Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФОНД ТЮТЮН ОТЧЕТЕ ПРЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Постъпленията във фонд Тютюн за 2003 г. са 134 198 526 млн. лв. и надхвърлят с 3 млн. предварително планираните, става ясно от отчета на фонда за миналата година. Най-голям дял в общата сума имат вноските от събрани акцизи (97.64 процента). Сериозни са приходите и от продажбата на обработен и ферментирал тютюн и изделия за износ. По това перо отчетеното преизпълнение е в размер на 16 761 лева. Положителни са показателите и при разходната част, където при запланувани 124 129 693лв. са извършени разходи за 123 145 894 лв. и са направени икономии от 983 799 лева. Парите са използвани най-вече за подкрепа на минималните изкупни цени. За премиране на производителите са изразходвани 93 262 877 лева. Според отчета на Фонд Тютюн, през 2003 г. няма неизкупени количества произведен тютюн и всички тютюнопроизводители са получили определените премии за своята продукция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във