Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕНЕРГИЯ СЕ НАСОЧВА КЪМ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕТО

Застрахователно дружество Енергия ще подаде документи за презастрахователен лиценз през 2003 г., съобщи изпълнителният му директор Емил Гаврилов. Решение за това е било взето на общото събрание на компанията на 20 март тази година. Печалбата на Енергия за 2002 г. е 10.400 млн. лева. Малко над 8 млн. лв. от нея ще бъдат раздадени като дивидент на акционерите (основните са Алианц България Холдинги НЕК, както и Мини Марица-Изток и Мини-Бобов дол). Останалата част пък се запазва като неразпределена печалба. Заедно с нея резервите на дружеството ще достигнат около 35 млн. лв., което, по думите на г-н Гаврилов, създава добра база за извършване на презастрахователна дейност. Това всъщност са мотивите за намерението на Енергия да поема рискове и на други компании (което е същността на презастраховането).Плановете на енергийния застраховател са да задържи или да подобри сегашната си позиция сред общозастрахователните дружества. Според предварителните резултати, събрани от Асоциацията на българските застрахователи, Енергия заема шесто място с пазарен дял от около 6% и брутни премийни приходи от 24.246 млн. лева. Това представлява изкачване нагоре с една позиция, тъй като през 2001 г. дружеството е заемало 7-о място с приходи от 18.111 млн. лв. и пазарен дял - 4.63 процента. Брутните премийни приходи за 2002 г. на ЗД Енергия са 24.246 млн. лв., което, по думите на г-н Гаврилов, е отличен резултат. Най-доходоносните видове застраховки през 2002 г. са били индустриален пожар и застраховките на моторни превозни средства - Каско и Гражданска отговорност. ЗД Енергия има готовност да предложи и нови продукти на пазара - застраховки срещу повреда на машини, срещу прекъсване на производствената дейност и покриване на загубите, причинени от това. Емил Гаврилов уточни, че лиценз за тях ще бъде поискан, когато има заявки от клиенти. На общото събрание не са гласувани промени в устава на дружеството и в съвета на директорите му. Все пак е направено предложение да се гласува за възможност за свободно прехвърляне на акциите без право на глас, но решението на проблема е оставено за следващото общо събрание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във