Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НАДСКОЧИ СТО ЛЕВА

След шоковите стойности на парното отопление и електрическата енергия идва ред за делириум на собствениците на три милиона автомобила в България.От една страна, средният българин все още не може да плати очертаващата се много висока цена за автомобила си при мизерните доходи, които може да реализира в България. От друга - държавата в лицето на регулаторния надзорен орган на този сектор повишава неимоверно възможните обезщетения при евентуално произшествие на пътя (т.нар. лимити на отговорност) с оправданието, че в Европа било така. От трета страна застрахователните компании протестират и настояват за адекватни цени на застраховката, тъй като само за един смъртен случа на пътя догодина ще са длъжни да изплатят около 480 хил. лева.Както наскоро писа вестник БАНКЕРЪ, от догодина ще ни застраховат по европейски. Застрахователите и в момента спорят с държавните чиновници и не могат да постигнат единно становище. Не можем да предлагаме продукт за жълти стотинки, защото трябва да плащаме огромни обезщетения - обясняват застрахователи. - Лимитите на отговорност (т.е. максималните обезщетения) не удовлетворяват бизнеса. Смятаме, че и регулаторният орган (Комисията за финансов надзор) трябва да е заинтересован. Какъв е смисълът да се продава застраховка за 70-80 лв., лимитите на отговорност да се вдигнат на 480 хил. лв, а догодина по това време да констатираме първите фалити в застрахователния сектор буквално на прага на влизането ни в ЕС.Цените на застраховката са посочени твърде мъгливо и объркано в публикуваната на 7 октомври в сайта на КФН наредба. Съгласно проекта годишната минимална рискова премия за лек автомобил до 2000 куб. см ще бъде 0.0144% от най-високия лимит на отговорност за неимуществени вреди, който е 480 хил. лв., а за автомобил над 2000 куб. см и за микробус до 9 места - 0.0151 процента. Тарифното число, определено в проекта от КФН - споделят застрахователи - не се базира на статистиката. Брутната застрахователна премия, която по същество ще е задължителна за една година, ще се получава, като към изчислената съгласно формулата в наредбата рискова премия се прибавят предвидените разходи на всяка застрахователна компания. Мотивът за непрекъснатия натиск от страна на Комисията за финансов надзор да се увеличат лимитите на отговорност бе, че за това настоява ЕС. Някои застрахователи споделиха за в. БАНКЕРЪ, че са отправили специално запитване до различни институции, включително и в Брюксел, откъдето са получили отрицателен отговор. Сочат и примера с Полша, която вече е член на ЕС, но едва от 1 януари 2005 г. ще започне да прилага лимит на отговорност за неимуществени вреди от 350 хил. евро.Опасностите, които ни дебнат след 2007 г. при евентуалното уеднаквяване на двете застраховки (националната Гражданска отговороност и Зелена карта), са, че цената ще бъде непосилна предимно за хората, които няма да пътуват извън България. Освен това средната възраст на автомобилите в движение у нас е 19 години. Статистиката показва, че едва 7% от тях са нови и че само за тях се плащат скъпи обезщетения, защото техните резервни части са скъпи. Известно е също, че при пострадал стар автомобил с право на обезщетение по Гражданска отговорност сумата му се намалява, защото се прилагат коефициенти за овехтяване, така че в крайна сметка имуществените вреди се компенсират в по-малка степен. Ако лимитите на отговорност за 2005 г. се приемат окончателно, при драстичното им повишаване в сравнение с миналата година ще последва шоково поскъпване и на цените на застраховката, обясняват застрахователи. Така за най-ниското равнище автомобили до 1800 куб. см годишната брутопремия не бива да бъде по-малка от 160 лв., а минималната рискова премия (която е 70% от брутопремията) - 115 лева. В същото време държавните органи (КФН) предлагат минималната рискова премия да бъде от 89 до 102 лв., а брутопремията - 120 лева.За автомобилите до 2500 куб. см надзорният орган предлага 204 лв. годишна премия, а застрахователите - не по-малко от 300 лева. Според тях за автомобилите над 2500 куб. см реалната застраховка трябва да струва 500 лева. Експерти от застраховането протестират също и за начина на определяне на премиите за автомобили само в две групи - с мощност до 2000 куб. см и над 2000 куб. см. В стремежа си да опростим начина на определяне на застраховката тотално объркваме логиката на тарифите, обясняват те.Консолидираната позиция на бизнеса е да не се повишават самоцелно лимитите на отговорност само защото съществувала програма от ЕС. Ако въпреки това те се повишат, застрахователите ще настояват за адекватно увеличаване и на минималната рискова премия, т.е. тя да е доста по-висока. Защото по принцип рисковата премия представлява 72% от стойността на премията. Към нея се прибавят 1-2% отчисления за Гаранционния фонд Задължително застраховане; данъци - 7% , натрупват се т.нар. аквизационни разходи на компанията, в т.ч. и комисиони за посредници, административни и разходи за реклама. Нормално е частта, начислена над рисковата премия, да бъде около 20 процента.Застрахователите предлагат след въвеждането на задължителната рискова премия за всички застрахователни компании надзорът да извършва ежегодни проверки за това, какви резерви заделят продавачите на Гражданска отговорност по тази застраховка, и то неприкосновени за срок най-малко три години (тъй като застраховката има давностен срок на исковете за обезщетения от пет до десет години). В противен случай е възможно някой да продава по цени, равни на минималната рискова премия. Най-важната промяна в наредбата, според специалистите, е, че се либерализира периодът на действия на застраховката, като не е задължително да бъде за една календарна година и да се прави непременно от 1 януари до 31 декември. Сроковете за сключването й ще бъдат за 1, за 3, за 6, 9 и 12 месеца. Освен това всеки правоспособен водач на МПС ще може да се сключва застраховката дори и ако не притежава автомобил.В наредбата са записани минималните лимити на отговорност за две поредни години - 2005 и 2006 година. Новост е, че от догодина всички автомобили ще имат отличителен знак (стикер), на който ще бъде записан срокът на валидност на полицата. Автомобилистът ще бъде длъжен да постави знака на предното стъкло от страната на водача по начин, който не пречи на добрата видимост. Стикерът ще съдържа още запазената марка на Гаранционния фонд и уникален номер. Освен това ще бъде изработен по начин, който гарантира само еднократно използване. Целта на маркировката ще бъде да се реши проблемът със застрахователните измами, при които се издава полица с фалшифицирана дата едва след направена проверка от КАТ с цел да се избегнат солени глоби.КАРЕ: Снимка - 33 164Виолета Даракова, изпълнителен директор на ЗАД Евро Инс, заместник-председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи, участвала в подготовката на проекта на наредбата:При определяне на рисковата премия застрахователите ще вземат под внимание влиянието на пет различни коефициента. Цената на застраховката ще бъде индивидуална за всеки шофьор. Ако например е направил катастрофа през последните три години, той ще плаща по-солена застраховка. Всеки автомобилист, преди да реши да се застрахова, ще трябва да вземе удостоверение от КАТ, с което да докаже, че не е предизвикал ПТП, в противен случай полицата му ще се оскъпи. Характеристиките на застрахования ще се определят с друг коефициент, но всеки застраховател сам ще ги определи на базата на собствената си статистика - тук се включват полът, възрастта, шофьорският стаж и т.н. Важно е също какво е предназначението на моторното превозно средство - дали е личен автомобил или товарен автомобил, дали е такси или маршрутно такси, дали е автобус. С друг коефициент ще се определя какъв е маршрутът на МПС-то - в София, в друг голям град или в по-слабо населено място в страната. Известно е, че в големите градове движението е по-натоварено, възможността за ПТП по-голяма, съответно и цената ще е по-висока. Много важен е коефициентът, който отразява какъв е броят на водачите, които управляват един и същи автомобил. Например един служебен автомобил може да бъде на разположение на 100-200 работещи и това не е без значение за възможна катастрофа. Към личните си автомобили по правило шофьорите са по-грижовни. След 2007 г., когато няма да има граници между държавите и националните застраховки Гражданска отговорност се уеднаквят със Зелена карта, хората ще пътуват свободно. Тогава ще се пътува с една-единствена застраховка в цяла Европа и ще се повишат драстично лимитите на отговорност. Именно това налага още отсега да се започне с постепенното изравняване както на лимитите, така и на цените на застраховката.Йордан Генчев, изпълнителен директор на ЗК Витоша, участвал в подготовката на проекта на наредбата:С предложените пет коефициента застраховката ще стане по-справедлива, а от друга страна, ще има по-голяма конкуренция между застрахователите.За жалост в публикувания на уеб-страницата на КФН проект има съществени различия от предложения документ, разработен от специалисти от АБЗ . Основното ни възражение е относно начина, по който е определена минималната рискова премия. Тя не е обвързана с реалната информация и не съвпада с предложението на работната група актюери от АБЗ, които изработиха таблица въз основа на реални статистически данни. За предложената от специалистите от КФН минимална рискова премия подозирам, че е използвана статистика за по-благоприятно протичане на риска. Застраховането се базира на точните науки, една от които е статистиката.Работната група от АБЗ беше предвидила плавно увеличение на минималните застрахователни суми (лимити на отговорност) до 1 януари 2007 година. Сега виждаме, че лимитите, с които трябваше да работим през 2007 г., са изтеглени с една година по-рано. Окончателното приемане на проекта ще бъде, след като той бъде съгласуван с различни ведомства след един месец.Какви обезщетения ще плащат застрахователите?ОТ ПЪРВИ ЯНУАРИ 2005 Г. МИНИМАЛНИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ :1. За вреди вследствие телесно увреждане или смърт:а) 400 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице;б) 480 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица;2. За вреди на вещи (имущество) - 140 000 лв. за всяко събитие.ОТ ПЪРВИ ЯНУАРИ 2006 ГОДИНА МИНИМАЛНИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ :1. За вреди вследствие телесно увреждане или смърт:а) 700 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице;б) 1 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица;2. За вреди на вещи (имущество) - 200 000 лв. за всяко събитие.----------------------------------------------------------По информация на Комисията за финансов надзор

Facebook logo
Бъдете с нас и във