Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Експертите от АИАП твърдят: ПЛОСКИЯТ ДАНЪК Е ОПАСЕН БЛЯН

ПРОГНОЗИТЕ ЕДВА ЛИ ТРЯБВА ДА СА ТОЛКОВА МРАЧНИВъвеждането на единна ставка по всички данъци или т. нар. плосък данък бе един от горещите и дискутирани през 2004 г. икономически въпроси. В публичното пространство той бе изваден от шефа на Института за пазарна икономика Красен Станчев, който бе и най-ожесточеният защитник на бързото въвеждане на плоския данък. Основният аргумент бе, че прилагането му ще извади на светло голяма част от сивата икономика, ще стимулира развитието на производствения сектор и износа, и ще доведе до двуцифрен ръст на брутния вътрешен продукт. Истинска панацея за трудно развиващата се българска икономика.От началото на 2005 г. апологетите на плоския данък вече си имат сериозен опонент в лицето на държавната Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози. Нейните експерти сериозно са се заели да проучат ефекта от въвеждането на плоския данък, но изводите, до които са достигнали, го отричат почти напълно. Проучването е направено при допускане, че в България се въведе единна данъчна ставка от 10% при облагането на печалбата, на доходите на физическите лица и на социалноосигурителните вноски, които да се плащат изцяло от служителите и работниците. В момента 70% от тях се превеждат от работодателя, а останалите 30% се плащат от работника. В изследването също така се посочва, че в резултат от въвеждането на плосък данък (от 10%) по описаните пера разходната част на бюджета за 2005 г. ще е със 7.2% по-малка от предвидената.В анализа на правителствата агенция се подчертава, че е невъзможно да се оцени каква част от сивата икономика на държавата ще излезе на светло. По тази причина ефектът от въвеждането на плоския данък е съвсем неясен. Нищо повече, до момента няма институция, която да се нагърби с отговорността да каже какви средства се въртят в сивата икономика. Различните анализатори посочват че оборотите й са в размери между 40 и 70% от БВП. Но точни числа никой не се наема да каже. А без тях е невъзможно да се направи каквато и да е прогноза за ефекта от въвеждането на плоския данък върху сивата икономика. Според експертите от АИАП прилагането на единна ставка от 10% ще доведе през 2005 г. до намаляване на приходите в държавната хазна със 7% спрямо заложените в бюджета. Анализаторите на държавната агенция признават, че това ще стимулира потреблението, но ще доведе и до много голям бюджетен дефицит. Според тях за 2005 г. той ще е 2.25 млрд. лв., а през следващите три години от прилагането на 10% плосък данък ще е около 1.4 млрд. лева.Логично идва и предупреждението, че при подобен бюджетен дефицит, драстично ще се увеличи и дефицитът по текущата сметка на платежния баланс. Това означава, че обемът на валутата, който изтича от страната, ще бъде много по-голям от този, който влиза в държавата. Вследствие на тези процеси се предполага, че валутният резерв ще започне да се топи, а Валутният борд ще бъде изложен на опасност. В анализа на АИАП се подчертава, че подобни рискове ще бъдат поети, без да е сигурно, че въвеждането на плоския данък ще доведе до двуцифрен ръст на брутния вътрешен продукт (БВП). Експертите на агенцията твърдят, че увеличаването на БВП ще продължи да е в едноцифрени измерения.В разработката на АИАП се казва, че данните за приходите в нея се разминават с тези в анализа на Института за пазарна икономика с близо 1.2 млрд. лева. Правителствените анализатори смятат, че колегите им са надценили с 6-7% възможностите на бюджета да акумулира приходи. Подчертава се, че ако бъде въведена единна ставка от 10% за данъците печалба, общ доход и за социално осигуряване, за да се постигне нулев бюджетен дефицит, нелихвените разходите на хазната трябва да се съкратят с около 20% - около 3 млрд. лв., от предвидените за 2005 г., което е изключително труднопостижима цел.Разбира се, и анализът на АИАП не трябва да се приема безрезервно. Прави впечатление, че в него не се включва допускането за възможно преизпълнение на приходната част на бюджета. Факт е, че за 2004 г. в хазната влязоха 1.3 млрд. лв. повече от очакваните. Ако през 2005 г. - при хипотезата, че бе въведен плосък данък, ситуацията се повтори, бюджетният дефицит няма да е 2.3 млрд. лв., а само 1 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във