Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГОВОРЯТ СЕ ФАНТАСТИЧНИ НЕИСТИНИ

Румен Янчев, изпълнителен директор на ЗПАД Булстрад, пред в. БАНКЕРЪГ-н Янчев, преди около месец КФН назначи квестори в МЗК Европа и БВЗК. ЗК Юпитер е заплашена от частично отнемане на лиценза. От началото на годината има 574 жалби по неизплатени претенции за обезщетения от всички застрахователни компании. Каква е вашата експертна прогноза за евентуална опасност от катаклизми на пазара?- Всеки субект, работещ във финансовия сектор, може да се окаже в затруднено положение. Това важи и за застрахователния бранш. На застрахователния пазар вече има признаци за тревога, защото са заведени дела, свързани със застраховки Професионална отговорност и Отговорност за изделието. Твърде възможно е много дружества да изпитат затруднения в момента, когато този тип застраховки на различни отговорности бъдат по-широко застъпени, защото при тях лимитите на обезщетенията са необичайно високи. Не всички застраховки се сключват професионално. Някои нормативни документи (наредбите към съответните закони), регламентиращи задължителни застраховки, техните общи условия и лимити на отговорност, не се разработват от специалисти по застраховане. Става дума за различните ведомствени наредби, касаещи застраховките на професионална отговорност на различни професии - на строители, на юристи, на лекари и т.н. Иска се застрахователите да поемат висок лимит на отговорност при много ниски премии и без каквато и да е статистика на риска за минали периоди. Същото се отнася и за застраховките Гражданска отговорност на МПС и Зелена карта, защото представляват опашат бизнес. Те са разтегливи във времето (между пет и десет години), резултатът не се появява веднага, защото повечето от случаите се решават по съдебен ред.Според вас кой ще поеме активите и пасивите на закъсалите компании? - Може и никой да не ги поеме. Не е задължително закъсалите компании да бъдат спасени чрез изкупуване. Понякога по света стават такива неща, но не е обичайна практика. Ако една компания изпадне в неплатежоспособност, клиентите й много трудно се връщат. Затова не е разумно да се запазят търговската марка и името й. В България правилата около застрахователните дружества се затягат ( в добрия смисъл на думата). Проблемът е, че не се спазват. Защото в застраховането морето не е до колене и не е възможно да се поемат рискове за 500 хил. лв. или за 1-2 млн. лв., а в същото време премиите да са по 25 лв. и рискът да не е презастрахован.Според вас има ли подводни камъни в проекта за нова Наредба за задължителното застраховане, която касае Гражданската отговорност на МПС? - И през тази година ще работим съгласно държавна наредба, защото сме в преходен етап към възприемане на правилата и нормите, валидни за цяла Европа. Притеснявам се, че доста пъти се приемат разни наредби, но почти винаги има разминаване при оценяването на застрахователния пазар. Една наредба не може да реши всички проблеми, но трябва да дава отговор за това, как ще се развива този вид застраховане. През следващите две-три години застраховките Гражданска отговорност на МПС ще бъдат най-сериозният приход в общото застраховане. Тенденциите за увеличаване на лимитите на отговорност и на застрахователните премии, дори ако са застраховани само половината автомобили в България, показват, че общият премиен приход ще нарасне до 1 млрд. лева.Проблемът е, че през тази година (б.а. - 2004-а) в наредбата се правят опити да се въвеждат несъществуващи понятия като минимална рискова премия. Не съм чувал да има такава и съм любопитен да разбера какво означава тя. Въвеждат се също понятия като рискова премия, както и коефициенти - все неща, които звучат доста смущаващо. Коефициентите, доколкото разбирам, ще са механизъм за определяне колко рискови са съответният автомобил и собственикът (водач) на МПС. Би трябвало част от коефициентите да са с величина, по-ниска от единица, а други да са по-високи. По-ниските коефициенти показват, че рискът е по-добър, което пък означава, че като се умножи минималната рискова премия по съответния коефициент, тя става още по-ниска. А това се оказва невъзможно.На журналистите бе обяснено, че понятието минимална рискова премия е въведено по инициатива на застрахователната гилдия, за да се избегне дъмпинг в цените на застраховката...- Няма такова нещо. Мога да ви гарантирам, че всички компании ще продават на минималната премия. Проблемът в застраховането е , че истината никога не се казва, а се говорят фантастични неистини. Така не се прави застраховка Гражданска отговорност. В момента липсва база данни за автомобилистите в България, която да е обща за всички застрахователни компании. Липсва и т.нар. триъгълна статистика, която да отразява развитието на риска през последните пет и повече години, поради факта, че този бизнес, както ние казваме, е опашат. Измамно е да се мисли, че една застраховка се определя само на базата на паричен поток в двете посоки - получени премии и изплатени обезщетения. Защото застрахователните събития по Гражданската отговорност в повечето случаи се обявяват доста по-късно от датата, когато е сключена застраховката, а могат да се предявят претенции един ден преди изтичане на давностния срок. За един застраховател са достатъчни само няколко обезщетения, които са на стойност, близка до лимита на отговорност, за да отиде на дъното.Статистиката на Булстрад, която отразява дълъг период от време, показва, че от Гражданска отговорност на МПС не се правят пари.Преди време доц. Йото Йотов от Академията Д.А.Ценов в Свищов каза на един семинар, че по негови изчисления застраховката е печеливша и не трябва да поскъпва. Той привежда пример, с който доказва, че през последните три години изплатените обезщетения представляват три пъти по-малка стойност от натрупаните премии... Бихте ли приели като коректни тези твърдения?- Доцент Йотов е мой преподавател по застрахователна математика, но нека ми обясни как точно се реализира положителен финансов резултат от тази застраховка в края на годината след плащане на съответните данъци. Трябва да се вземат под внимание още изплатените обезщетения, заделеният резерв за висящи загуби, заделеният резерв за настъпили, но необявени събития и другите съпътстващи разходи за реклама, за отпечатване на формуляри, за комисиони на посредници, административни разходи, съдебни разноски, лихви ... и разбира се, да се работи с истински, а не с официалните данни. Как трябва да се процедира с премиите? Виждам, че вие не одобрявате въвеждането на фиксирана минимална рискова премия?- Практиката в България трябва да се доближи до практиката в страните от ЕС, което означава постепенно да се доближим до валидните там минимални лимити на отговорност. Законодателствата на тези страни определят доста по-високи от минималните лимити, а има държави, където обезщетенията са нелимитирани, т.е. при смърт и трайна загуба на трудоспособност може да се предяви претенция за огромни суми.В България винаги ли се изплащат обезщетения, близки до лимитите на отговорност?- Булстрад държи немалък дял - средно около 25% - от пазара на тази застраховка през последните пет години, а имаме много случаи, при които изплащаме обезщетения, които достигат лимита. И очакваме това да става все по-често.Защо вече не се планира задължителното прилагане на системата бонус-малос, за която през последните няколко години сме изписали купища статии, за да обясним на автомобилистите, че ще имат предимства, ако са внимателни по пътищата? - Необходими са доста сериозни наблюдения ( статистически и математически изчисления), а също и съответната база данни. Все още няма информационна система, с която да се определят както бонуси, така и малоси, защото няма реална основа за оценка на водачите на МПС.Бонус-малос системата не върви ръка за ръка с печени пилета, антифриз и бензин.Но нали влезе в действие специална наредба на Комисията за финансов надзор, забраняваща подаръците при тази застраховка? - Поживем - увидим - както казват руснаците. Нека да изминат един-два месеца след като започне да се продава застраховката, и пак ще си поговорим. Отсега се шушука, че каквото и да решат хората от КФН и от застрахователната гилдия, някои колеги ще дават непознати досега на пазара комисиони, ще правят безплатни годишни прегледи на автомобили. Отсега се мисли как да се нарушават общоприетите правила и става така аз ли съм най-глупавия и започва лавината...Големият проблем на застрахователите е, че дори и в тази наредба да има много хубави решения, всеки се опитва да ги избегне. Така не се прави застраховане. Правилата трябва да са валидни за всички. Само така по-малките дружества ще оцелеят и ще бъдат финансово стабилни.С колко процента ще поскъпне застраховката в сравнение със сегашната година - за най-масовия клас автомобили тя струваше 75 лева? И очаквате ли собствениците на МПС да се справят със сумата?- С колко се увеличи лимитът на отговорност? През миналата година беше 240 хил. лв. за неимуществени вреди, а през тази става 480 хил. лева. Като прибавите и имуществените - стават общо 620 хил. лева. Как един застраховател ще поеме отговорност за такава стойност срещу 100 лева премия?Това означава, че може да достигне до двеста-триста лева?- Може и повече, ако ме питате за реалната стойност. А дали българинът има пари? Ако се проследи съотношението между средния доход на българина (250 лева) и на гражданина от държава в Западна Европа или брутният вътрешен продукт в България и в една развита държава от ЕС, то у нас картината е мизерна. Същото се отнася и за съпоставка на цената на застраховката спрямо доходите или спрямо БВП на човек от населението и спрямо лимита на отговорност. Ако например се присъди обезщетение за 620 хил. лв. и тази сума се раздели на 250 лв., това обезщетение ще стигне за около 70 години. Очевидно при такова нарастване на лимитите все повече случаи ще се решават в съда.На фона на доходите на българските граждани (като средна величина) определените лимити на отговорност са изумително високи. Второто противоречие в документите, които ще регламентират Гражданска отговорност, е в премиите, защото не е възможно цената на застраховката да е равна на пет месечни възнаграждения. Държавата трябва да помисли за този парадокс. Добре е да изравняваме стандартите си с ЕС, добре е чужденецът в България при произшествие да получи обезщетение поне на минималния лимит, но засега има противоречие, което аз лично не знам как може да се преодолее.Въвеждането на минимална рискова премия означава, че тя би трябвало да гарантира най-вероятното плащане на обезщетение. Но аз дълбоко се съмнявам, че тя ще изиграе тази роля, защото парите просто няма да стигнат. При предвидения механизъм и зверската конкуренция на този пазар не е възможно да се продава с по-висока цена.През тази година недоразуменията ще бъдат доста повече, отколкото през миналата. Всеки български гражданин ще търси най-евтината застраховка, която ще бъде равна на минималната рискова премия. Това означава, че върху нея няма предвидени допълнителни средства за издръжка на компанията. Как ще се продава обаче, ако няма застрахователни агенти, за които са нужни комисиони? Това означава, че трябва да се отклонят други средства.Впечатлението от новата наредба е, че се прави само за да се увеличат тарифите, но няма ли опасност през тази година не 50%, а доста повече българи да абдикират от скъпата застраховка?- Застраховката наистина ще поскъпне значително, защото има сравнително малък обхват от застраховани. Има държави, в които липсата на такава застраховка се приема за криминално деяние. В други държави поради огромния проблем се приемат сериозни санкции - например в Испания ти отнемат автомобила.В контекста на всичко казано каква е последната новина за ЗПАД Булстрад?- Философията на компанията ни е Застраховане без изненади. Затова и възприехме този текст за новото лого на ЗПАД Булстрад. Така че - няма новина. Държим да бъдем възприемани като честни, коректни партньори, които изпълняват стриктно поетите договорни отношения. Застраховането е дейност, която установява дълготрайни отношения.В момента нашата дейност се преориентира, променяме структурата на портфейла си и се насочваме към клиентите - физически лица. Няма да бъдем зависими от големите държавни фирми, няма да участваме и във всички конкурси за обществени поръчки. Смятаме да стъпим върху друга основа, защото много малко сгради се строят от върха към основата. Застраховането се строи като пирамидите - отдолу нагоре.

Facebook logo
Бъдете с нас и във