целия си дял на Токсана 98, която вече бе закупила 5% от Бентонит.Ривал 5 ЕООД е компанията, която до 2002-ра бе председател на надзорния съвет на СИБАНК (представлявана от Цветелина Бориславова, която по-късно оглави контролния орган на банката като физическо лице). Едноличен собственик на Ривал 5 е Петко Зарлиев. Токсана 98 пък е софийска фирма, чийто мажоритарен акционер е Капритекс, а малък дял има Бост АД, в което председател на съвета на директорите е юристът на СИБАНК Евгени Пальов. Освен прекия си дял в Бентонит това дружество държи и 25% от Деспред.

Facebook logo
Бъдете с нас и във