Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕС ЩЕ ОГРАНИЧИ ТОНАЖА НА РИБОЛОВНИЯ НИ ФЛОТ

Приемането на България в Европейския съюз крие доста капани и предизвикателства и за фирмите в риболова. Производителите и преработвателите на риба, които искат да останат на пазара, ще трябва да инвестират сериозни суми, за да покрият евростандартите. Става дума главно за хигиенни норми при преработката и съхраняването. Възможното решение е финансиране по линия на програмата САПАРД (по Мярка 1.2: Подобряване на преработването и маркетинга на селскостопански и рибни продукти).Един от най-сериозните проблеми е, че съгласно Общата политика по риболова на ЕС можем да модернизираме риболовния си флот, но без да увеличаваме общия му тонаж, фиксиран към датата на приемане на страната. В момента тонажът на българския флот е силно намален заради фалита на океанския ни риболов. Затова фирмите, които имат дългосрочни интереси в бранша, трябва да побързат да купят или наемат нови съдове преди 2007 година. В България липсват и задължителните в Западна Европа силни организации на производителите. В Евросъюза именно те подпомагат отделните компании при планирането на производството, намирането на пазари и внедряването на новите технологии. Тези организации играят основна роля и при кандидатстването и получаването на субсидии от ЕС. Брюксел всячески окуражава създаването на подобни структури и дори предвижда временното им финансово подпомагане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във