Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ФАБРИКАТА ЗА ХАРТИЯ В СТАМБОЛИЙСКИ ПЛАЩА ЧУЖДИ ДЪЛГОВЕ

Съдия изпълнителят Атанас Атанасов цял месец тормози Фабрика за хартия - Стамболийски АД. Пловдивският районен съд е признал вземанията на три фирми в размер на около 30 000 лв. и е издал обезпечителни заповеди, потвърдиха пред в. БАНКЕРЪ от ръководството на предприятието. Парадоксът обаче е, че това са дългове на Целхарт АД, което до 10 април тази година беше собственост на Ъшъклар амбалаж - дъщерна фирма на турския Ъшъклар холдинг. На 10 април активите на дружеството срещу 25.2 млн. щ. долара без ДДС купиха двете големи международни финансови институции - Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Международната финансова корпорация (МФК). Преди три години - на 22 януари 1999 г., ЕБВР и МФК отпускат два инвестиционни кредита, всеки един от тях в размер на 15.4 млн. щ. долара срещу залог на цялото предприятие. По време на кризата в Турция Ъшъклар холдинг спира обслужването на двата кредита и кредиторите предприемат действия за изпълнение на залога по силата на Закона за особените залози. Така в началото на годината те продават активите на Целхарт на учреденото по това време дружество Фабрика за хартия - Стамболийски. Пасивите на Целхарт АД не са предмет на покупко-продажбата и правоприемство между двете дружества няма, категоричен е изпълнителният директор на Фабрика за хартия - Стамболийски Виктор Зарев. Адвокатът на предприятието Боян Станоев пък обяснява, че след тази сделка Целхарт АД е трябвало да смени адреса на фирмата, но не го е направило. По тази причина, в съответствие с Търговския закон, всички искове се завеждат на адрес ул. Заводска N1 в гр. Стамболийски, макар че на този адрес отдавна няма собственост на Целхарт. Въпреки това в края на юни съдия-изпълнителят Атанасов влиза с полицай в касата на завода, размахвайки обезпечителна заповед в полза на ЕТ Михов и ко - Илиян Михов, който търси вземанията си от Целхарт в размер на 8665.57 лева. Той нарежда на сащисаните служители на Фабрика за хартия - Стамболийски да отворят касата на предприятието и въпреки протестите им прибира от нея 3000 щ. долара и 6000 лева. Ако не беше намерил пари в касата, щеше да направи запор на машина за милиони долари, разказва Иван Костов, който е мениджър Логистика в предприятието. Две седмици след този инцидент Атанасов отново влиза в завода и иска да запорира две жп съоръжения, представяйки обезпечителна заповед за 18 372 лв. - този път на името на Транспорт-инвестиции, търговия, инженеринг ЕООД. За да стане скандалът типично балкански, съдия-изпълнителят пише и жалба до Районна прокуратура. В нея Атанасов посочва, че служители на предприятието го заплашват с оръжие и му пречат да изпълнява задълженията си. Няколко пъти обясних на съдия-изпълнителя, че няма право да влиза в чужд имот и да описва чуждо имущество. Представихме му всички документи - нотариални актове за покупко-продажбите на недвижимите имоти и договорите за продажба на движимите вещи с приложените към тях фактури, които доказват, че всичко, което се намира тук, е собственост на Фабрика за хартия - Стамболийски - разказва Станоев. - След всичките ни разговори би трябвало Атанасов да запише в протокола, че на този адрес не намира фирмата длъжник и ако някой твърди обратното, трябва да го докаже.Смятам, че съдебната система е призвана да защитава законността и частната собственост, а не да предизвиква проблеми на две от най-големите банкови институции - ЕБВР и МФК, които имат немалки инвестиции в страната, заключава изпълнителният директор Зарев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във