Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЩЕ ГЪЛТА 20 МЛН. ГОДИШНО

Димитър Калчев, министърът на държавната администрация, пред в. БАНКЕРЪГ-н Калчев, правителството често е критикувано, че досега не е направило нищо конкретно за овладяване на корупцията...- Във всички доклади на Европейската комисия и на Световната банка се повтаря, че през последните две години България въобще не е положила усилия да разработи концепция, стратегия или поне план за борба с корупцията. Другата критика, отправяна към държавата ни, е за слабо работеща административна и съдебна система. Много атаки имаше срещу действащия Закон за обществените поръчки като основен генератор на корупцията. В крайна сметка още с идването на правителството аз бях натоварен да създам работна група, която спешно да разработи стратегия за борба с корупцията. Концепцията беше представена в Брюксел от заместник-министъра на вътрешните работи Бойко Коцев, който участваше в тази група. Дадоха ни много добра оценка. След това започнахме работа по програмата за изпълнението на тази стратегия, като се постарахме тя да няма пожелателен характер, а да е много конкретна със съответните отговорници и срокове. След като работната програма бъде внесена в Министерски съвет, с нея ще се утвърди централна комисия по координация на работата за борба с корупцията, за чийто председател сме предложили Антон Станков, министър на правосъдието. В нея влизат Бойко Коцев - заместник-министър на вътрешните работи, Севдалин Божиков - заместник-министър на правосъдието, Кадир Кадир - заместник-председател на Сметната палата, Николай Иванов - сегашният директор на Агенция Бюро за финансово разузнаване, новата шефка на Агенция Държавен вътрешен финансов контрол Гинка Драганинска, заместник-директорът на агенция Митници Богдана Джонева и Николай Димитров - началник на инспектората на Главна данъчна дирекция. Доколкото ви разбирам, сега остава само благословията на правителството.- Дали ще се приеме програмата в този вид, или ще има някакви промени, зависи от решението на Министерския съвет. Имаме стратегия, имаме и програма, която ще се реализира през следващите две години. Ако не си изпълним антикорупционната стратегия, току-виж сме приключили набързо преговорите за присъединяване с Европейския съюз. В плана на Световната банка за 2002 г. една от задачите е да подкрепи страната ни по изпълнение на тази стратегия. Вероятно по програмата за борба с корупцията тя ще ни окаже и финансова помощ. С представители на Американската агенция за международно развитие до края на март ще изградим бюро за контрол и координация по изпълнението на програмата. Доста чуждестранни ведомства и фирми ни предоставиха консултантски услуги, като сред най-активните е бившият Британски ноу-хау фонд, преименуван сега на Департамент за международно развитие (Department for International Development), който ще ни отпусне 1.4 млн. паунда. По програма ФАР за реализация на проекта, известен като електронно правителство, очакваме подкрепа на обща стойност около 2.5 млн. евро. чевидно ще се наложат и някои законодателни промени?- Преди всичко става дума за промени в Закона за обществените поръчки, които кабинетът обсъди преди Нова година. По този закон работихме с експерти от немската провинция Хесен. Предстои той да бъде обсъден от Народното събрание още този месец. В момента имаме сериозно предложение за сътрудничество от френското, австрийското и белгийското правителство по административната реформа. Още в края на мандата си миналото правителство и парламентът приеха Закона за електронния подпис, започна неговата сертификация. С персонална карта всеки гражданин може да урежда взаимоотношенията си с данъчната и митническата администрация. Готови са проектозаконът за защита на личните данни и проектозаконът за класифицираната информация на МВР и те ще бъдат приети много скоро. ои са основните елементи в програмата за борба с корупцията?- Обслужването на едно гише на гражданите и бизнеса, създаването на електронно правителство, което е едно от условията за пълноправното ни членство в ЕС. Този въпрос засяга всички страни членки, тъй като цялата ни информационна система ще бъде интегрирана в паневропейската система. Това е и една много сериозна мярка, насочена срещу корупцията, защото в границите на ЕС всичко трябва да бъде леснодостъпно, ясно и прозрачно. И митниците, и данъчната администрация, и другите дейности...Какъв е оптимистичният и песимистичният срок за създаването на електронното правителство? - Поставили сме си като оптимистичен срок края на 2004 година. Песимистичният вариант е 2005 г., но сме предвидили един период на адаптиране. Между впрочем 2005-а е официално поставеният срок. Германското правителство например поиска тези срокове да бъдат съкратени до 2003 година. Ние нямаме притеснения за липсата на кадри - в България има много млади хора, подготвени в областта на софтуера и хардуера. Въпросът е финансов - до 2004 г. тази програма ще гълта по 20 млн. лева годишно от републиканския бюджет. В момента техническата разработка е направена, а полагането на оптичните кабели между столицата и областните центрове ще приключи до април-март 2002 година. Над 50 процента от работата е свършена и някои фронт-офиси започват да влизат поетапно. Как ще работи антикорупционната комисия?- Тя ще бъде натоварена първо да следи за изпълнението на програмата и второ за сигналите, които ще бъдат изпращани до нея. Непрекъснато пристигат жалби и комисията ще преценява коя от тях е основателна и трябва да бъде насочена към съответните органи - прокуратура, съд, полиция. В особено тежки случаи, какъвто е например този с фонд Земеделие, комисията ще има право да изиска назначаването на анкетна комисия.Националната антикорупционна стратегия предвижда да се въведат механизми за предотвратяване на случаите на конфликт на интереси. Бихте ли коментирали в тази светлина назначенията, да речем, на Георги Петров, който е съпруг на депутатката от НДСВ Христина Петрова, за председател на Комисията по хазарта, и на областния управител на Перник Димитър Колев, чиято съпруга е Милена Милотинова? - Трудно мога да коментирам назначенията във ведомството на финансовия министър Милен Велчев. Той е преценил, че г-н Петров може да изпълнява тези задачи, за които е бил избран. Колкото до областния управител на Перник, аз съм изключително доволен от съпруга на Милена Милотинова. Димитър Колев е един много точен и коректен човек. Много добре се справя със задълженията си. Направи много невероятно добри контакти с израелски бизнесмени в областта на земеделието и дори беше подписано междуправителствено споразумение. Аз не познавам Милена Милотинова, но мисля че няма конфликт на интереси. Тя си е на работа в законодателния орган, той е в изпълнителната власт. Аз не разбирам как той би могъл да бъде облагодетелстван, като жена му е депутат. Но наистина в някои области имаме проблеми.Предвиждате ли смени на областни управители?- Аз не съм човек на бързите смени. Да назначиш един човек и да го смениш след три месеца е много прибързано. Имаме проблем с областния управител на Силистра, който по време на кметския си мандат е подписал неправомерно документи за прехвърляне на собственост. Очакваме становището на прокуратурата. Ако специализираните органи докажат, че е имало нарушения, тогава ще вземем мерки. Но няма да сменям областни управители само защото бизнесмените или някои депутати не го харесват. Това не е държавническо решение. Кога бихте предприели такава мярка?- Не съм им поставял срокове, но ги наблюдавам. От някои съм много доволен. Към освобождаване ще пристъпя, ако съответните специализирани или други правораздавателни органи докажат, че действително е направено нарушение. Естествено никой не е застрахован от грешки и някои процедурни пропуски. Особено в началото на работата съм склонен да ги приемам. Вие сте един от най-заможните министри в сегашния кабинет и предложихте имотното състояние на висшия ешелон да бъде обект на проверки. Защо го направихте?- Преживял съм много смени на областни управители, докато бях кмет на Русе. В никакъв случай това не е популистки ход. Свидетел съм бил на какви ли не атаки. Имотното състояние и банковите сметки винаги може да се използват за някакви политически цели и затова е добре да ги обявиш, когато встъпваш на такава длъжност, и после, когато я напускаш.Как би изглеждал Министерският съвет, ако стриктно спазите препоръките на английските експерти за разделянето на неговата структура?- По препоръките на британския департамент за международно развитие предстои да се вземе политическо решение, въпреки че и сегашната структура на правителството е допустима. Като първи вариант английските експерти са предложили администрацията на МС да се раздели на две части - едната, която обслужва министър-председателя и Министерския съвет, и другата, която подпомага и работи за министъра на държавната администрация. Втората схема е тази, по която и сега действа изпълнителната власт.Англичаните предлагат освен това към кабинета на премиера да има говорител, експерти, още секретарки. Уместна ли е тази препоръка?- В момента екипът, който работи в кабинета на министър-председателя и на г-н Стоян Ганев, се занимава с широк спектър въпроси от икономическото развитие, националната сигурност и т.н. Това, което и аз отчитам, е, че един официален говорител на правителството може би няма да е излишен. Той трябва да е високоерудиран журналист, който има и авторитет сред своята гилдия. Ще има ли нови министерства?- Не. Първото ново министерство вече го видяхте в края на миналата година. Отделянето на Министерство на енергетиката е абсолютно правилно, тъй като през следващите четири години този отрасъл ще бъде в центъра на вниманието, и то заради цените на тока и заради социалния статус на хората, заети в сектора, където най-големите обекти тепърва ще се приватизират. Съвсем логично беше да се създаде това министерство и дори се учудвам защо това не е станало по-рано. Имаше различни мнения и за създаване на Министерство на спорта и туризма, но със сигурност ще има министерство на младежта и спорта. Трудно ми е да кажа кога - може би до края на март то ще е факт. Според мен е необходимо Агенцията за чуждестранни инвестиции да се обедини с Агенцията за приватизация. Добре ли се чувствате като министър на държавната администрация?- Може би като кмет се чувствах по-добре, защото виждах резултатите от работата си, макар че парите за общините не стигаха. Независимо от ограничените бюджети човек някак си се чувства самостоятелен, докато тук трябва да се работи в екип, и то на много по-високо ниво.

Facebook logo
Бъдете с нас и във