Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ СРЕЩУ ПИЛЕ И ВИНО

Симеон Петков, главен изпълнителен директор на ЗК Орел, пред в. БАНКЕРЪСимеон Петков е главен изпълнителен директор на ЗК Орел АД и заместник-председател на група Орел Г. Роден е на 14 септември 1960 година. Завършил е Международни икономически отношения в Будапещенския икономически университет. Владее английски, френски и унгарски език. Казва, че хобито му са дигиталните снимки и филмите. Женен е, с едно дете.Г-н Петков, вие обявихте пред БАНКЕРЪ, че за първото тримесечие на 2003 г. общозастрахователна компания Орел отбелязва 20% ръст в брутните премийни приходи. Но в общите приходи на дружеството за 2002 г. има лек спад спрямо 2001 г., как ще обясните този факт?- Това е заради начина, по който се отразяват счетоводно резултатите - става въпрос за записаните премии, които се отчитат като приходи за 2001 година. Всъщност ние имаме увеличение на събраните пари в брой, за сметка на намаляване на разсрочените премии. Това е така, защото целта ни е колкото се може по-голяма част от премията да се събира в началото на застраховката и да го няма българският патент разсрочване. Реално събраните премии за 2002 г. са с 550 хил. лв. повече от тези за 2001 година. Но най-големият ни успех за 2002 г., основите на който положихме през 2001 г., е овладяването на щетите. Докато през 2001 г. щетите, които е трябвало да платим и сме платили са за 14 млн. лв., през 2002 г. те са спаднали на 9 млн. лева. И то не защото сме плащали по-малко. Заради тези плащания по висящи щети (такива, които са се случили през предходни години и по една или друга причина са останали неплатени) ние сме на загуба. През 2002 г. част от усилията ни бяха насочени именно към тази цел - изчистването на висящите щети. И успяхме. А счетоводната загуба се дължи преди всичко на увеличаването на размера на заделените резерви във връзка с приложението на международните счетоводни стандарти (МСС). Това е много важно за финансовата стабилност на една застрахователна компания. Загубата за 2002 г. е 1.8 млн. лева. Деветдесет и три процента от нея се дължат на увеличението на резервите за необявени щети, за които към момента на съставянето на счетоводния отчет нямаме сведения. Това е свързано със застраховките Гражданска отговорност, Зелена карта, въобще отговорностите по т.нар. дългоопашат бизнес. Те са свързани с щети, по които давностният срок е по-голям - три години при отговорностите и пет години за автомобилите. Общо взето, застрахователят не знае откъде точно ще му дойде проблем - пострадалият може директно да се обърне към застрахователя или да заведе дело, без да го информира, а процесите се точат с години.Не беше приятно, но ние бяхме принудени да се пренастроим към МСС заради изискванията на нашия стратегически партньор Мюних Ре, както и за да поставим ясни основи на работата ни оттук нататък. В такъв случай занапред на кое ще наблягате - повече приходи или по-голяма печалба?- Основното за нас е застрахователната дейност да бъде печеливша. Нарастването на прихода е на второ място. Оказва се, че много често няма знак за равенство между приходи и печалба, а ние сме преминали през борбата за увеличаване на премиите преди около три-четири години. Тежкият данък за тази недалновидна и разюздана политика ние вече си го платихме. Но част от застрахователите у нас все още не са осъзнали опасността, предстои им да минат по нашия път и докато го извървят, много от клиентите ще се опарят. Ние затегнахме процедурите на входа. Държим клиентът да знае още при сключването на застраховката при какви точно обстоятелства ще получи обезщетение. Като говорим за приходи и печалби, това означава ли, че се отказвате от Гражданска отговорност - там изплатените суми за щети често надхвърлят премиите?- Ние го направихме още миналата година - не предлагахме вино, бензин и т.н., когато някой се застрахова при нас. Даването на битови благини компрометира застрахователно-техническия план. Това директно бърка в печалбата на компанията, защото тези разходи няма откъде другаде да се покрият. При задължителната Гражданска отговорност всичко е изчислено и утвърдено от бившата Агенция за застрахователен надзор (АЗН). Едно пиле, дори ако е като врабче, в крайна сметка струва 3 лв., а средната застраховка е 50 лева. Отделно от Гражданска отговорност не може да се натрупа печалба - дори и при добро управление потенциалът й е малък. Досега де факто щетимостта (съотношението между изплатени обезщетения и събрани премии) е 100% - колкото сме събрали, толкова сме и платили. Което пак е добре в сравнение с други, които са платили много повече, отколкото са събрали. Тогава защо компаниите се надпреварват да изкушават клиентите си?- Компаниите дават мило и драго да съберат повече пари, защото в България Гражданска отговорност играе ролята на ликвиден регулатор. Значи те се изтръскват хубаво през годината и единственият начин да постигнат някаква ликвидност е да сключат тази застраховка на всяка цена. Затова при максимална комисиона от 18% съгласно наредбите на АЗН, някои даваха 30% на агентите си плюс пиле и вино. И така от всеки събран лев едва около 50% остават за плащане на обезщетения. А после вариантите са два - или клиентът ще получи някаква сума и на застрахователя няма да му стане по-добре, или пък интересите на клиента ще бъдат увредени. По тази причина, както казах, ние подбираме клиентите си, даваме им също преддоговорна информация. От друга страна, през последните две години работихме за избягването и предотвратяването на потенциалните застрахователни измами. Най-честата от тях е антидатирането - става събитие и чак тогава клиентът си прави застраховка, като вписва дата отпреди катастрофата. След като търсите по-скоро печалба, това означава ли, че ще пренебрегнете класациите, поне по премийни приходи?- Няма да се поддаваме на изкушението да бъдем по-нагоре в класацията, но, разбира се, за всеки застраховател премийният приход е от много голямо значение. Ако изобщо нямаме премиен приход, няма да има и щети, а резултатът от застрахователната дейност ще е една хубава нула. Така че няма да преследваме нарастване на премиите на всяка цена. Ние разчитаме на разбирането на нашите клиенти, че сме сериозна компания. Ясно казваме при какви условия, при какви събития какво ще е обезщетението. И разчитаме, че заради тази политика те сами ще предпочетат Орел. Ние ще предлагаме адекватни тарифи и адекватни и бързи обезщетения, съразмерни с реално претърпяната вреда. Отделно при нас плащанията са обезпечени със силна презастрахователна програма при Мюних Ре. Да разбирам ли, че смятате презастраховането за проблем на компаниите в бранша?- Това е голям проблем в България - рано или късно някой ще изгърми, особено при големите обществени поръчки. Там се трупат рискове, а не са заделени необходимите резерви. Досега срив сред застрахователите не се е случвал, както стана при банките. Защото идва Гражданска отговорност, събираш пари, закърпваш положението. Но когато подобен срив се случи, ще се види колко важна е именно презастрахователната програма. Ето, терористичните атаки от 11 септември разтърсиха гигантите в застраховането, някои дори изчезнаха. Но разликата между местните и световните компании в бранша е, че вторите с години наред са трупали резерви и са провеждали адекватна политика и могат да устоят на такъв удар. Какви са прогнозите ви за 2003 г. по отношение на ЗК Орел?- Ние очакваме стабилен растеж. Това означава, че все повече клиенти ще ни вярват и ще ни приемат. Застраховането не е да получиш пиле и вино, а е реална защита при непредвидени и зловредни обстоятелства. Затова 2002 г. е показателна за нас. Именно при окончателно затвърдяване на ограниченията и контрола на целия застрахователен процес получихме първото потвърждение за това, че се разширява кръгът на хората, които разбират политиката ни. Това се доказва и от първото тримесечие на 2003 г. и ние сме доволни. И най-интересното е, че малките и средните предприятия осъзнават тези неща, а при обществените поръчки за големите обекти нещата са наопаки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във