Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФИНАНСОВОТО МИНИСТЕРСТВО ТЪРСИ ОЦЕНИТЕЛ НА ПЛАНА ЗА ЕС

Най-късно до ноември Министерството на финансите ще обяви конкурс за оценител на бъдещия Национален план за развитието на България след присъединяването й към Европейския съюз. Новината бе съобщена от шефа на дирекцията Управление на средствата от ЕС към финансовото ведомство Боряна Пенчева. До участие в надпреварата ще бъдат допуснати частни консултантски компании, изследователски центрове, неправителствени организации и висши учебни заведения. Спечелилият кандидат ще има за задача да направи т. нар. предварителен контрол (ex-ante evaluation) на Националния план за развитието на страната ни в периода 2007-2013. Казано с други думи, бъдещият оценител ще трябва да си каже тежката дума дали администрацията ни е разпределила целесъобразно средствата, които ще получаваме от Евросъюза. Както в. БАНКЕРЪ вече писа, разработването на националния план залегна в приетата преди две години правителствена Стратегия за усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Крайният срок за одобрението на документа от Европейската комисия е декември 2006-а. С изготвянето на неговия проект бе натоварена Агенцията за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите. Неразделна част от плана ще са оперативните програми, в рамките на които ще става разпределянето на европомощта. Става дума за програмите за увеличаване конкурентоспособността на българската икономика, за развитието на човешките ресурси, за транспорта и за околната среда. Петата пък ще обхваща проекти, свързани с регионалното развитие. България е поела ангажимент те да бъдат готови да края на следващата година. Но според Боряна Пенчева разработването им се затруднява от факта, че засега е известна единствено сумата, която страната ще получи от европейските фондове за първите три години от членството ни, а не до 2013-а. В представената от Европейската комисия финансова рамка за България и Румъния е посочено, че в периода 2007-2009 г. за София са предвидени 2.3 млрд. евро.Характерното е, че и петте български програми ще се финансират само от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд или от Кохезионния фонд. С пари от тях ще се покриват минимум 20% от разходите по всяка една програма. Максимумът пък, който ЕС ще може да заделя по линия на Кохезионния фонд, ще е до 85% от стойността на проектите, а от Европейския фонд за регионално развитие и от социалния - съответно 75 и 50 на сто. Това на практика означава, че ще е необходимо да се осигури съфинансиране и от националния бюджет. Друг проблем, който според експертите от финансовото министерство ще доведе до увеличаване на бюджетния дефицит на държавата след 2007 г. е, че плащанията за бъдещите европроекти първоначално ще се извършват от хазната. Направените харчове ще се възстановяват от единната европейска каса, но с едногодишно закъснение. Като част от затягането на дисциплината по усвояването на парите София ще е принудена да подготвя специален отчет на всеки дванадесет месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във