Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕВРОПЕЙЦИ, НО НЕ СЪВСЕМ

Текстовете в бъдещия договор за присъединяването ни към Европейския съюз, разбира се, не могат да се делят на важни и маловажни. Все пак по-особено внимание заслужават тези, които се съдържат в анексите към документа. В тях детайлно са описани преходни периоди, през които България няма да прилага напълно законодателството на ЕС в определени сфери. С Еврокомисията са договорени 27 подобни отсрочки. Но е необходимо да се отбележи, че ако по някои от преговорните глави Брюксел е склонил на бонуси за страната ни, то по други те са компенсирани с ограничения за българските граждани.Най-неприятни като че ли са ограниченията в областта на свободното движение на хора. Въпреки че след 2007-а българите автоматично ще се смятат и за граждани на Европейския съюз, те няма да бъдат допускани свободно до пазара на труда в общността. Тази забрана може да продължи от две до седем години. В специално приложение към проектодоговора е отбелязано, че от 2007 до 2009-а старите членки имат право да прилагат мерки за ограничаване на трудовата миграция от България и Румъния. Предвидена е също и възможността този ограничителен срок да бъде удължен поне с още три години (т.е до 2012-а). Решението ще се вземе след анализ на Европейската комисия, доколко отварянето на вратите за българи и румънци не крие рискове за съответните икономики на 25-те.Реална е перспективата сънародниците ни да сключват безпроблемно трудови договори в държавите от съюза едва през 2014 година. Теоретично не е изключено нещата да се развият и по-доста по-оптимистичен сценарий. В договора ни с ЕС ще бъде записано, че всяка от старите членки е свободна да прецени дали ще прилага на практика ограниченията за работници от България. Освен това българите които получат през 2006-а трудова виза за повече от 12 месеца за някоя държава от Евросъюза, автоматично ще могат да се ползват от нея и след изтичането на първоначално предвидения срок. Казано с други думи, ако през 2006-а нашенец замине легално на работа в Испания с двугодишна виза, той спокойно може да запази мястото си и след 2008 година. В споразумението с 25-те изрично ще бъде посочено, че Германия и Австрия имат правото да въведат и допълнителни ограничения за български и румънски работници в сферата на строителството, охраната, грижите по домовете и др.По отношение на свободното предоставяне на услуги преходният период е определено в наша полза. С двегодишно закъснение (през 2009 г.) у нас ще бъде въведено изискването минималното ниво на обезщетение за клиентите на инвестиционните дружества при техен фалит да е в размер на 15 000 евро. Но като компенсация за това облекчение държавите членки си запазват правото да не издават разрешение за откриване на клонове на български инвестиционни дружества до 2009-а.Покрай поправките в Конституцията напоследък доста се изговори за седемгодишния преходен период, през който в България ще действа забрана за покупка на земя от граждани и фирми на ЕС. Той може да бъде съкратен на три години с единодушно решение на Съвета на министрите на Евросъюза. Евентуалното гласуване ще се състои през 2010-а. Изискването обаче за пълен консенсус означава, че за да се либерализира предсрочно пазарът ни на земя, ще е необходимо за това да гласува и българското правителство. Граждани на общността, които не пребивават постоянно у нас, пък ще могат да купуват земя за второ жилище след 2012 година. КАРЕ Някои от преходните периоди:Земеделие България ще въведе изискванията на Европейския съюз за максимално допустимата масленост на млякото за пиене след 30 април 2009 година. Дотогава млякото с масленост 3% ще може да се продава на българския пазар (но е и на този в ЕС) като пълномаслено. А това с масленост 2% ще се третира като обезмаслено. По глава Земеделие страната ни е регистрирала пред Еврокомисията географски наименования на девет вида гроздови ракии. Това са: Сунгуларска гроздова, Сливенска перла, Стралджанска мускатова, Поморийска гроздова, Русенска бисерна, Бургаска мускатова , Добруджанска мускатова, Сухиндолска и Карловска.Запазили сме си изписването и на четири плодови спиртни напитки: Троянска сливова, Силистренска кайсиева, Тервелска кайсиева и Ловешка сливова. Като българско е признато и изписването на наименованието Пелин.Данъчна политикаУ нас ще се прилага по-висок праг за задължителна регистрация по ДДС. В ЕС той е 5000 евро. В България обаче той ще остане 25 000 евро (50 000 лв.) дори и след 2007-а.Спиртните напитки, домашно производство, няма да се облагат с акциз в размер на 50% от минималната ставка за Европейския съюз. Лимитът, в който ще се ползва преференцията, е 30 литра годишно на семейство.До 31 декември 2014 г. ще имаме право да не прилагаме разпоредбите на директивата на ЕС за облагане на плащанията по лихви и роялти, извършвани към свързано дружество, регистрирано или извършващо дейност в държава членка на общността. Данъчната ставка за облагане на подобни плащания, която ще се прилага от страната ни до 31 декември 2010 г., не може да надвишава 10 на сто. От 1 януари 2011-а до 31 декември 2014-а тя няма да надвишава 5 на сто. Транспортна политикаДо 2011-а транспортните дружества, регистрирани в България, трябва да покрият европейските изисквания за финансова стабилност и да увеличат капитала си. Изискванията на ЕС за осово натоварване на превозните средства ще бъдат въведени след 2014 година.Българските превозвачи няма да могат да предлагат услугите си в общността поне до 2010-а. Срокът на това ограничение може да бъде удължен еднократно до 2012 година.Социална политика и заетостДо 1 януари 2011 г. на българския пазар ще се продават цигари със съдържание на катран, надвишаващо максимално допустимото за Европейския съюз (т.е 10 милиграма). До същата дата такива цигари ще могат да се изнасят и за други страни, но не и за единния вътрешен пазар.ЕнергетикаДо 31 декември 2012 г. ще продължи преходният период за натрупване на 90- дневни запаси от нефт и петролни продукти. Достигането на тези нива ще стане на следните етапи: към 1 януари 2007-а страната трябва да има 30 дневни запаси на нефт. А през следващите години до 2012-а те ще се увеличават с количества, достатъчни за десет дни.Околна средаИзискванията за минимално съдържание на сяра в котелните горива ще се достигнат до 31 декември 2014 г., а тези за съдържанието на сяра в газьола - до края на 2009-а.До края на 2008-а пък ще бъде въведено разделното събиране на отпадъци. А до 2014-а е необходимо да са изградени пречиствателни станции за отпадни води във всички градове с население между 2 000 и 10 000 души.Телекомуникации и информационни технологииБългария може да отложи въвеждането на преносимост на телефонните номера (т.е запазването на един и същ номер при промяна на адреса или доставчика) за 1 януари 2009 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във