Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГОЛЕМИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ЩЕ ПИЯТ ПО ЕДНА СТУДЕНА ВОДА

Големите инвеститори в България, които ползват данъчни облекчения, ще бъдат лишени от тях с приемането ни в Европейския съюз, без да получат никакви компенсации за това от правителството. Според параграф 60 от преходните и заключителните разпоредби на сега действащия Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) те имат право да намаляват данъка върху печалбата си с 30% в продължение на десет години от датата, когато са вложили парите си у нас. Тази облага обаче те ще могат да ползват само до 31 декември 2006 година. Причината е очакваните тогава присъединяване на страната ни към Европейския съюз и свързаното с това автоматично приемане на принципите на европейското законодателство за равнопоставеност на данъкоплатците работещи в един и същи сектор. Данъчните преференции на инвеститорите ще бъдат отнети, след като парламентът гласува новите изменения в ЗКПО, които спешно бяха одобрени от бюджетната комисия на 3 юни 2004 година. Условието, което Европейската комисия е поставила пред правителството ни, за да може България да затвори преговорната глава Политика и конкуренция, е Народното събрание да отмени данъчните преференции до 8 юни.Отпадането на данъчните преференциите за големите инвеститори след 31 декември 2006 г. беше регламентирано още в първоначалния вариант на законопроекта за изменение на ЗКПО, който бюджетната комисия одобри още на 11 май. Според проучване на Министерството на финансите обаче тази промяна засяга интересите на четири големи фирми у нас - Метро, Приста ойл, Шел и Стилмет, за които десетгодишният срок за ползване на облекченията изтича след 2007 година. За целта експертите от финансовото ведомство търсиха вариант за обезщетяването им. Първоначално правителството предвиждаше като компенсация през последната 2006 г., в която те ще ползват облекченията да получат отстъпка от 58% от данъка вместо предвидените 30 процента. Всяка от поправките обаче трябва предварително да бъде одобрена от Европейската комисия, която буквално до последния момент даваше наставления. По искане на министъра на финансите Милен Велчев дори заседанието на бюджетната комисия на 3 юни бе закрито за външни лица за около 10 минути, за да може той да увери депутатите, че наистина е изключително важно да се съобразим с европейските препоръки.Последните искания, които получихме от Брюксел, пристигнаха днес на обед, обясни бившия заместник-министър на финансите, а сега съветник във ведомството Атанас Кацарчев. Това беше и причината редовното заседание на комисията, което по принцип трябваше да започне в ранния следобед на 3 юни, да се забави с около три часа. Получи се куриозната ситуация събраните в залата депутати да чакат, докато работната група от съветници на комисията и на Министерство на финансите доработват последните наложени от Брюксел промени в закона. Резултатът от преговорите обаче не се оказа благоприятен за Метро, Приста ойл, Шел и Стилмет, защото в окончателния вариант на ЗКПО за тях не е предвидена никаква компенсация, а с едно изречение е записано, че преференциите отпадат при присъединяването на България към Европейския съюз. Основната идея на сегашните изменения на ЗКПО е държавната помощ, за каквато се счита и преотстъпването на корпоративен данък, да се ползва само при направени инвестиции за регионално развитие и за заетост, и то при доста по-трудни за изпълнение условия от сега действащите. Така например съобразявайки се с изискванията на Евросъюза от 1 януари 2005 г., преотстъпеният данък ще трябва да се използва за придобиване на дълготрайни материални активи, ноу-хау, лицензи или патенти, които фирмата да не продава в продължение на поне пет години. Друго задължително условие, поставено от Европейската комисия, е да не се предоставят държавни помощи на предприятия с финансови затруднения или на такива, които през последните две години са отчели загуба. Постоянните наставления от Брюксел, с които експертите трябваше да се съобразяват при изготвянето на промените в закона, станаха причината за разигралия се в четвъртък скандал в бюджетната комисия. Бившият финансов министър, а сега депутат от ОДС Муравей Радев заплаши, че ще прати поправките в ЗКПО на Конституционен съд, защото не е спазена процедурата за приемане на законодателни промени. Според него е нарушен Правилникът за дейността на Народното събрание, който не позволява комисиите да гласуват промени в данъчни закони на второ четене, без те да са минали на първо четене в парламента. Става въпрос за изменения в преходните и заключителните разпоредби в ЗКПО, с които се прави незначителна промяна в Закона за акцизите и в Кодекса за социалното осигуряване. Не толкова безобидно обаче е предвиденото в ЗКПО изменение на Закона за обществените поръчки. С промяната се предвижда неговите разпоредби да не се прилагат по отношение на финансовите услуги във връзка с емитирането и прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти, услугите, предоставяни от БНБ, и услугите предоставяни във връзка с управлението на държавния дълг, а също и при ползването на юридически услуги във връзка със защита по съдебни спорове или с арбитражни дела в чужбина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във