Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГОРСКАТА КОМПАНИЯ ОТИДЕ НА ПОПРАВИТЕЛЕН

Парламентарната Комисия по земеделие и гори тотално отхвърли предложения от аграрното министерство проектозакон за създаването на Национална горска компания. Приемането му трябваше да постави началото на реформата в сектора. Депутатите обаче решиха работна група да подготви изцяло нов вариант на закона, както и да преработи националната горска политика и стратегия за периода до 2013 година. Аргументите на народните представители не се различават от тези на неправителствените организации. Още миналата година те алармираха, че преструктурирането на горския сектор по предложения модел (чрез създаването на държавна компания) ще доведе до още по-голямо централизиране на управлението му и установяването на държавен монопол на пазара на дървесина. От опозицията са на мнение, че трябва да бъде възстановен съществувалият до 2000 г. Национален фонд Българска гора, в който се акумулираха постъпленията от дърводобива и лова. Според някои депутати контролната дейност може да се осъществява от една агенция, пряко подчинена на Министерския съвет. И за това е необходима само лека корекция в Закона за горите.Другата възможност е регионалните управления по горите да бъдат регистрирани като търговски дружества, обединени в държавна холдингова компания, а търговията с дървесина да става чрез борсите, а не на търгове, организирани от лесничействата, както предлага земеделското министерство.Отхвърленият проектозакон за национална горска компания бе подкрепен от Световната банка. Създаването на държавното предприятие беше едно от условията на финансовата институция за отпускането на кредит от 30 млн. щ. долара за преструктурирането на горския сектор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във