Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФИРМЕНАТА РЕГИСТРАЦИЯ ЩЕ СЕ УЛЕСНИ И УСКОРИ

Към Министерството на правосъдието ще бъде създадена работна група, която ще изготви до няколко месеца унифицирани образци за вписване на фирмите в търговския регистър и ще опише документите, съпътстващи подаденото от тях заявление. Колкото и невероятно да звучи, у нас все още не е съвсем ясно какви точно книжа са необходими за това.Всъщност търговската регистрация е едно от нещата, които трябва да се променят в изпълнение на проекта за реформа в търговското право. Той се финансира с 4.6 млн. долара от Американската агенция за международно развитие (USAID) и реализацията му започна през септември миналата година. Основната цел на проекта е да ускори и улесни в значителна степен процедурата по фирмената регистрация. Сега в България тя отнема около 30 дни. Според представителя на USAID Дейвид Либерман, този процес може да се ограничи в рамките на два-три дни. За заместник-министъра на правосъдието Севдалин Божиков пък реалният срок е пет дни. Разногласията между правосъдното министерство и американската агенция съвсем не се ограничават само до този дребен детайл. Ръководителят на проекта Скот Джейкъбс е предложил няколко варианта за оптимизиране на търговския регистър. Единият от тях е съдиите в окръжните съдилища и Софийският градски съд да продължат да извършват търговската регистрация, но със стандартизирани формуляри. Друг вариант предвижда Министерството на правосъдието да създаде централен електронен регистър за консолидиране на данните. Третият модел предполага вместо от магистрати дейността по вписване в регистъра да се поеме от чиновници. Експертите от USAID не крият предпочитанията си към четвъртия вариант - търговският регистър да излезе извън системата на съдилищата и да се обедини с този на особените залози.Националният електронен регистър ще генерира цялата информация (данъчна, социалноосигурителна и други) от държавните служби на принципа на едно гише. Тази идея може да е събудила ентусиазма на много хора, но не и на правосъдния заместник-министър Севдалин Божиков, който не се изказа много ласкаво за нея. Аз лично гледам негативно на това търговският регистър да излезе от системата на съда, тъй като така няма да може да се проверява законосъобразността на вписванията, подчерта той. Божиков предлага търговският регистър да остане към съда, но да се поеме от съдебни служители. Мнението му е, че създаването на хранилище за фирмени дела извън съдилищата ще е свързано с неоправдано високи разходи.Ефективната търговска регистрация е пряко свързана със създаването на благоприятна среда за привличане на инвестиции, подчертава Джейкъбс. По негова преценка за изваждането й от съда ще са необходими първоначални инвестиции от 2.5 - 3 млн. евро, а оперативните разходи ще са в порядъка на 2.6 млн. евро годишно. Горе-долу 5-6 млн. евро на година са и приходите от такси за вписване в регистъра, изтъкна американският експерт. От друга страна, създаването на централен електронен регистър извън съдилищата, който ще работи на принципа на едно гише, ще облекчи съдиите при разрешаването на търговски спорове. А и ще увеличи до голяма степен прозрачността на регистрационните данни. Преди време авторите на проекта имаха желание да поставят търговския регистър под опеката на Българската търговско-промишлена палата, която вече разполага с база данни от 60 хил. дружества. Но и тази идея бе отхвърлена с аргумента, че съхраняването на подобен вид данни може да бъде поверено само на държавна институция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във