Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕНЕРГОРЕМОНТНИТЕ ДРУЖЕСТВА СЕ ЗАНИЗАХА НА БОРСАТА

Акциите на ТЕЦ Марица 3 - Димитровград, 50.01 на сто от капитала й, от 13 ноември се продават срещу пари. Те ще се предлагат до 10 декември. Инвестиционният посредник Фина-С ще използва същата тактика, която приложи и при останалите компании от пул Енергетика 2 (в пула влизат 50.01% от капитала на ТЕЦ Марица 3 - Димитровград, 51% от Енергоремонт Холдинг, 40% от Енергоремонт-Бобов дол и по 16% от Енергоремонт-Русе и Енергоремонт-Варна). Обявената за продажба половина от капитала на ТЕЦ-а ще бъде предложена на инвеститорите на няколко етапа. Първият от тях започна на 13 ноември, когато бяха предложени само 5 на сто от целия пакет с първоначална цена от 142 лв. за акция. Търговията с тези книжа ще приключи на 17 ноември. На 12, 13 и 14 ноември на инвеститорите бе предложен и по 1% от капитала на друго дружество от пула - Енергоремонт Холдинг. Първоначалната цена на цялата партида бе 9606 лева. Най-активен купувач на акциите на енергоремонтните дружества досега бе софийската фирма Вивес, която се възползва от започналата през април борсова приватизация на миноритарните дялове от тях чрез компенсаторки. През пролетта тя стана собственик на 36% от Енергоремонт Холдинг, на 35.46% от Енергоремонт Русе, на 37.03% от ремонтното дружество в Големо село и на 21.32% от Енергоремонт Варна. Вивес е регистрирана през септември миналата година от съдружниците Венета Николова и Милан Горничев. Дружеството се сдоби с пакетите чрез посредничеството на Корпоративна банка, с която има косвена връзка (Венета Николова смени в борда на дружеството Еми АД-Силистра председателя на надзора на банката Цветан Василев). ЮНИНОНБАНК също се включи в раздържавяването на русенското дружество - в края на октомври закупи 2% от капитала му. Пак по това време Златен лев стана притежател на 4% от него. Софийската фирма Ж. С. Груп придоби 19.96 на сто от Енергоремонт Бобов дол, а ПИМ Д. Иванова използва борсовата приватизация, за да закупи 8% от същото предприятие. Първа инвестиционна банка купи на 25 април пакета от 49% от капитала на ТЕЦ Марица 3 срещу 26 млн. лв. в компенсаторки, което прави 6.38 млн. реални лева. По-късно тези книжа бяха прехвърлени на фирмата Топгруп, която е създадена през януари тази година с едноличен собственик Ивайло Аспарухов Иванов. Енергоремонт Бобов дол има капитал от 2.4 млн. лева. Компанията е приключила деветмесечието на тази година с приходи от дейността си за 3.5 млн. лева. В сравнение със същия период на 2002-ра те са намалели с почти 1 млн. лева. Основният клиент на енергоремонтното дружество е ТЕЦ Бобов дол, който осигурява 80 на сто от приходите му. Печалбата на предприятието също е намаляла за този период - от 228 хил. на 182 хил. лева. Дружеството няма никакви дългосрочни задължения за периода. Такива обаче има новият му акционер Вивес. На 26 май софийската фирма е заложила 25 на сто от придобитите на 29 април акции пред Корпоративна банка. Дъщерното дружество на енергоремонтния холдинг в Русе също е намалило печалбата си за деветмесечието в сравнение с този период на 2002 година. То е приключило третото тримесечие с 3 хил. лв. положителен финансов резултат - хиляда лева по-малко, отколкото преди една година. Приходите от дейността на русенската компания спадат от 992 хил. на 874 хил. лева. В най-неблагоприятно положение се намира Енергоремонт Варна. То завършва със загуба от 18 хил. лв. за първите девет месеца на тази година. За същия период на 2002-ра компанията, базирана в с. Езерово, е отчела 12 хил. лв. печалба. Приходите от дейността на дружеството обаче не са се променили и си остават в рамките на 1 млн. лева. Енергоремонт Холдинг притежава по 35 на сто от капитала на дъщерните си дружества. Според неконсолидирания му отчет той е приключил деветмесечието на тази година с печалба от 7 хил. лв, (2 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2002-ра). Приходите от дейността на Енергоремонт Холдинг обаче са се понижили двойно - от 3 млн. на 1.5 млн. лева. Другото дружество от пул Енергетика 2, което вече се продава - ТЕЦ Марица 3, също не може да се гордее с резултатите си за деветмесечието. То е изпратило края на периода със загуба от 439 хил. лева. Почти с такава сума дружеството е приключило и първите девет месеца на 2002-ра, но с обратен знак. Влошеният резултат обаче едва ли се дължи на намалелите приходи от основната дейност на дружеството, тъй като спадът при тях е символичен. До края на септември те са били 10.4 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във