Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕЛАНА ЕВРОФОНД НЯМА ДА РАЗДАВА ДИВИДЕНТИ

Инвестиционното дружество от отворен тип Елана Еврофонд реши да не разпределя печалбата си за миналата година от 2455 лева. Това реши общото събрание за акционерите му, проведено на 20 май. Все пак всеки акционер, който продаде своите акции, ще си получи дивидента под формата на нарасналата цена на акциите на дружеството и няма да му се налага да плаща данък, тъй като печалбите, реализирани на борсата, са освободени от облагане. Докато ако бяха разпределили дивидент, дребните акционери щяха да платят данък от 15 процента. Дейността на едно инвестиционно дружество се изразява във влагането на средствата в различни ценни книжа, от които то печели. Инвестиционният портфейл на Елана Еврофонд за миналата година включва предимно български ценни книжа (най-вече ипотечни облигации), в които са инвестирани 83% от наличните средства на фонда, 8% са в чуждестранни държавни или общински облигации, 7% са вложени в банки, а останалите 2% са по разплащателни сметки на дружеството. Инвестиционният фонд, който съществува от ноември миналата година, отчете пред своите акционери 2.96% доходност за първите два месеца на своето съществуване. Това прави 10.59% на годишна база. През 2003-а управителите на фонда ще се стремят да достигнат отново доходност от 10-11% годишно. Към датата на събранието акционерите във фонда са били 149, като 66% от тях са присъствали на него. Те приеха промени в устава на Елана Еврофонд, продиктувани от новия Закон за Комисията за финансов надзор, както и от поправките в Закона за счетоводството, направени през 2002 година. На събранието стана ясно, че отчетът на дружеството ще се заверява от Делойт и Туш.Елана Еврофонд и Златен лев са единствените засега фондове от отворен тип у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във