Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФОНДОВЕТЕ ЩЕ ИНВЕСТИРАТ 25% ОТ АКТИВИТЕ СИ В ЧУЖБИНА

Бисер Петков, председател на Държавната агенция за осигурителен надзор, пред в. БАНКЕРЪГ-н Петков, преди малко повече от месец в парламента беше внесен проектът за изменение в Кодекса за задължителното обществено осигуряване. Какво основно ще се промени в него?- Предлаганите промени са в две посоки - гарантиране на правата на осигурените и утвърждаване на пазарните критерии в дейността на пенсионноосигурителните дружества.Внесеният в Народното събрание законопроект трябва да реши един наболял проблем на допълнителното пенсионно осигуряване. Става дума за възможността осигурените лица и съответно средствата им, натрупани по партидите, да се прехвърлят от един пенсионен фонд в друг. Предлаганите промени ще дадат възможност на Министерския съвет да приеме наредба за реда и начина, по който да става това.Другото предложение е да отпадне изискването за минимален брой осигурени в пенсионните фондове. Мотив за това предложение е фактът, че сега действащите норми не почиват на ясни критерии. Ясно е, че не броят на осигурените лица е водещ за финансовата стабилност. Напротив - малкото, но активни членове, които редовно правят вноски, могат да бъдат гаранция за просперитет на дадено дружество. С приемането на тази поправка ще предотвратим опитите от страна на фондовете да набират мъртви души с единствената цел да постигнат заветния брой осигурени и да отговорят на формални количествени изисквания.Предвиждате ли допълнителни мерки за контрол на фондовете, след като няма да следите минималния брой на осигурените в тях?- Такива мерки се обсъждат. Те ще са свързани с необходимите капиталови гаранции и контрол върху равнището на таксите, събирани от дружествата.Имаше предложение минималният капитал, изискван от фондовете, да се вдигне от 3 на 5 млн. лева. Актуално ли е това?- Да, има такова предложение. То обаче не е окончателно, нещата са все още в работна фаза.А няма ли да завишите изискванията за професионална квалификация на мениджърите на фондовете?- Този въпрос ще се обсъжда в процеса на подготовка на следващите промени в пенсионното законодателство. По-конкретно за това ще може да се говори на по-късен етап от работата.Миналата седмица се срещахте с представители на Асоциацията на търговските банки. За какво си говорихте?- Срещата се проведе заради един работен проект за регулиране на банките-депозитари. Целта беше банковата общност в лицето на АТБ да се запознае с общата концепцията и да даде своите предложения. Как вървят обсъжданията за увеличаване на размера на средствата, които фондовете могат да инвестират в чужбина?- Сега лимитът за това е 10 процента. Предложенията са той да достигне до 25% от активите на пенсионните фондове. Все още работната група обаче не се е спряла на конкретна цифра.Защо никой от фондовете все още не е излязъл на външните пазари?- Наредбата за инвестиции на пенсионните дружества в чужбина беше приета в края на май тази година, а в Държавен вестник бе публикувана преди няколко дни. Периодът, откакто тя действа, е много кратък. Дружествата най-вероятно имат нужда от време, за да се запознаят с нея.Какво е състоянието на активите на пенсионните дружества?- По последни данни към края на май общият обем на активите на пенсионните фондове е над 223 млн. лева. В края на миналата година той беше 186 млн. лева. Налице е нарастване на активите на всички фондове, като най-динамично това става в универсалните.Първата консолидация на пенсионни дружества е факт - акционерите на БПОД и ПОК Доверие взеха решение за сливане. Очаквате ли процесът да продължи?- Още в края на миналата година се очакваше да започнат подобни процеси на пазара. Нормално е те да продължат и в бъдеще. Разбира се, трудно може да се предскаже темпото, с което ще става това. В крайна сметка пазарът би трябвало да даде възможност да се развиват фондовете, които осигуряват по-висока доходност и обслужват качествено клиентите си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във