Банкеръ Daily

Управление и бизнес

“Евростат“: Производствените цени в ЕС скачат с 0.8 на сто

За втори поред месец производствените цени в Европейският съюз (ЕС) и еврозоната се увеличават, показват данните на европейската статистическа служба “Евростат“ за юни.

Месечното увеличение на територията на ЕС е 0.8%, а в еврозоната - 0.7 на сто. През май ръстът  и в еврозоната и в ЕС е бил в размер на 0.6%.

На годишна база обаче европейската статистика отчита спад на производствените цени от 2.9% в страните-членки и 3.1 на сто в еврозоната.

Месечното повишение на територията на ЕС се дължи основно на ръста на производствените цени в енергийния сектор – 2.8% и на тези на стоките за междинно потребление – 0.3%.

Скок на промишлените цени през юни е отчетен на територията на целия ЕС, с изключение на Кипър, където спадът е достигнал 0.2%. Най-сериозно увеличение на производствените цени е отчетено в Холандия – 2.6%, Дания- 2.5% и Испания – 1.8 на сто.

В еврозоната влияние върху цените на производител оказват същите сектори. Като общият ръст на производствените цени в цялата индустрия, с изключение на енергетиката е 0.2 на сто.

Спадът на производствените цени на годишна база в еврозоната се дължи основно на енергийния сектор. При него годишния спад през юни е достигал 8.7%. Освен него влияние върху този резултат е оказал и спадът на производствените цени на стоките за междинно потребление, които през юни са поевтинели с 2.6%.

На територията на ЕС е отчетено понижение на производствените цени в същите сектори. Като в енергетиката той е бил в размер на 8.6%, а при междинните стоки – 2.3 на сто.

Цените бележат ръст на годишна база единствено в Малта – с 1%.

И у нас производствените цени отчитат месечно увеличение. Като през юни спрямо май те са нараснали с 0.4%. В сравнение с предходната година те бележат спад от 4.2 на сто.   

И в Гърция и Румъния е отчетена сходна тенденция. Като месечното увеличение там е съответно 0.5 и 0.6 на сто. В северната ни съседка годишният спад на производствените цени е в размер на 2.7%, докато Гърция отчита най-големия спад на територията на ЕС - 7.3% на сто.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във