Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФЕРМИТЕ НИ МНОГО И ВСЕ МАЛКИ

Селскостопанска продукция на стойност 6.7 млрд. лв. са произвели през 2003 г. българските фермери. Това е записано в одобрения от кабинета на 6 януари доклад за състоянието на селското стопанство през 2004-а. Въпреки че в заглавието на документа е посочена миналата година, по-голяма част от данните в него са за 2003-а, което не говори особено добре за състоянието на аграрната статистика у нас. Някои сведения все пак представляват интерес, като например предварителните резултати от проведеното за първи път в България през 2003 г. преброяване на земеделските стопанства. Оказва се, че тогава те са били 680 хиляди, а средният размер на използваната от тях земеделска площ - 44 декара. Според експерти от ведомството на Мехмед Дикме в земеделския бранш се наблюдава голяма диспропорция между малките и големите ферми, като малките са 77 на сто от всички регистрирани. Броят на заетите в селското стопанство пък е 1.333 млн. души, повечето от които се трудят в семейни ферми. Постоянно заетите (на пълен работен ден) са едва 335 хиляди. През 2003-а външната ни търговия със селскостопански стоки е приключила с положително салдо от 185 170 хил. щ. долара. По данни на Министерството на икономиката към октомври 2004-а разликата в стойността на изнесената от страната земеделска продукция и тази, която е внесена, е 162 657 хил. щ. долара в наша полза.

Facebook logo
Бъдете с нас и във