Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФРАНЦИЯ БИ БРАНИЛА СВОИТЕ АЕЦ С БАРИКАДИ

Андре Майсьо, президент на Световният съюз на ядрените работници пред в. БАНКЕРЪГ-н Майсьо, какви са мотивите за сегашното ви посещение в България?- Причината да съм тук е защото съм убеден, че не могат да бъдат използвани технически аргументи за затваряне на вашата АЕЦ Козлодуй, след като такива не съществуват. Ако Евросъюзът не желае да приеме България за свой член, нека каже това открито, а не да се крие зад технически аргументи. Географията, историята, културата и религията ви ясно показват, че страната ви е в Европа. България е част от Стария континент и който отрича това, все едно се опитва да я прати на Марс.Бих искал всички у вас да чуят моето послание, че причините за искането за затваряне на АЕЦ Козлодуй са политически.Като какъв отправяте това послание: като ядрен експерт или като приятел на хората от централата ни в Козлодуй?- Тук, у вас, аз представлявам милион и триста - милион и четиристотин хиляди работещи в ядрената индустрия от 26 държави. Това, което е специфично за атомната енергетика, е, че си дължим взаимно солидарност и подкрепа в работата си. Защото ние сме тези, които работят в централите, които осигуряват тяхната сигурност и доброто им функциониране.Ангажирали сме се с доверието си към централата в Козлодуй след продължителни и задълбочени обсъждания помежду си. Решението, което Световният съюз на ядрените работници взе в подкрепа на българската ядрена централа, е резултат от един изключително сериозен анализ на нейните обективни дадености. Ние решихме да дадем своето доверие, защото сме убедени, че всички блокове в Козлодуй функционират безопасно. Аз съм председател на тази организация и съм отговорен за здравето и безопасността на всички, работещи в атомните централи по света, поради което не бих си позволил да изразя доверието си в АЕЦ Козлодуй, ако не съм напълно сигурен в нейната безопасност. Избран съм от общото събрание на съюза демократично и на обществени начала. Не съм чиновник и дейността ми като председател не е платена. Нося отговорност именно като представител на работещите в световните атомни централи.На какво се основава убедеността ви в безопасността на нашата ядрена централа?- Констатацията ни за безопасността на блоковете в АЕЦ Козлодуй беше потвърдена от завършилата наскоро мисия на МААЕ. Ние безусловно спазваме международната регламентация относно функционирането на атомните централи и ако се решихме да заведем дело срещу Европейската комисия в съда на Европейските общности в Люксембург, то е защото констатирахме груба необоснованост на искането за затваряне на блоковете в Козлодуй.Категорично настояваме, че никой няма право да изтъква технически основания за спирането на реакторите в българската централа, тъй като не съществуват такива. Повтарям, че аргументите, които се използват, са чисто политически. Ето защо ние заведохме това дело, за да накараме политиците да поемат своята отговорност за АЕЦ Козлодуй и да чуят експертните становища.Вчера прочетох една статия относно позицията на г-н посланика на Дания в България. С цялата почит и уважение, което имаме към Кралство Дания, ние не можем да не констатираме, че почитаемият г-н посланик изрича глупости. Сравнявайки Козлодуй с Чернобил той просто показа, че не разбира нищо.Как, според вас, нашите политици трябва да водят предстоящата битка за ядрената централа?- Аз не мога да давам съвети на политиците. Преди около две седмици представих на няколко депутати от Европейския парламент въпроси, които те да зададат на Европейската комисия относно българската атомна централа. Един от тях е с какви средства е заплатено на така наречените експерти на Европейската комисия, които са изготвили техническата обосновка за нейното становище? Кой е платил на тези експерти и кои са те? Какви са техните имена, защото ние не ги знаем? Освен това защо комисията се е обърнала към други специалисти, а не към експерти от най-авторитетната организация - МААЕ? Дали ЕС не признава компетентността на една международна агенция в системата на ООН?Според вас, какви компенсации можем да искаме за затварянето на първи и втори блок?- Това е труден въпрос, защото закриването им е свързано с реални, значими икономически загуби. И с още по-значими загуби на интелект, на научен потенциал, последиците от които ще нарастват през годините. Възможен е и обратен въпрос: колко пари ще трябва да плати България за замърсяването на природата, което задължително ще стане, ако затвори АЕЦ Козлодуй и компенсира недостигащите мощности с производството на електроенергия от други енергоизточници - въглища например? Ако се лиши от ядрената си енергетика, България ще губи около 1 млрд. евро на година. Не е трудно да се предвиди, че през 2010-2015 г. може да се очаква глобална енергийна криза. Какво ще прави страната ви тогава, ако сега затвори блоковете си? По отношение на енергетиката България е в същото положение като Франция. Ние нямаме естествени природни източници на енергия, вие също.Смятате ли, че е възможно блоковете от АЕЦ Козлодуй да бъдат приватизирани?- За това е необходим дебат, в който могат да бъдат изложени противоречиви виждания. Дори в нашата организация има поддръжници и противници на приватизацията на ядрени технологии. Въпросът обаче е от компетенциите на съответната държава и вие, българите, сами трябва да вземете своето решение. Ние, работещите в ядрената енергетика, ще бъдем непоколебими единствено за това - евентуалната бъдеща приватизация по никакъв начин да не се отразява негативно на нивото на безопасност.Какво бихте направили вие за защитата на централата, ако бяхте българин?- Аз не съм българин. Но като специалист смятам, че на база на оценката от комплексната мисия на МААЕ трябва да се обяви за недопустимо искането за затварянето на трети и четвърти блок. Всички експерти от мисията са се произнесли позитивно. Ако това, което сега се налага на България, беше поискано от Франция, не си представям какво щеше да стане. Понякога при подобни ситуации се правят и революции. Днес сме изправени пред изключителния шанс действително да доведем цяла Европа до обединение, забравяйки съществувалото през годините разделение. В никакъв случай не трябва този исторически шанс да бъде изгубен, и то поради един изкуствен претекст - страха от ядрената енергетика. Трябва да вървим заедно напред, облягайки се върху достиженията на техниката, конкретно проявление на които е атомната енергетика.Александър Александров(В интервюто са използвани и въпроси на журналисти от други медии.)

Facebook logo
Бъдете с нас и във