Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕВРОСЪЮЗЪТ СВИВА РАЗХОДИТЕ СИ

Колко милиарда евро ще похарчи Европейският съюз в периода 2007-2013 година? Този въпрос все по-често ще бъде задаван в дните, които остават до срещата на държавните и правителствените ръководители на общността през юни в Люксембург. Причината е, че дотогава трябва да бъде постигнато съгласие около основните параметри на следващия единен бюджет. Както е известно, договорената през 2000 г. в Берлин финансова рамка е разчетена до края на 2006-а. Постигането на съгласие очевидно няма да е никак лесно. Това показаха и дебатите във Временната комисия по бюджетните въпроси към Европейския парламент в сряда (6 април). Задачата й бе да обсъди анализа, предложен от депутата от Европейската народна партия Раймер Бьоге, на разработения през февруари 2004 г. проект за нов финансов план, както и да подготви структурата и разпределението на конкретните суми по отделните пера.Напълно според очакванията, главната тема на дискусията бе за размера на максимално допустимите разходи в евробюджета. Европейската комисия предлага таванът да е 1.14% от съвкупния национален продукт на 25-те страни членки. Това обаче съвсем не е по вкуса на държавите, които се явяват нетен контрибутор (т.е. внасят повече, отколкото получават по Структурните фондове), сред които са Франция, Германия, Италия, Холандия... Те настояват лимитът на бюджетните харчове да бъде фиксиран на едно на сто от общия продукт на Съюза. През седмицата депутатите в Брюксел се обединиха около залегналото в доклада на Раймер Бьоге предложение за бюджетен таван от 1.1% от съвкупния национален продукт. Това на практика означава, че Еврокомисията ще е принудена да преразгледа някои свои намерения за увеличаване на общите си разходи от единната каса в периода 2007-2013 година. Нещо повече, в обсъдения на 6 април от временната комисия документ се предлага коренно да се промени действащата в рамките на ЕС бюджетна процедура. В момента разходите се планират за период от седем години напред. Но евродепутатите смятат, че е необходимо срокът да бъде намален на пет години. Така действието на финансовия план ще съвпада с продължителността на мандатите на Европейската комисия и на Европейския парламент. Идеята, лансирана в доклада Бьоге, е това нововъведение да започне да се прилага от 2010 година. И ако тя се приеме на срещата на върха през юни, следващият бюджет на Евросъюза ще е само за три години. В становището на временната комисия, в чиято работата участва и самият председател на Европарламента Жозе Борел, се посочва също, че на този етап предвидените средства по линия на общата селскостопанска политика на ЕС след 2007 г. остават силно небалансирани. В този раздел се споменават и България и Румъния. Според докладчика Раймер Бьоге подкрепата за нашите и за румънските фермери след присъединяването трябва да бъде поета от единния бюджет, а не от отделен пакет, както настоява Европейската комисия. Приеме ли се това, ще се наложи част от субсидиите, предвидени за земеделците от сегашните страни членки, да бъдат орязани.Все пак повечето предложения на Еврокомисията за параметрите на следващия единен бюджет на общността бяха възприети положително. Депутатите от временната комисия се съгласиха плащанията за икономическо сближаване да възлизат на 0.41% от съвкупния продукт на ЕС. Помощта, която ще може да получава отделна държава, няма да надхвърля 4% от нейния брутен вътрешен продукт. Както досега, така и занапред правителствата на страните членки ще имат двегодишен гратисен период, в който да усвояват сумите, отпуснати им по линия на общите фондове. До 2010 г. пък плащанията за развитие и изследване постепенно ще достигнат сума, равна на 3% от съвкупния продукт на единния вътрешен пазар. За финансиране на дейности по програмата Натура 2000 (в областта на екологията) ще бъдат заделени 21 млрд. евро. Отделно към финансовата рамка за 2007-2013 г. ще се приложи и списък от 30 големи инфраструктурни проекта в областта на транспорта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във