Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФИРМИ ФАВОРИТКИ ПЕЧЕЛЯТ ПОД КРИЛОТО НА ЗАКОНА

Изготвянето на проектите за залесяването и дърводобива в държавните лесничейства и за отглеждането, разселването и отстрелването на дивеча в дивечовъдните станции са запазена територия за малък кръг от фирми. Документите, с които в. БАНКЕРЪ разполага, показват, че през последните две-три години държавната Агролеспроект и частните Пролес инженеринг, Пролес Гемма и Пролес Такс (работещи с един и същ авторски колектив) са неизменните фаворити в конкурсите, които Националното управление по горите (НУГ) организира по реда на Закона за обществените поръчки. И то независимо че предлаганите от тях цени далеч не са най-ниските. По този начин управлението губи милиони левове, изтъкват запознати. Само през 2002-ра от неизгодните договори за изготвянето на проектите за лесничействата Невестино, Омуртаг, Бяла, Стара река, Пазарджик, Разлог, Тополовград, Видин, Търговище, Черни Осъм, Батак, Карнобат и Ивайловград и дивечовъдните станции Росица, Чепино, Женда и Витиня бюджетът на НУГ е олекнал с около 1 млн. лева. Колкото и да е парадоксално, механизмът за източването на държавни пари е заложен в чл. 42 от действащия сега Закон за обществените поръчки. Той дава право на комисиите, ангажирани с конкурсите, да отстраняват (по своя преценка и без да се извършват проверка) фирмите с най-изгодни оферти, ако сметнат, че основанията за предложените от тях ниски цени не са обективни. Надпреварата за проектите на изброените 17 лесничейства и дивечовъдни стопанства е обявена за 4 март 2002-ра със заповеди на началника на Националното управление на горите инж. Илия Симеонов. Първоначалната тръжна цена за всички обекти е 2 192 077 лв., а документи за участие подават Анемоне, Силваконсулт, Агролеспроект, Пролес Такс, Пролес инженеринг, Пролес Гемма, Леско-2000, ЕТ Геоложки проучвания-Нина Аймалиева и Нишава КиТ. Двете комисии по избора - за обектите в Северна и в Южна България, оглавявани съответно от Илия Ангелов (началник на отдел Устройство и кадастър на горите и промени в горския фонд в управлението на горите) и Любен Желев (експерт в НУГ), разглеждат офертите между 15 и 19 април. Столичното дружество Анемоне отпада от играта още в самото начало заради непълни документи. После са отстранени и Силваконсулт, Леско 2000 и ЕТ Геоложки проучвания. Мотивът е, че предлаганите от тях изключително ниски цени са необосновани. Така Националното управление на горите сключва договори не с фирмите, предложили да изпълнят поръчката на половин цена, а с тези, чиито оферти доближават първоначално обявената.Изключение прави само процедурата за Държавно лесничейство Видин, където конкурса печели Нишава КиТ на бившия председател на Комитета по горите Валентин Карамфилов. На второ място е класирана Пролес Такс, а на трето място - Агролеспроект. Само че точно преди сключването на договора първите две дружества се отказват (писма с вх. номера 27-00-371 и 33-05-38 от 5 юни 2002 г.) в полза на класираното на трето място Агролеспроект ЕООД. Управлението на горите не възразява, нито пък обявява нов конкурс и подписва документите с държавната фирма, въпреки далеч по-скъпата й оферта. По-късно специалистите, натоварени от Икономическа полиция да направят експертиза на процедурата, отбелязват, че класирането на кандидатите и последвалото сключване на договори по косвен начин предполага... уговорена схема за разпределяне на обектите. Същите експерти констатират и че между наддаващите е постигнато предварително неофициално споразумение, имащо за цел да ограничи реалната конкуренция и да разпредели/усвои източниците на финансиране по начин, осигуряващ максимална изгода за изпълнителите, което е нарушение на чл.9, ал.1 от Закона за защита на конкуренцията.Оказва се, че тази порочна практика се повтаря от години и не е тайна за участващите в конкурсите за обществени поръчки. Бившият управител на Агролеспроект Теодоси Димитров признава пред в. БАНКЕРЪ, че подобно предложение му е било отправено през 2001 г. от шефа на Пролес инженеринг Антоний Стефанов и от председателя на комисията за оценяване на офертите Илия Ангелов. Тогава отказах да играя с максимално високи цени. От Пролес обаче разчитаха, че ще склоня. Все пак Националното управление по горите гарантираше, че ако двете фирми сключат споразумение, останалите кандидати ще бъдат елиминирани с мотив, че предлагат необосновано ниски цени, спомня си Димитров.След конкурсите през март миналата година отпадналите фирми обжалват процедурата пред министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме, пред заместничката му Меглена Плугчиева и пред началника на управлението по горите инж. Илия Симеонов. Последният обаче се разпорежда договорът с Агролеспроект да бъде сключен, без да се направи проверка, твърди депутатът Георги Станилов. Затова и отговорите в писмата, които получават жалващите се, много напомнят на приказката за арменския поп. В тях е посочено: Вашето твърдение за наличие на нелоялна конкуренция е неоснователно, защото именно предложената изключително ниска цена, в размер неколкократно по-малък от този на останалите кандидати, предполага нелоялна конкуренция. По случая започва да се шуми и в парламента Депутатът от БЗНС - Народен съюз Георги Станилов внася питане до Мехмед Дикме, в което директно обвинява началника на Националното управление на горите инж. Илия Симеонов, че по негово разпореждане обектите са разпределени между Агролеспроект и Пролес, предлагащи с 400 хил. лв. по-високи цени. Защо след жалбите и сигналите до вас не е разпоредено на инспектората да извърши проверка, а вие мълчаливо прикривате служителите на НУГ, които пред очите ви източват бюджета на управлението? - се обръща депутатът към земеделския министър. - Защо допускате началникът на НУГ да подписва неизгодни договори с Агролеспроект, след като по Закона за обществените поръчки той се явява свързано лице?Жалба (вх. N4161 от 25 юли 2002 г.) е внесена и до главния прокурор Никола Филчев. На 22 октомври той възлага на прокурор Кръстанова от Софийската градска прокуратура допълнителна проверка. Извършва я Дирекция Национална служба полиция. Въз основа на резултатите от нея прокуратурата е образувала предварително производство, по което се води разследване в Столичната следствена служба. До броени дни се очаква да стане ясно какъв ще бъде развоят на случая и дали по него ще бъдат повдигнати обвинения срещу длъжностни лица от Националното управление по горите. Един факт може би обяснява привързаността на НУГ към Агролеспроект. Шефът на управлението инж. Илия Симеонов освен че е бивш служител на държавната фирма, от 1 февруари 2002 г. е и неин контрольор (назначен със заповед N1539 на министър Мехмед Дикме). Изглежда, тези дребни подробности са убегнали от погледа и на министъра, и на неговата заместничка Меглена Плугчиева. Но няма как да ги е забравил самият инж. Симеонов. В собственоръчно подписаните от него заповеди за откриване на процедурите за възлагане на обществените поръчки от 4 март 2002 г. изрично е записано, че до конкурса не се допускат фирми, в чийто състав влиза лице, участвало в изготвянето на заданието..., което е свързано лице по смисъла на параграф 1 от Търговския закон. А в документите за извършената от полицията проверка е посочено, че Агролеспроект е свързано предприятие и по смисъла на параграф 1, т.8 от Закона за обществените поръчки. Според проверяващите това означава, че дружеството, чийто основен предмет на дейност е изготвянето на лесоустройствени и ловоустройствени проекти, губи правото си на участие в процедурите по възлагане на обществена поръчка, докато началникът на НУГ е негов контрольор. За служителите на следствието и прокуратурата вероятно ще представлява интерес да установят и по чия идея контролът върху Агролеспроект е възложен на инж. Симеонов. Обикновено това ставало по предложение на управителите на търговското дружество, но никога досега началник на Националното управление на горите не е изпълнявал тази длъжност, казва бившият управител на Агролеспроект Теодоси Димитров. По неговите думи до 1 февруари 2002 г. контрольори са били експерти, шеф на дирекция в аграрното министерство и дори един пенсиониран заместник-началник на НУГ, но не и лица, по един или друг начин имащи отношение към процедурите по Закона за обществените поръчки. БАНКЕРЪ потърси за коментар Меглена Плугчиева и инж. Илия Симеонов. Отговорът на заместник-министър Плугчиева бе, че няма преки впечатления от конкурсите за възлагане на обществени поръчки, а Симеонов се оказа в отпуск. Всъщност повече от ясно е, че в качеството си на контрольор на Агролеспроект инж. Илия Симеонов е пряко заинтересован това дружество да има работа, тъй като получава като възнаграждение процент от обема на извършената от него дейност. Знаейки за своята обвързаност с един от участниците в конкурсите (бел. а. - Агролеспроект), началникът на Националното управление по горите е бил длъжен да предприеме съответните мерки и да не го допусне до надпреварата, категорични са проверяващите. Нещо повече - твърдят те - сключена е неизгодна сделка с кандидат, предложил далеч по-висока цена, посредством която възложителят си е осигурил облага.

Facebook logo
Бъдете с нас и във