Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГЕНЕРАЛНА РЕПЕТИЦИЯ ЗА ПОЛОВИН МИЛИАРД

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СУБСИДИИ НА ЕС СА ЛЕСНОДОСТЪПНИ, НО У НАС МАЙ НЕ ГИ ИСКАТШест общини от т.нар. необлагодетелствани райони в България са включени в пилотната схема на аграрното министерство за прилагане на европейските правила в земеделието. На практика това е генералната репетиция на ведомството за европейското членство, когато само за тези райони то ще трябва да разпредели субсидии за половин милиард евро. Резултатите засега, меко казано, не са оптимистични. От предвидените по схемата 5.5 млн. лв. ще бъдат усвоени не повече от половината, макар че чиновниците са ходили от врата на врата да увещават хората да се включат в начинанието, а някои кметове дори са обещавали безвъзмездно да им предоставят общински земи. След подобна генерална репетиция в театъра изобщо не би имало премиера; но в този случай последствията могат да са много по-сериозни. За участие в тренировката бяха избрани общините Батак, Болярово, Вършец, Котел, Малко Търново и Чупрене. Главното изискване към селските стопани там бе просто да се регистрират като земеделски производители в съответната областна дирекция Земеделие и гори, в което няма абсолютно нищо сложно. Въпреки мащабната разяснителна работа обаче са сключени само 348 договора за субсидиране на обща стойност 2.45 млн. лева. Целта ни е да защитим субсидиите от ЕС, като докажем каква е разликата между добивите и доходите на хората от необлагодетелстваните и другите райони. Затова пилотната схема трябва да бъде подкрепена изцяло от земеделските производители, които се задължават да предоставят достоверна информация на Министерството на земеделието и горите. Необходимо е те да са регистрирани като такива и да участват доброволно в пилотната схема, обяснява Мария Юнакова, началник на отдел в земеделското министерство. Общо 147 от общините в България се намират в необлагодетелствани райони. Държавният фонд Земеделие подбра шест от тях, които са с лоша почва, голяма надморска височина, пресечени терени и др. Целевата субсидия бе открита в края на март тази година, проверките на място на декларираните от земеделските данни, ще приключат до октомври, а парите трябва да се усвоят до 20 декември. За да участват в пилотната схема, от фермерите се иска да обработват минимум 3 и максимум 500 декара, да са на възраст над 18 години или да имат фирма за извършване на земеделска дейност. Ангажиментът е поне пет години, като субсидията е по 30 лв. за декар обработваеми земи или ползвани пасища. За фермерите до 40-годишна възраст се отпускат по 60 лв. на декар, а за членовете на земеделски организации - по 40 лева. От справката на министерството личи, че най-малък интерес към проекта са проявили хората с най-малко земи - между 3 и 10 декара. В Малко Търново, Чупрене и Болярово няма записан нито един такъв участник, а преобладаващата част от договорите са сключени с притежатели или арендатори на земи от 100 до 500 декара.Сериозен проблем за повечето български стопани вероятно е и изискването за съблюдаване на добрите фермерски практики, както е навсякъде в Евросъюза. Това означава постройките за отглеждане на животни или складирането на оборски тор да не са в близост до водни басейни, да не се палят стърнищата и другите растителни остатъци в земеделските земи и т.н. Контролът у нас ще се извършва от специалистите на ДФ Земеделие.Смисълът на субсидията е да бъдат възнаградени онези стопани, които поддържат земята и произвеждат продукция там, където природата ги ограничава, обяснява Юнакова. По принцип тези директни плащания са най-сладката част от Общата селскостопанска политика на ЕС, защото са безвъзмездни и не са обвързани с кой знае какви условия. Конкретно за България пилотната схема е разработена с помощта на английски специалисти и е съобразена с всички стандарти и нормативи на Европейския съюз. Лошото е, че тъкмо по нейните резултати в Еврокомисията ще определят колко точно да са субсидиите за необлагодетелстваните райони в нашата страна за периода 2007-2013 година. В предварителните планове фигурира сумата от 584 млн. евро. Нищо чудно обаче някой да сметне, че нямаме нужда от толкова, щом и пет милиона лева са ни много.

Facebook logo
Бъдете с нас и във