Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФИНАНСОВОТО РАЗУЗНАВАНЕ - АТАКА ОТВЪТРЕ!

До главния редактор на в. БАНКЕРЪУважаема госпожо главен редактор,Публикацията Данъчните измами конкурират наркобизнеса в бр. 18 (04.05. - 10.05.2002 г.) на в. БАНКЕРЪ съдържа квалификации и лични мнения на г-н Васил Киров, създаващи невярна представа за цялостната дейност на Бюрото за финансово разузнаване. Поради това си позволявам да се възползвам от законното си право на опровержение чрез отговор, който се надявам да намери място в следващия брой на вестника. В бр. 18 в. БАНКЕРЪ публикува интервюто Данъчните измами конкурират наркобизнеса с г-н Васил Киров, представен като директор на Агенция Бюро за финансово разузнаване. Интервюто се основава на Годишен доклад за дейността на Агенция БФР (АБФР) през 2001 година. Един човек - много позиции!Господин В. Киров е в бюрото от 1999 година. Като заместник-директор на АБФР той лично участва в изготвянето на публикувания през юли 2001 г. Отчетен доклад за дейността на БФР от 1998 до 30.04.2001 година. В момента обаче г-н Киров е на противоположната позиция и отрича постигнатите резултати.През февруари 2002 г. на заместник-министър Нахит Зия беше представен редовният Отчетен доклад за дейността на агенцията за 2001 година. Вместо него обаче в публичното пространство се появи доклад от девет страници. В него асистентът от СУ Кл. Охридски, от позицията на току-що попаднал в БФР, излага абсурдни за дейността му оценки и изводи. Същевременно не се споменава и дума за случващото се в агенцията след 8 март 2002 година. Доколкото може да се съди от собствените му изказвания, г-н Киров е нееднозначна и противоречива личност. За едни е директор на АБФР, за други - изпълняващ длъжността. За едни е асистент, за други заместник-председател на политическа партия, за трети преподавател на хонорар, а за четвърти - бивш служител на Балканбанк - клон Перник. За пети е просто човекът, от когото са се жалвали пред кабинета на министър-председателя без резултат. Един път казва, че е проверен по закона за досиетата, а на следващия ден казва, че документите му току-що са изпратени за проверка...На фона на посоченото странно звучат изложените в интервюто и недоказани тези за взаимодействието на БФР със службите на МВРТеза първа - субективните причини за нарушаване на връзката между Бюрото и НСБОП доведоха до законодателните промени през декември 2000 г., тъй като ръководството на Бюрото явно нямаше представа за спецификата на дейността на НСБОП. До началото на 2000 г. заместник-началник на БФР е кадрови офицер от НСБОП. Според интервюто, той явно не е имал представа за спецификата на дейността на собствената си институция. През 2000 г. именно сегашният директор е юристът - член на ръководството на БФР, имал решаващата дума при изготвянето и защитата в Министерския съвет, правната комисия на парламента и самия парламент на промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Днес той се е отрекъл от становището си. Вероятно защото вече вижда контрола върху полицейските разследвания по начин, различен от практиката на развитите демокрации. Личното ми мнение е, че промените се оказаха изключително сполучливи, тъй като предварителните проверки се извършват под контрола на прокурор, при строго фиксирани срокове и изисквания за годност на събираните доказателства.Теза втора - заиграване със службите на МВР в ... случаи, които взаимносвързани дават маниер на поведение. Инструкцията по чл. 10, ал. 4 от ЗМИП, подписана от двамата министри, регламентира взаимодействието на БФР с НСБОП, НС Полиция и НС Сигурност. Определянето на участниците от МВР във временни работни групи винаги е ставало след съгласуване с главния секретар на министерството. Реални резултати са постигнати и с трите национални служби, работещи срещу финансовата престъпност и изпирането на пари. Сравнителната им оценка е компетентност на ръководството на МВР. Вследствие кадрови заигравания на сегашното ръководство на БФР обаче дейността на три работни групи в момента е практически блокирана.Теза трета - хипотетично може да се допусне, че един от мотивите за нарушаване на взаимодействието между БФР и НСБОП е стремеж да се монополизира информацията за определени лица и чрез нея те да бъдат контролирани. Отговорът на тези несъстоятелни твърдения дава в. Сега в съобщението: НСБОП: Все по-трудно се проследяват мръсните пари. Цитат: Начините за противодействие на съмнителни операции и сделки в България и в Русия бяха представени от заместник-директора на Бюрото за финансово разузнаване д-р Васил Киров и заместник-генералния директор на Службата за сигурност на Газпром Сергей Федорин. Втори цитат: Домакин на срещата бе Овергаз. Коментарът кой кого контролира е излишен!Отлежалите преписки - манипулация или некомпетентност?В интервюто се лансира тезата за отлежали преписки. Твърденията за забавяне на финансово-разузнавателния анализ противоречат на самата същност на дейността на БФР. Отделните случаи са специфични. Някои могат и са решавани в кратки срокове (дори 48 часа). По други се работи с години, за да се установят съответните връзки, канали и мрежи. Такива са стандартите на работа във водещите чуждестранни финансово-разузнавателни звена (ФРЗ). Доказателство е продължителността на работата по случаи като Bank of New York в САЩ, Goldеn Fisch във ФРГ и много други.От образуваните 558 случая като отлежаващи над две години в доклада са квалифицирани 114. Не е отчетено, че в края на 2001 г. общо 140 случая са били в работна фаза пред приключване. При тях информацията е събрана и анализирана. Остава само да бъде надлежно оформена и насочена към прокуратурата. Факт е, че само между 1 януари и 8 март 2002 г. са приключени 65 случая, насочени към прокуратурата с 35 сигнала. Останалите случаи пред приключване са готов ресурс, който вероятно ще бъде отчетен като заслуга на новото ръководство.По случаи, образувани през 1999 и 2000 г., например през следващите години въз основа на специфични критерии е събирана допълнителна информация. Тя позволи разкриване на нови лица, канали и мрежи. След анализ и насочване към прокуратурата информацията е използвана, включително и в хода на текущи следствени дела.Скандално е, че в интервюто се премълчава за работата на агенцията срещу финансовите канали на тероризма. Тази информация не може да бъде скрита. Тя е публикувана официално в Национален доклад за дейността на Република България за противодействие на тероризма в изпълнение на Резолюция 1373 (2001) на Съвета за сигурност на ООН за мерки, които държавите-членки на ООН следва да предприемат в борбата с тероризма. Липсват и високите оценки за резултатите от сътрудничеството с OLAF (Офисът за борба с измамите към Европейската комисия), ФРЗ на САЩ, Словения, Белгия, Испания и др.Истинските проблеми на БФРСлед 08.03.2001 г., чрез неправомерни структурни промени, са ликвидирани два ключови и реално работещи отдела - Анализи и Информационни технологии. Незаконно са извършени абсурдни съкращения при наличие на свободни щатни бройки. Уволнени са седем квалифицирани специалисти, включително и ръководителите на посочените отдели. Тези действия на новия директор са акт на грубо незачитане на много законови разпоредби. Нарушени са поетите пред МВФ ангажименти за укрепване на административния капацитет на БФР. В момента агенцията не е в състояние да изпълнява пълноценно своите функции и задачи, особено в противодействието на данъчните измами. Съществува опасност от откриване ниша за изпиране на пари от организираната престъпност, оперираща чрез финансовите канали на различни престъпни мрежи.Подготвят се промени в ЗМИП. Вероятно е с тях агенцията умишлено да се преобразува в ново юридическо лице. Дори ако уволнените служители бъдат възстановени от съда, работните им места няма да съществуват. Ще бъдат причинени обаче значителни финансови щети чрез изплащане на обезщетения. С оглед защитата на държавния интерес се налага спешната намеса на Сметната палата.Министърът - начин на употребаСъшити с бели конци са твърденията относно изключването на тока и неправомерните действия срещу мен на 8 март 2002 година. Името на министъра на финансите беше употребено. Рано или късно той трябва да вземе отношение по проблема. Още повече че министърът е подписал заповед на 07.03.2002 г. и тя не е следвало да бъде използвана чак в края на работния ден на 8 март 2001 година. Освен ако някой е действал зад гърба му, в рамките на предварително планиран и организиран сценарий. Факт е обаче, че по този начин е ангажирана персонално отговорността на самия министър.Колкото до законността на уволнението - всеки уважаващ себе си юрист не би следвало да се произнася преди решението на съда. Във всички останали случаи той просто поставя под съмнение своята непредубеденост и компетентност.Николай Иванов - директор на БФР от 01.09.1998 г. до 08.03.2002 годинa

Facebook logo
Бъдете с нас и във