Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕВТИНИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ ЗАЛИВАТ ПАЗАРА

Тъжно-страшна бе гледката, показана в телевизионен репортаж от наводнението в Търновско - 800 удавени прасета в една ферма и съкрушеният й собственик, пропуснал да ги застрахова... В сезона на летните отпуски, когато жилищата опустяват за седмици, защитата им от крадци, от пожари или от земетресение е абсолютно задължителна. Застраховката на дома или на фабриката е най-сигурният начин да се спестят пари и нерви. Този тип застраховане може да предпази предприемачите от загуби на незавършената търговска продукция или на машините им. Фермерите пък могат да се защитят в случай на смърт на домашните животни, пожари или злополука. Имуществени застраховки предлагат всички общозастрахователни компании. Те покриват щети, причинени от кражби, вандализъм, наводнения, пожар или земетресения. Застрахователните компании предлагат голямо разнообразие от покрити рискове. Най-общо те могат да се групират по следния начин: Кражба, Вандализъм, Счупване на стъкла и витрини, Щети от взривни устройства, Умишлен палеж, Щети от удари на превозно средство. В повечето случаи, за да се получи застрахователно покритие по тези клаузи, клиентът трябва да има предварително сключена застраховка Пожар или Пожар и бедствия. По принцип сумата, за която е застраховано дадено имущество, не може да надхвърля пазарната му стойност. Това важи и в случаите, когато е сключена повече от една полица. В имуществените застраховки не се включват предмети за лична употреба, пари или бижута. За тях трябва се сключва отделен договор. Условията, при които застрахователните компании продават тези полици, са различни. Обезщетенията при загуба на недвижимото имущество зависят от размера на жилището, от стойността на обзавеждането (дали то е луксозно или обикновено), от вида строителство и от възрасттана сградата. Стойността на полиците варира в зависимост от това, дали имотът е обезопасен срещу пожари, дали има охранителна система, или друг вид охрана. Застрахователните премии се определят на базата на минималните пазарни разценки за квадратен метър. По желание на клиента могат да бъдат сключени и застраховки на по-високи цени. Застраховката срещу кражба на апартамент на стойност 50 000 лв. например струва около 130-140 лева. Същата застраховка за офис оборудване на стойност 50 000 лв. излиза около 200-250 лева. Цените на полиците срещу пожар се движат в рамките на 45-50 лева. Отделно могат да се застраховат домакинските уреди или мебелите. Тук цените на полиците зависят от вида на имуществото и от неговата стойност. Някои от дружествата предоставят отстъпка, ако през периода на действие на застраховката на клиента не е изплащано обезщетение.Така постъпва ДЗИ. Компанията предоставя бонус, когато се продължава срокът на действие на застраховка, по която не е изплащано обезщетение за предшестващата година и при еднократното издължаване на премията при многогодишните застраховки.ДЗИ-Общо застраховане застрахова не само недвижимо имущество, но и произведения на изкуството. Предприемачите могат да застраховат предприятията си срещу повреда на водните и парните инсталации, за щети, причинени при товарене на стоката или при стачка. ДЗИ предлага на предприемачите, сключили застраховка Индустриален пожар, и допълнителни застраховки като Прекъсване на дейността, Застраховка на машини и съоръжения, Кораби в строеж. Премията се определя в зависимост от лимитите на отговорност, от рисковите обстоятелства и т.н.ЗК Юпитер пък предлага основно покритие на рискове от пожар, удар от мълния, експлозия и допълнително покритие на рискове от природни бедствия. Компанията предлага и т.нар. застраховка Сигурност, която предвижда изплащане на щети при кражба чрез взлом, грабеж, вандализъм. И тук размерът на застрахователната премия зависи от лимита на отговорност, от рисковите обстоятелства или от допълнителните клаузи, включени в договора.Алианц-България предлага застраховка на животни, на птици, риба или кошери с пчели. Животните и птиците се застраховат срещу смърт, увреждания от природни бедствия, злополука и заразни болести. Дружеството застрахова животни и птици и срещу умишленото им отравяне или умъртвяване от трети лица, срещу кражба или отравяне вследствие на хранене с некачествен фураж. Този тип застраховки се сключват за една година, но периодът им на действие може да е и по-къс, ако клиентът го пожелае.

Facebook logo
Бъдете с нас и във