Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФЕВРУАРИ - МЕСЕЦЪТ НА СЛУЖЕБНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Започва служебното разпределение за универсалните пенсионни фондове и то ще завърши през втората половина на февруари. В момента Националният осигурителен институт (НОИ) приключва обработването на подадените заявления, от което ще се види колко от осигурените са попълнили документи за два или повече фонда. На задължително допълнително пенсионно осигуряване подлежаха около 1.2 млн. българи, родени след 31 декември 1959 година. Около 10% от тях не са избрали фонд, 5% от подадените документи са дублирани, сочат последните данни. НОИ ще избере служебно фонд за попадналите в последните две групи. До средата на месеца се очаква Държавната агенция за осигурителен надзор (ДАОН) да издаде инструкция по какъв ред осигурените ще могат да сменят пенсионния си фонд. Законът позволява такова прехвърляне от фонд във фонд да става всяка година. Първият такъв срок вече е в сила за хората, записали се в професионалните пенсионни фондове. Указанията се разработват по изричното искане на осемте пенсионноосигурителни дружества, казаха от ДАОН. Законът не задължава надзорното ведомство или НОИ да приеме такъв документ. Нормативното изискване е самите пенсионни компании да уточнят процедурата в своите правилници и в осигурителните договори с клиентите си. То е спазено, но различия в начина, по който дружествата са уредили този въпрос, може да предизвикат затруднения, коментираха от ДАОН. Затова подготвяните от агенцията указания ще уеднаквят процедурите. По два пункта спорят дружествата сега. Единият е откога започва предвиденият в закона едногодишен срок за промяна на фонда. Експертите на Националния осигурителен институт (НОИ) предупредиха още в края на септември миналата година, когато изтече срокът за избор на универсален пенсионен фонд, че по-късно ще възникне такъв проблем заради нееднозначно тълкуване на разпоредбата. Според текста в закона, едногодишният период се брои от началото на членуването във фонда. Сега обаче спорът е кой момент точно се приема за такова начало. Според по-раншно тълкуване на НОИ, едногодишният срок трябва да тече от датата на подаването на заявлението, защото с този акт осигуреният де факто е изразил избора си. Само че заявлението може да не е вярно, да е дублирано или да се установи, че човекът не отговаря на условията за осигуряване в такъв фонд. Затова другата позиция е, че за начало на срока трябва да се приема първата вноска по индивидуалната партида, защото едва тогава реално започва осигуряването за избралия фонда. Първите пари от новата 2-процентна вноска за втора пенсия, която ще бъде заделена от заплатите за януари, НОИ ще получи през февруари.Спор се води и за това, къде да се подава заявлението за смяна на фонда - в стария или в новия фонд. По-големите пенсионни дружества вече лобират исканията за смяна да се подават в старото дружество, защото по този начин ще могат да повлияят на бягството на клиентите си. За да не бъдат принудително спирани хората, по-малките компании пък искат заявленията да се подават в новоизбрания фонд.Въпреки разногласията осигурителните експерти са категорични, че процедурата трябва да бъде много добре регламентирана и документирана, защото става въпрос за движение на пари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във