Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФИНАНСОВИ МИНИ ГЪРМЯТ В ЗДРАВНАТА КАСА

Николай Николов, съветник на президента по социалната политика, пред в. БАНКЕРЪГ-н Николов, кризата в системата на здравното осигуряване става все по-сериозна. Каква според вас е причината?- Много от проблемите, на които сме свидетели в момента, са заложени още преди пет години при възприемането на модела и при старта на здравноосигурителната система. Преходът от т. нар. безплатно здравеопазване, финансирано от бюджета, към здравно осигуряване беше направен, за да се повиши персоналната финансова отговорност на гражданите и личният принос на бизнеса към системата на здравеопазването. В приетия Закон за здравното осигуряване обаче имаше финансови мини, които на определен етап не можеха да не се задействат.Бихте ли посочили тези финансови мини?- Според мен неправилно бяха възприети принципите на социалното осигуряване, част от което е здравното. В цял свят се осигуряват само тези, които имат доходи от труд. Независимо по какви правоотношения - трудови или граждански. У нас в системата бяха включени хора, които нямат доходи или са с недостатъчно средства. В същото време на институции, нямащи нищо общо със здравеопазването, се възложиха финансови, управленски и информационни отговорности. В другите страни хората без доходи се подпомагат за здраве по определени начини от бюджета. За различните социални групи има специални програми, по които държавата плаща стойността на медицинските услуги, направени на пациентите. Никъде по света не се прави като в България - всеки месец да се издирват безработните, бездомните, социалнослабите, студентите и други, да се изгражда една огромна информационна база данни и да се правят трансфери от бюджета в здравната каса. На държавните институции беше възложен един безсмислен труд, който не води до нищо. Дори самата организация в определени случаи поражда много остри проблеми.Действително ли е толкова голям хаосът при трансфера на средства към здравната каса?- За безработните, които получават обезщетение, вноски се правят от фонд Безработица. В случай че те не получават средства от трудовата борса, възможностите са две: ако подлежат на социално подпомагане, здравните вноски се поемат от общинския бюджет, ако обаче безработните не отговарят на условията за социални помощи, трябва да си плащат сами. За студентите, ако не работят, вноските в здравноосигурителната система също се плащат от бюджета, но чрез университета. Университетите подават информацията за студентите до Министерството на образованието, което на свой ред я обобщава и изпраща до Министерството на финансите. След това тази информация и парите се връщат в образователното министерство, което превежда средствата на висшите училища и оттам те отиват чрез Националния осигурителен институт в здравната каса. По подобен начин става прехвърлянето на средства и при пенсионерите. В тези трансфери няма абсолютно никакъв смисъл. Прави се единствено трансформация на данъчни приходи в осигурителни вноски и се вменяват задължения на институциите, които нямат административен капацитет да ги изпълняват.Как могат да се избегнат тези безсмислени преводи?- Със средства от бюджета могат директно да се заплащат извършените медицински услуги на лицата, които не се осигуряват. Няма смисъл парите да минават през здравната каса. Когато един човек без осигуровка отиде на лекар, държавата трябва да плати само конкретната манипулация, преглед или лечение, а не да се прави всеки месец осигурителна вноска. Хората, за които се правят такива вноски от бюджета, са над 50 процента. Оказва се, че въпреки реформата държавата продължава да плаща здравеопазването на половината население. От касата обаче твърдят, че парите не достигат... - В момента касата има на депозит 750 млн. лв. в БНБ и аз не мога да приема тезата, че парите не й достигат. Как не достигат, след като такава колосална сума стои неизползвана? При това тези средства са предназначени за здравеопазване, събрани са от шестпроцентната здравна вноска. Те са взети от реалния сектор и бизнеса, който би могъл да ги инвестира по-добре, отколкото държавата. Поне 150 млн. лв. от въпросния депозит са лични осигурителни вноски на българите, които са с едни от най-ниските доходи в Европа. Взимайки им тези пари, държавата всъщност генерира допълнителна бедност. Изсмуквайки тези пари, без да ги използва за здравеопазване, държавата нарушава и правата на здравноосигурените лица. Защо ръководството на здравната каса не настоява за тяхното използване?- Преди време се твърдеше, че тези средства ще се използват, когато касата започне да плаща и за болничната помощ. От три години това вече е факт. Но въпреки констатираните сериозни проблеми във финансирането на лечебните заведения, парите незнайно защо не се използват. От гледна точка на социалното осигуряване това е пълна безсмислица. Защото здравното осигуряване е един краткосрочен риск и няма нужда от формирането на такива големи резерви. А и според закона резервът на касата е в размер на 10% от средствата, получени от здравните вноски на гражданите. Ако парите, необходими за обезпечаването на определен обем здравни услуги са прецизно изчислени, толкова голяма сума не би трябвало да остава неизползвана. Фактически използването на средствата е въпрос на политическо решение, тъй като те могат да бъдат деблокирани само с решение на Народното събрание.- Да, така е. При старата система се събираха определени хора и решаваха колко ще се харчи за здравеопазване, от което всички бяхме недоволни. Затова се създаде здравното осигуряване, финансирано с целеви вноски. Хората, които се осигуряват, вярват, че ще получат по-качествено здравеопазване, но държавата не оправдава очакванията им.Защото тя прибира парите и не ги харчи за здравеопазване, а казва да чакаме. Кого и какво всъщност чакаме? В условията на Валутен борд, когато една система не харчи събраните собствени пари, това означава, че в същия момент ги харчи някой друг.Не трябва ли тогава да се помисли за смяна на модела на здравно осигуряване?- Начинът на определяне на бюджета на здравната каса, който действа в момента, беше наложен от Министерството на финансите. Според мен това бе грешка, тъй като така съществуването на Националната здравноосигурителна каса се обезсмисля. В момента тя работи като дирекция на финансовото или на здравното министерство. Не в това обаче е смисълът на една осигурителна институция. Тя трябва да е самостоятелна, отделена от бюджета, и да харчи така, че да спестява бъдещите разходи. Трябва да е в състояние да влияе на процесите, които ще предопределят разходването на средствата й в бъдеще. Ако касата е само една дирекция, от нея няма нужда и тогава възниква въпросът дали не е необходимо да бъде превърната в агенция за здравно подпомагане? И тази агенция да разпределя средствата от бюджета за заплащане на медицинските услуги на лицата, които не се осигуряват от собствените си доходи. А за останалите, които получават трудови възнаграждения, да остане задължението да се осигуряват. Но не в държавна институция монополист, а чрез вноски в избрано от тях частно здравноосигурително дружество. Смятам, че това е най-удачната и съвременна възможност за реформа на системата.С други думи, предлагате да се премахне монополът на НЗОК?- Който получава пари за труда си, пак ще се осигурява, но сам ще избере в кое дружество, преценявайки къде най-добре ще управляват парите му и къде ще му предложат повече здравни услуги за тези пари. Така ще се създаде конкуренция на пазара и ще се повиши качеството на предлаганите услуги. В същото време възможността за доброволно допълнително здравно осигуряване ще си остане. При тази система държавата ще определи правилата и минималния пакет медицински услуги, ще лицензира и надзирава тези дружества. В момента поради липсата на единна информационна система се оказва, че касата плаща здравеопазването на хора, за които не е сигурна, че са си платили здравните вноски. Това частното дружество няма да го допусне.Напоследък се говори за специален фонд, който да поеме вноските на социалнослабите и хората без доходи...- Мисля, че това е поредното недоразумение. Става дума за бюджетни средства, които ще се преливат в касата, за да се осигуряват лицата от тази социална група. Повтарям, тези хора никъде в света не се осигуряват. Изобретението да плащаш от бюджета осигурителни вноски в здравната каса е изцяло българско. Това е абсолютна глупост. Тези, които не могат да плащат здравни вноски, не бива да се осигуряват от държавата. От бюджета трябва да им се плаща само когато са ползвали определена медицинска помощ и реално са изразходвани средства за лечение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във