Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕТО ТИЧА ПО БАВНАТА ПИСТА

Огромна част от сградите в страната са строени без никакви изисквания за икономии на топлинна или електроенергия. Това е и основната причина редица експерти да твърдят, че България има сериозен потенциал в енергоспестяването. В регистрите на Агенцията за енергийна ефективност (която е част от енергийното министерство) са записани 28 фирми, работещи в тази сфера. Техни клиенти засега обаче са предимно големи компании, банки, администрации, хотели и офиси в големите градове. Причината е прозаична - липсата на отстъпки за въвеждане на енергоспестяващи технологии. Така цялата сума по модернизацията е за сметка на клиента.В Западна Европа схемата е съвсем друга. Там действат т.нар. компании за енергийни услуги - ЕСКО (Energy Service Company). Повечето от тях са частни и инвестират собствени или заемни средства в изграждането на локални инсталации за комбинирано производство на топло- и електроенергия, а също и в енергоспестяващи материали. Изплащането на вложените в проектите им средства става от постигнатия енергоикономически ефект, като между инвеститора и съответния клиент се сключва т.нар. договор с гарантиран икономически резултат. Реализираните икономии на практика отиват в ЕСКО-дружествата за срок от 5 до 10 години до възвръщането на инвестицията.Европейският модел трябва да бъде регламентиран и у нас до края на тази година с приемането на самостоятелен Закон за енергийната ефективност. В неговия проект са записани и данъчни преференции за енергоспестяване, които според информирани се обсъждат между енергийното и финансовото министерство.И сега имаме проекти за изплащане на съоръжения чрез направените икономии, но те са подходящи за административни сгради, болници и училища, заяви за БАНКЕРЪ Гергана Ангелова от фирмата Белимо България. Според нея липсата на пазарни цени на енергията води до неизгодни за частните потребители срокове (над 10 години) за възвръщане на вложените пари.Предимно с бизнесклиенти като кино Арена, Първа източна международна банка и редица черноморски хотели може да се похвали дружеството Термосист - Пловдив. Значително по-малко частни лица - предимно собственици на вили в столичния квартал Драгалевци, са се възползвали от топлинните му системи. Софийската Екотоп-консулт, част от бизнесгрупата Екотоп, пък предлага затворен кръг от енергоспестяващи услуги и системи - проучване, проектиране, доставка и монтаж - обясни за в.БАНКЕРЪ президентът й проф. Димитър Киров. Независимо от някои положителни тенденции проблеми не липсват, единодушни са представителите на ЕСКО-дружествата. Предпочитат се малки инвестиции, основно насочени към частична модернизация, смята шефът на Пойнт Ел - България Петър Петров. Големите банкови институции все още оценяват като твърде рисково отпускането на кредити за финансирането на подобна дейност. А и повечето от клиентите нямат информация, опит и технически познания за енергоспестяващите услуги. Сред занимаващите се с икономия на енергия личат и имената на две общински организации - създаденото през 1997 г. доброволно неформално сдружение на общините Енефект и Теге-21 на община Стамболийски. Мерките за енергийна ефективност при тях са насочени най-вече към енергоемките сектори - улично осветление, топлофикация и общински сгради. От реализирани проекти, по инициатива на Енефект в Габрово, от уличното осветление сега се спестяват над 40 хил. лв. годишно. Подобна инвестиция в Банско пък е изплатена от икономии само за една година. Сегашният начин на формиране на бюджета на общините обаче не стимулира кметовете да правят инвестиции в енергоспестяващи проекти. Ако икономисаме средства, да речем, от улично осветление, на следващата година ни отпускат по-малка субсидия, отбелязват те.

Facebook logo
Бъдете с нас и във