Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕВРОСТАНДАРТИТЕ НИ КАЧВАТ НА ВЕЛОСИПЕДИ

ПОДГОТВЯ СЕ НОВА НАРЕДБА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ НА МПСПо всичко личи, че и следващата година българинът ще отърве кожата със сравнително ниски цени на застраховката Гражданска отговорност на МПС. Идват избори и никоя партия не би рискувала да настрои електората срещу себе си с непосилна застраховка за трите милиона притежатели на автомобили, които се търкалят в държавата. А иначе очакваното увеличение вероятно ще бъде в проценти, а не в пъти в сравнение със сегашните нива на цените - твърдят застрахователите. Тази горчива чаша ще трябва да изпие следващото правителство, за да изравни условията с тези в държавите от Европейския съюз.До края на следващата седмица специализираната група към Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) ще приключи работата си по проекта за нова Наредба за задължителното застраховане на МПС по Гражданска отговорност. Следващият етап ще бъде съгласуването й с Комисията за финансов надзор (КФН). Идеята на Теменуга Ненова, изпълнителен директор на ЗПАД Алианц България, е наредбата да влезе в сила още от 1 юли този година за всички новозакупени коли и те да сключват едногодишна застраховка.Смятам, че КФН няма да увеличи драстично застрахователните премии за следващата година - прогнозира пред в. БАНКЕРЪ Евгени Игнатов, директор Автомобилно застраховане в ДЗИ - общо застраховане АД. Той обясни, че АБЗ няма да предлага увеличение на цените, а тарифно число (т.е. коефициент по тарифни групи за различните видове автомобили). Този коефициент, умножен по агрегата по застраховката (т.е. сумата от лимитите на отговорност за имуществени и неимуществени вреди), ще образува единна рискова част на премията, на базата на която всяко дружество ще може да си направи собствената тарифа. Целта е застрахователите да не могат да продават застраховката под тази рискова част, за да се гарантира изплащането на обезщетенията. Решението на специалистите за единната рискова премия не противоречи на приетите наскоро изменения на Закона за застраховането, защото КФН няма да бъде ангажирана да определя крайния размер на премията. Застраховката отново ще се сключва за една година от датата на възникване на застрахователен интерес. И през следващата година тя ще бъде съобразена с мощността на автомобила. По отношение на шофьора основните фактори, които ще се взимат под внимание при определяне на премията, са стажът му зад волана и категорията му като водач на МПС.До момента премията нарастваше в проценти, а лимитите на отговорност - в пъти, пресмята Евгени Игнатов. Твърде рано е да се коментира цената на застраховката, заключава той. Рисковата част (сумата от премията, която отива за обезщетение) обаче вече е закована - 72% от премията (с Наредбата за задължителното застраховане на МПС от 1998 година). В известен смисъл тази рискова част за купувачите на застраховката представлява минимална премия (вноска). Над тези минимални прагове всеки застраховател ще прибавя своята издръжка, комисиони, данъци и т.н. При двойно поскъпване на застраховката за най-масовия клас автомобили (75 лв. в момента) например рисковата част ще скочи на 108 лв., а при тройно - 162 лв., и т.н. Застрахователите дават пример с Германия, където средният размер на обезщетение по неимуществени вреди в момента е 25 хил. евро. Но забравят драстичната разлика в покупателната способност на хората в двете страни - в Германия средната работна заплата за час е 25 евро и е над средната за ЕС (23 евро). В същото време в България тя е 17 пъти по-ниска в сравнение с ЕС и е 1.35 евро на час. Известно е, че у нас старите автомобили са проблем и че караме най-стари таратайки в Европа със средна възраст 19 години. В същото време в страните от ЕС средната им възраст е осем години.Квотата на щетите, според КФН, за 2003 г. е 39 процента. Това означава, че на 1 лев събрана премия се падат по 0.39 лв. изплатени обезщетения. Застрахователите контрират, че процентът не е изчислен коректно, защото не се отчитат ред фактори от практиката - статистиката се прави с данни до месец септември, а до края на текущата година е възможно да се изплащат и допълнителни обезщетения. Давностният срок по застраховката е пет години, съдебните решения за изплащане на неимуществени вреди излизат с голямо закъснение и с годините се натрупват допълнителни суми за обезщетения от предходни години. Според Теменуга Ненова управление Застрахователен надзор към КФН трябва да предостави на специализираната група от АБЗ статистика за събраните премии и изплатените обезщетения по застраховката Гражданска отговорност на МПС за изминалите пет години. Така ще се получи реалната квота на щети за определяне на рисковата премия като минимален праг на цената на застраховката. Теменуга Ненова твърди, че в наредбата трябва да се дефинира и краткосрочна застраховка, например за един месец, като при това положение цената ще представлява 1/12 от премията. Може би до 2010 г. в България няма да се уеднаквят застраховките Гражданска отговорност за страната със Зелена карта - за чужбина. И, слава Богу, защото според информация от Брюксел еврокомисарите подготвят космически застрахователни суми за Зелена карта. Пример за това е наскоро приетата на първо четене от Европарламента V директива.Графикът за поетапно увеличение на действащите минимални застрахователни суми (лимити на отговорност) по Гражданска отговорност на МПС, разработен от КФН, показва, че до края на 2005 г. за неимуществени вреди те ще бъдат 700 хил. лв. (около 350 хил. евро) при едно увредено лице, а при повече от едно сумата ще се умножава по броя на пострадалите хора. За имуществени вреди лимитът е 200 хил. лв. (100 хил. евро) за всяко събитие. След приемането на България в ЕС през 2007 г. тарифите по тази застраховка трябва да достигнат цените в страните от Евросъюза. Не ни стига това, ами през 2007 г. при влизането ни в ЕС новите правила ще действат и всеки българин ще трябва да си купува и задължителна застраховка Гражданска отговорност за вредите, които може да причини като невнимателен пешеходец, велосипедист или каруцар. Дотогава обаче повечето българи вече ще се придвижват с велосипеди.Какво предвижда V Директива на Европарламента?Тя е гласувана на първо четене в Европарламента и ще влезе в сила за страните от ЕС през 2007 година. Не се предвижда гратисен период за новите страни членки на ЕС. Според директивата минималните застрахователни суми по застраховката Зелена карта (Гражданска отговорност) ще бъдат два варианта и всяка страна сама ще избира един от тях:- Първи вариант: 1 млн. евро лимит за събитие за имуществени и за неимуществени вреди;- Втори вариант: 5 млн. евро в агрегат, т.е. максимален размер на лимита за неограничен брой събития, увредени лица и имущества.-------------------------------------------------------------По данни, изнесени от КФН, управление Застрахователен надзор, коефициентът на щети по застраховката Гражданска отговорност за последните пет години:1999 г………. 61.75% 2000 г………. 60.69%2001 г……….. 59.42% 2002 г…………49.61%2003 г…………39.00%

Facebook logo
Бъдете с нас и във