Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕНЕРГЕТИКАТА СЕ ПЛЪЗГА ПО НИСХОДЯЩА СПИРАЛА

Независимо от многобройните гафове покрай АЕЦ Козлодуй и очакваните поскъпвания на тока и парното оценките за едногодишното управление на кабинета Сакскобургготски в енергетиката са по-скоро положителни. И не биха могли да бъдат други, защото сравнението е с периода, през който българската енергетика се съизмерваше с Иван Шиляшки Всичко в отрасъла започваше и завършваше с него (по-точно с шефа му - премиера Иван Костов, който бе взел енергетиката на ръчно управление). На фона на Шиляшки всеки следващ енергиен началник имаше шанса не само да изпъкне, но и направо да заблести. През четирите години от август 1998-а до лятото на 2001-ва определението шилящини бе станало нарицателно. Някои от по-ярките епизоди и до днес предизвикват усмивка (като например онзи с каската, дето трябва да се слага в открития въглищен рудник). Последиците от многото други обаче продължават да тегнат и в момента. И то не само върху отрасъла, но и върху джоба на всеки българин. В началото на 2000 г. правителството на Иван Костов обяви, че започва дългоотлаганата реформа в енергетиката. С много въпросителни и опоненти още при самия си старт, защото всичко, което се направи всъщност, не надхвърляше рамките наюридическото разделянеОт дотогавашния монополист НЕК бяха отделени всички производствени централи (без хидроенергийните), а парчета от мрежата ниско налягане бяха придадени в собственост (и управление) на седем нови електроразпределителни дружества. Една от видимите промени бе в нароените нови директорски бордове, секретарки и прочее персонал. Който впрочем имаше доста сериозни задачи - да оцени ефективността на всяко от дружествата, да преустанови кражбите и корупцията и... да направи ясни и прозрачни финансовите потоци във всяко от тях. Очакваше се най-накрая да се разбере и колко реално струва всеки произведен час електроенергия, какви са разходите (и загубите) по преноса и доставката му до крайния клиент.Две години по-късно негативите от избрания модел на преструктуриране в отрасъла вече са факт. Факт е и липсата на адекватни насрещни парични потоциот произведената и продадена електрическа енергия. Причините за тази неадекватност са много, но най-съществените са чисто обективни. Значителна част от консуматорите на електроенергия от промишлеността, социалната сфера и бита са в тежко финансово състояние и не изплащат редовно сметките си. Механичното разкъсване на единната верига на паричните потоци в енергетиката постави в най-неблагоприятно положение самите производствени централи. Сега всичко влиза в касата на разпределителните дружества и НЕК. В условията на безпаричие тези дружества решават естествено първо собствените си проблеми. Едва след това правят преводи към централите, и то не в договорирания размер, а когато колкото могат. В момента производителите са в патова ситуация. Те не са в състояние да принудят преноса и разпределението да им се издължат. В същото време не могат да спрат производството и да откажат доставките на електрическа енергия. Така взаимните задължения в отрасъла лавинно набъбваха и към края на март 2002 г. доближиха зашеметяващите 1 млрд. лева. През последната година дружествата извършват само най-належащите ремонтни дейности, за рехабилитации и модернизации пари изобщо няма и, реално погледнато,директно се декапитализират В подобна ситуация изпадат и минните дружества, и всички външни доставчици и контрагенти, обслужващи централите. Първото категорично доказателство за сбъркания модел на реформа в енергетиката дойде почти веднага след разделянето на дружествата. Най-голямата и аксиоматично най-богатата централа АЕЦ Козлодуй не можа да заплати за доставката на необходимото й ядреното гориво. АЕЦ просто не разполагаше със 100 млн. щ. долара (приблизително толкова, колкото е цената на произведения ток само от един от малките й блокове). Наложи се сумите да бъдат преведени от преносвача НЕК, и то със специално разпореждане на Шиляшки. Грубото администриране на енергийния шеф тогава не само че наруши законите на страната, но създаде и немалко напрежение в бранша. Без тази намеса обаче ядреното гориво нямаше да бъде платено и съответно доставено, а оттук заплахата за АЕЦ вече бе реална. Кражбите и корупциятапък са основните причини от субективен характер, които днес рефлектират негативно върху електроенергетиката. Остарелите технически средства и технологии предопределят високо ниво на загубите. Сами по себе си те не би следвало да влияят на паричните постъпления, но са изключително удобен параван за прикриване на кражбите на електрическа енергия с участието на служители на разпределителните дружества и НЕК. Реформата не отстрани нито една от предпоставките за този тип корупция. Напротив, влошеното финансово състояние на дружествата не им позволи да инвестират в нови технологии и организация за отчитането на консумираната енергия. По този начин вместо да се подобри, събираемостта на сумите за доставена електроенергия спадна. Енергоразпределенията започнаха да дърпат шалтера на общини и цели квартали. Това, което със сигурност може да се твърди за ефекта от реформата в енергетиката, е че цялата система беше вкарана в омагьосана низходяща спирала Всеки сегашен момент има сходен предходен, но сегашният е по-тежък и неблагоприятен. Констатацията е особено валидна за сектора на природния газ. Монополистът Булгаргаз отново затъна в блатото на несъбираемите вземания, а управниците го третират по-скоро като финансова институция, отколкото като търговско дружество. Между другото, визията за бъдещето на монополното дружество в момента е повече от спорна. Факт обаче са седемгодишните погасителни планове, които ръководството му бе принудено да подпише с най-големите си длъжници. Факт е и натискът част от разсрочките да са десетгодишни. Крайно време е тези факти не само да бъдат назовани, но и да се анализират, подчертават енергийни експерти. И да се преустановиформалното преструктуриране Такова демонстративно желание за реформи присъства индиректно и в новата Енергийна стратегия на България, където е планирано следващо раздробяване на остатъчната НЕК. Предвижда се вносът, износът и продажбите на електроенергия да се отделят в самостоятелно търговско дружество. Тоест отново се цели откъсване на звеното, което ще събира приходите от останалите технологични структури. Операцията не означава нищо друго освен мултипликация на досегашния негативен модел на реформи в електроенергетиката, но вече в рамките на НЕК. Някак много странно тази схема на преструктуриране на преносвача НЕК съвпада и с необяснимото изключване на компанията от забранителния списък по Закона за приватизацията и следприватизационния контрол. Това, а и обявените намерения за цялостно и бързо раздържавяване на сектора започват да наподобяват процеса наизкълваване на стафидите от тортатадовел до тежката изборна загуба на СДС преди година. Откъдето и да погледнеш, не може в името на раздържавяването енергетиката да бъде парцелирана на печеливши и губещи предприятия, противно на каквато и да е икономическа логика и срещу тенденциите на окрупняване в отрасъла, обхванали цяла Западна Европа. Още повече, че правителството на Симеон Сакскобургготски за година време по-скоро само демонстрира желание за въвеждане на пазарни отношения в тази сфера. Наследените бюрократични спънки и бариерите на безкрайните разрешителни не бяха намалени, не се откриха и възможности за стимулиране на инвеститорите. А колкото мащабните енергийни проекти, започнати още от кабинета Костов, те продължиха да циклят на предстартов етап. Причината, според новото енергийно ръководство, са наследените крайно неизгодни договори Проектът на века, както Костов определи изграждането на каскадата Горна Арда, все така зависи от турския бизнесмен Махмуд Джейлан. Който не само че добре ще изтъргува получените безплатно права върху проекта (претенциите му са за 10-15 млн. щ. долара), но настоява да остане и негов главен изпълнител.Американската Ентърджи получи необходимите лицензи и разрешителни за рехабилитация на ТЕЦ Марица-изток 3, но под условие. Допълнителни недомислици в купчината издадени документи отложиха с месеци реалната работа. Изграждането на нова 670-мегаватова мощност в Марица изток 1 пък затъна в чисто финансови дебри, а щатският инвеститор Ей И Ес поиска по-категорични гаранции от управляващите. През седмицата от Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) съобщиха, че ще му издадат необходимите лицензи и разрешителни. Те обаче отново ще са под условие, включващо и финансовото обезпечаване на проекта.Все пак не може да се отрече, че главната заслуга за плюсовете в отрасъла е именно на регулаторната комисия, която най-накрая успя да се превърне вдействен регулаторСъздадена още през август 1999 г., тя смени трима председатели и на два пъти почти изцяло подмени състава си. Въпреки че бе конституирана като независима институция с ясно дефинирани правомощия, до лятото на 2001 г. комисията така и не успя да излезе изпод шапката на Иван Шиляшки. За близо две години ДКЕР не произведе нито един акт, който поне малко да прилича на регулаторен. Може би и затова приетите сега наредби за електро-, топло- и газовата енергетика получиха висока оценка не само от специалистите в отрасъла, но и от екипите на Световната банка и МВФ.Чуждестранните експерти похвалиха и енергийната стратегия Тя бе одобрена от министрите и вече е в парламента. Сигурно е, че обсъждането й ще е доста бурно. И то не толкова поради пожелателно-епистоларния й тон, а заради липсата на категорични и еднозначни записи. По време на дискусията може и да узнаем какви ще са новите мощности, необходими за гарантиране на енергийния баланс на страната. А също и как кабинетът смята да се справи с огромния проблем АЕЦ Козлодуй, наследен още от кабинета Беров и окончателно дефиниран от правителството на Костов? Може да разберем и дали България ще се задоволи с намалелите под 100 млн. еврокомпенсации за спиране на малките блокове, или ще поиска адекватни суми? Подобни например на онези над 2 млрд. евро, обещани на Литва за затварянето само на два реактора в АЕЦ Игналина. В крайна сметка дискусиите в пленарната зала ще покажат и дали управниците са склонни да се поучат от грешките на тези преди тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във