Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Готова е концепцията за цифровизация на българската индустрия

Правителството одобри Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0) като основа за разработване на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция. С приемането на Концепцията в българската икономика ще се създадат условия за развитие на съвременно индустриално производство чрез интеграция на интелигентни производствени системи и процеси.

Най-важната задача на Концепцията е да създаде рамка, в която ще се съсредоточат усилията за подпомагане на българската икономика, за да се адаптира и да приеме активна позиция към новите глобални технологични и социално-икономически процеси, предизвикани от технологичните нововъведения, обединени от понятието „Индустрия 4.0“.

Приемането на Концепцията ще позволи да се приемат конкретни политики и мерки за цифровизиране на реалната икономика и производствения сектор. Също така ще се създадат условия да се координират политиките, инструментите и механизмите в различните ресорни министерства в съответствие и с политиките на Европейския съюз в тази област.

Цифровата икономика в глобален мащаб се развива динамично и представлява важен двигател на иновациите, конкурентоспособността и растежа, с голям потенциал за развитие на предприемачеството и малките и средните предприятия.

Към момента според данни от ЕС само два процента от европейските предприятия се възползват пълноценно от възможностите на новите цифрови технологии. Начинът на позициониране на европейските предприятия, както в частност и на българските, спрямо внедряването и приемането на цифровите технологии, ще се превърне в ключов фактор за тяхното развитие и оцеляване през следващото десетилетие.

В обхвата на цифровата икономика попадат разнородни дейности, бизнес модели и технологични решения. От една страна са развиването на електронния бизнес и електронната търговия, автоматизираното промишлено производство и интелигентните производствени предприятия, интелигентните транспортни системи и транспортни средства, интелигентните енергийни системи и други.

Облачните технологии, интернет технологиите, включително интернет на нещата, технологиите за оползотворяване на потенциала на големите данни, индустриалната и сервизната роботика, развитието на изкуствения интелект са основните технологични предпоставки за развитие на цифровата икономика. Не на последно място, обществени сектори като електронното управление, електронното здравеопазване, електронното образование и развитието на интелигентни и свързани градове са естествено приложно поле на продуктите и услугите, създавани от цифровата икономика. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във