Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ НЕ Е ЛОШО

БДЖ и сега изпълнява изискването за добро финансово състояние. Активите на компанията многократно надвишават нейните задължения. Тя има и много неоперативни активи, които могат да бъдат продадени и да генерират огромни финансови ресурси. Могат да бъдат залагани и за оборотно финансиране или за инвестиционни кредити. Нещо, което не е правено досега по непонятни за мен причини. Задълженията на БДЖ не са толкова големи, колкото се експонират в публичното пространство. Факт е обаче, че железницата няма банково финансиране. Доколкото ми е известно, тя ползва само един овърдрафт за няколко милиона лева, което за оборотите й е просто нищо. Тук логично изникват множество въпроси. Защо не се използва банково финансиране? Защо не се раздвижват тези огромни активи? Защо не се вкарват в експлоатация или не се продават? Отговорите ще трябва да търся тепърва. И то не само аз, в качеството си на заместник-министър, а и ръководството на БДЖ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във