Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕЛЕКТРОННИ КАРТИ ЩЕ НИ ЛЕКУВАТ В ЕВРОПА

Европейска здравна карта замени от 1 юни 2004 г. хартиените формуляри, които доказваха дотогава здравноосигурителните права в държавите от Европейския съюз Новият вид информационен носител ще осигурява достъп до медицински грижи навсякъде в общността. Картата ще се използва главно при временно пребиваване в чужбина. Постепенно новият личен документ ще замести и формулярите, използвани при командировки, следване или работа зад граница. Системата обаче все още не е въведена на територията на целия Европейски съюз. Проблемите идват от това, че в Унгария, Австрия, Кипър, Лихтенщайн, Италия, а и другаде не е имало национални здравни карти и възникват трудности при организацията около издаването на новия документ. За тези страни е предвиден гратисен период до края на 2005 година. Останалите имат две възможности: да инкорпорират елементите на европейската здравна карта върху националните или да издадат отделни карти. Всички държави членки ще използват общ модел при производството на новия документ, но на него ще има и символ на всяка една от тях. Така ще може веднага да се определя откъде идва пациентът. Единен стандарт ще регламентира и минимума информация, която ще съдържа документът.Право да получат европейска здравна карта ще имат всички, които редовно са си плащали осигурителните вноски. Периодът им на валидност пък ще зависи от решението на държавата, която ги издава. България няма опит в организацията и управлението на национални здравни информационни системи. Но до присъединяването ни към ЕС ще се наложи да създадем такава и да гарантираме, че след по-малко от три години всеки български гражданин също ще получи лична европейска здравна карта. По този начин ще имаме достъп до медицинска помощ в Евросъюза и Конфедерация Швейцария. Сега, за да ползват безплатно медицински услуги на територията на общността, е необходимо българите да разполагат със здравна застраховка. За осъществяването на цялата операция не се налага преди това да въвеждаме национални карти, уточни за в.БАНКЕРЪ Добринка Бонева, експерт в отдел Евроинтеграция на Министерството на труда и социалната политика. Здравното министерство обаче планира да спази тази последователност. Идеята на екипа на Богоев е българската карта да е електронна. На специален чип ще се записват личните данни, здравният статус, хроничните заболявания, претърпените медицински интервенции, кръвната група и др. Работата по проекта за издаването на електронния носител ще започне в края на годината, но въвеждането на личния документ ще е сериозно предизвикателство за всички институции в системата на здравеопазването. В момента дори Националната здравна каса няма изградена единна информационна система и лекарите получават данни за всеки пациент от Националния осигурителен институт. Само че сведенията, подавани до НОИ от работодателите и университетите, често закъсняват и това създава проблеми. Ето защо се налага в най-кратки срокове да бъде изградена стабилна информационна инфраструктура, която да гарантира постоянна актуалност на данните, подчертават запознати с чуждестранния опит. Ако съумеем да въведем национална здравна карта, издаването на европейската ще е значително по-лесно, категорични са те. След влизането ни в Европейския съюз няма да се наложи да променяме системата за здравно осигуряване. Ще са необходими само добре обучени специалисти, които да координират преводите на парите за извършените услуги. След 2007-а разходите, които сме направили за лечение на чужденци, ще ни бъдат възстановявани от осигурителната институция на държавата, в която лекуваното лице е било осигурено. В същото време българската здравна каса ще трябва да плаща за лечението на българите в чужбина. Новият европейски личен документ няма да се използва за планирани медицински интервенции, а само при нужда от неотложна помощ - при счупване на крайници например, стоматологични проблеми или при възникнало вирусно заболяване. Медицинската помощ ще е в такъв обем, че да не се налага пациентът да прекратява престоя си в съответната страна. Лечението ще е безплатно и при изостряне на хронични болести. Лечение по искане на чуждестранно лице ще се извършва само след предварително договаряне и дадено съгласие от институцията, в която е осигурено, да плати за услугата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във