Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ Е ВЕЧЕ НА ТЕЗГЯХА

Застрахователните компании пуснаха в края на тази седмица полиците си за задължителната застраховка Гражданска отговорност. На 31 октомври работна група към Агенцията за надзор върху застраховането (АНЗХ) разгледа и одобри условията и тарифите, при които застрахователите смятат да я предлагат на пазара. Минималните цени, под които компаниите не могат да продават Гражданска отговорност, бяха обнародвани в бр.91 на Държавен вестник от 23 октомври. На 26 октомври изтече и крайният срок, до който застрахователните компании трябваше да представят в АНЗХ своите цени и условия. Общо 24 компании - 18 общозастрахователни и 6 животозастрахователни, се отчетоха в надзорното ведомство с исканата информация.Десет компании са с напълно изрядни документи и могат веднага да започнат с продажбата на задължителната застраховка, заяви пред в.БАНКЕРЪ директорът на АНЗХ Христо Христов. - В документите на останалите 14 компании обаче има някои пропуски, които трябва да бъдат отстранени в рамките на ден-два и едва тогава ще могат да престъпят към продажба.Застраховката Гражданска отговорност е задължителна и за всички собственици на МПС, независимо от вида му. По принцип тя трябва да се сключи до края на тази година, а ще важи за следващата 2002 година. Много от собствениците на автомобили обаче намериха легална вратичка да отсрочват във времето този разход - ако не карат през колата си зимата, те не сключват застраховка. Едва когато започнат да ползват автомобила си през пролетта, плащат и съответната полица - вече на по-ниска цена. Наличието на задължителната застраховка се установява при рутинните проверки, осъществявани от органите на КАТ. За собствениците на автомобили, които не я притежават, Законът за застраховане е предвидил доста солени глоби - от 200 до 500 лв. за физически лица и от 500 до 5000 лв. за юридически лица. При повторно нарушение санкциите са още по-големи. По различно е положението с другата застраховка - Злополука. Както писа в миналия брой в.БАНКЕРЪ, със заключителните разпоредби на Закона за БДЖ тя вече не спада към задължителните. АНЗХ обаче определи минимални цени и за нея и обърка застрахователите и клиентите им. Сега се чака тълкувание на нормативните документи по отношение на застраховката Злополука.

Facebook logo
Бъдете с нас и във