Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГАД ЗЕЕВИ ЧАКА АПЕЛАТИВНИЯ СЪД ДА СБЪРКА

Регистрираната в Амстердам фирма Болкан Еърлайнс Холдингс Би. Ви. и софийската Зет Би Ай ЕАД са подали до Софийския апелативен съд частна жалба против определението на Софийския градски съд от 23 октомври. С него градският съд отхвърли финансовите претенции на двете фирми към авиокомпания Балкан в размер на 48 648 596 лева.Жалбата е подадена на 29 октомври от адвокатката Петя Генова. Според нея определението подлежи на обжалване, тъй като слагало край на производството по приемане на вземанията и засягало редица права на въпросните фирми. Освен това Генова обяснява, че единственият мотив да не бъдат приети вземанията е недоказването на приложимото към тях английско право по силата на изричен избор. Адвокатката привежда куп доказателства, че английското прецедентно право е напълно приложимо в случая, позовавайки се на тълкувания на мастити юристи като проф. Живко Сталев, проф. Владимир Кутиков, доц. Тодор Тодоров и др. Към жалбата е приложена нотариално заверена декларация от Франсис Едуард Водри Чъб, бивш английски адвокат, членувал в Адвокатската колегия на Почитаемото общество на Мидъл Темпъл. Тълкуванието на г-н Чъб е, че договорите за заем, сключени по английското право, са напълно валидни и обвързващи двете страни - кредиторите и Балкан. Въпреки целия този труд, необичайното е, че адвокат Генова не се е съобразила с последното изречение на определението на Софийския градски съд, изписано с подчертан шрифт: Определението е окончателно. Преведено на неюридически език, това означава, че то не може да се обжалва. Така стоят нещата още от 13 октомври 2000 г., когато влязоха в сила последните изменения и допълнения на Търговския закон. Съгласно параграф 144 от Закона за изменение и допълнение на Търговския закон определенията на съда по несъстоятелността в подобни случаи не могат да се обжалват, като няма пречка за доказването на неприети претенции да се заведе установителен иск. Точно такъв коментар направи пред в. БАНКЕРЪ (бр. 43 от 27 октомври) и бившият служебен синдик на Балкан Тодор Ненов. Такъв е коментарът и на проф. Огнян Герджиков в тълкуванията на последните изменения и допълнения на Търговския закон. Обяснението е, че не бива да се допуска една дълга поредица от жалби срещу непризнатите вземания на определени кредитори да провалят гласуването и реализацията на оздравителните планове на намиращите се в процедура по несъстоятелност предприятия. Именно поради това е възприето претенциите на кредиторите да се доказват и защитават чрез установителни искове, които не пречат на провеждането на оздравителните програми.В крайна сметка, след като жалбата е допустима, тя не би трябвало да бъде разглеждана по същество от Софийския апелативен съд. А ако се случи обратното и ако апелативният съд отмени определението на Софийския градски съд в частта, засягаща вземанията на Болкан Еърлайнс Холдингс Би. Ви. и на Зет Би Ай, то това ще е сериозна съдебна грешка. Явно на такава грешка разчита и Гад Зееви, за когото се знае, че е собственик на двете фирми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във