Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕКШЪНЪТ В НАЦИОНАЛЕН ХИПОДРУМ ПРОДЪЛЖАВА

По нищо не личи, че интригите и домогванията към създаденото преди девет години акционерно дружество Национален хиподрум ще утихнат с времето. Напротив, съдебните дела разпалват все повече страстите на единия акционер - ЕТ Мултимекс инвест, докато другият - Министерството на земеделието и горите, изглежда, е изпаднал в летаргия. Дали мудните действия на екипа на министър Мехмед Дикме са продиктувани от правна безпомощност, или просто от липсата на каквато и да било заинтересованост към стопанисвания от дружеството апетитен имот край Банкя, е трудно да се разбере. Жалкото в случая е, че каквато и да е причината, неясното статукво на хиподрума пречи на неговата нормална дейност и на евентуалната му продажба на по-добър собственик.На 6 март (с решение N145 по гражданско дело 800/2002 г.) Върховният касационен съд постанови, че регистрираното на 4 април 1995 г. Национален хиподрум АД е легитимно, с което една от въпросителните отпадна. Законосъобразността му бе оспорена по времето на бившия земеделски министър Венцислав Върбанов, който със заповед от 5 май 1998 г. предприе действия за прекратяване на неговата дейност. В основата на тази акция беше една ревизия на Столично управление Държавен финансов контрол. По-точно констатацията й (ревизионен акт NNP 8009/10.03.1998 г.), че Национален хиподрум АД е регистрирано с фалшиви документи и сумата от 89 840 лв., която представлява половината от уставния му капитал, въобще не е внесена от акционера ЕТ Мултимекс инвест-Велин Китов. А иначе идеята за симбиозата с едноличния търговец се ражда в недрата на самото земеделско министерство. Още на 28 юни 1994 г. колегиумът му решава да се създаде смесено търговско дружество Национален хиподрум, в което като акционери с равно дялово участие да влязат Централен хиподрум - София, собственост на някогашната Национална служба за селекция и репродукция в животновъдството (НССРЖ), и ЕТ Мултимекс инвест - Велин Китов. Изборът едва ли е случаен. Китов, някога началник на отдел Строителство и инвестиции в ЦК на БКП, е баща на собственика на фалиралата по-късно Бизнес Банка - Петрич, Иван Китов. Националната служба за селекция става акционер, като прехвърля в капитала на дружеството активите на софийския хиподрум. Неговите незастроени и застроени земеделски земи от 570 дка, в това число паркинг с площ 3.5 дка, пътен възел, 8 дка зелена площ, конюшни, административна и обслужваща сграда и други съоръжения, са оценени за 89 840 лева. От своя страна Мултимекс трябва да внесе в капитала парична вноска на същата стойност. И синът на Велин Китов - Иван, подписва на 2 август 1994 г. като управител на Бизнес Банка удостоверение, с което потвърждава пред Софийския градски съд, че по сметка N035 181 575 001 7 е депозиран половината от уставния капитал на Национален хиподрум. Четири години по-късно синдиците на вече фалиралата кредитна институция Иван Панчев и Мартин Христозов установяват, че такава набирателна сметка въобще не съществува в счетоводната й система и архивите. До същото заключение стигат и ревизорите от Столично управление на Държавен финансов контрол. Преди това обаче, през 1997 г., съветът на директорите на Национален хиподрум АД, под председателството на Велин Китов, взема решение за увеличение на капитала му със 100 хил. лв., разпределени в 10 000 обикновени поименни акции. Министерството на земеделието (ръководено тогава от министър Кръстю Трендафилов) не възразява, но отказва да запише акции от новата емисия. При това положение увеличението е изкупено от Мултимекс инвест, чието дялово участие нараства до 67.78 на сто. На 12 февруари 1998 г. Велин Китов прехвърля акциите си от смесеното дружество на Отто Рунге ЕООД, собственост на Аксел Отто Рунге, който пък няколко месеца по-късно - на 12 ноември същата година, ги джиросва на Б.Ф.И. Лимитид - Кипър, с пълномощник Олег Гурбалов. В продължение на пет години никой от служителите на хиподрума не е виждал и чувал новия собственик. Проверка на в. БАНКЕРЪ в информационната система Дакси установи, че митичният Гурбалов участва в Риел'99, което купи столичния хотел Рила, съдружник е на Васил Божков в Имо България ООД, член е на надзорния съвет на Бургаски корабостроителници. Той е и един от изпълнителните директори на Йорсет холдинг-България ЕАД и управител на Занзи холдингс БГ ЕООД. Джиросването на акциите не означава, че в Национален хиподрум непременно има нов акционер, коментират юристи. Освен това промените не са вписани в книгата на акционерите и не са отбелязани в търговския регистър на Софийския градски съд по простата причина, че както книгата, така и фирменото дело мистериозно изчезват през 1998 г. някъде в прокуратурата или следствието. След като сега, в началото на март, Върховният касационен съд се произнесе за легитимността на Национален хиподрум, единственият полезен ход за ведомството на министър Дикме, изглежда, е да предприеме процедура по обезсилване на акциите на Мултимекс. Но при липсата на фирменото дело и книгата на акционерите земеделското министерство на практика е поставено в патова ситуация. От неговата дирекция Правна е изпратен сигнал за случая до прокуратурата, но до 22 април 2003-а няма получена информация за движението на преписката. В министерството смятат, че единственият компетентен орган, който трябва да предприеме действия за обезсилване на акциите на неизправния акционер ЕТ Мултимекс инвест-Велин Китов, е общото събрание на дружеството. То обаче не е свиквано повече от година и половина, доминирано е от хората на Велин Китов, а и решенията му не могат да бъдат вписани в Търговския регистър на Софийския градски съд заради споменатата вече причина. Опит да се излезе от неудобното положение направи председателят на съвета на директорите и представител на държавата в Национален хиподрум Цоньо Тодоров, свиквайки на 15 ноември 2002-а заседание на ръководството на фирмата. На него се взема решение да се отнемат правомощията на назначения от Мултимекс от август 1997 г. изпълнителен директор Любомир Кильовски и функциите му да се поемат от Тодоров. Две седмици след събранието Кильовски нахлува в канцеларията на Национален хиподрум, пуска заповед, с която на свой ред отнема правата на председателя на съвета на директорите, забранява да се изплаща трудовото му възнаграждение и изземва цялата документация на дружеството - заповедна книга, входяща и изходяща поща, всички съдебни решения, включително и по делата, които фирмата води срещу нередовни наематели. Междувременно не пропуска да смени и патроните на всички брави. Представителят на държавата Цоньо Тодоров също не се отказва от битката. На 7 януари 2003 г. той сезира Софийската районна прокуратура за действията на Кильовски и с постановление от 21 март IX Районно управление на МВР отново въвежда съвета на директорите в хиподрума.Интересното е, че във факс до редакцията на БАНКЕРЪ Министерството на земеделието и горите категорично заяви, че ще предприеме необходимите действия за защита на правата и интересите си като акционер в дружеството. Още повече че към него проявявали интерес солидни инвеститори от Европа и Близкия изток. Как обаче ще стане това - засега си остава чиста загадка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във