Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Екоминистърът отхвърли жалба на "Монтюпе"

Министърът на околната среда Ивелина Василева отхвърли жалбата на "Монтюпе" ЕООД срещу заповед на РИОСВ – Русе от ноември 2016-та. Тогава екоинспекцията спря експлоатацията на част от инсталацията за каруселно леене на алуминий в завода за производство на алуминиеви автомобилни детайли и части "Монтюпе" ЕООД. Министърът потвърди като правилна и законосъобразна Заповед №471/10.11.2016 г. на директора на РИОСВ в Русе.

До принудителната административна мярка се стигна след десетки оплаквания за неприятни миризми от граждани на Русе, а РИОСВ извърши редица проверки, включително около и на площадката на завода за алуминиеви автомобилни детайли. Установени бяха отделяне на емисии  в производствените халета, необхванати от локалните аспирационни системи, неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух и разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

На 16 ноември 2016 г. експерти на РИОСВ – Русе съвместно с представители на Областната администрация и община Русе изпълниха разпоредителната част на заповедта за налагане на принудителна административна мярка на "Монтюпе" ЕООД. Пломбирани бяха инсталациите за каруселно леене на алуминий – Карусел № 7 и Карусел № 8 в производствено хале №3 и блокирано управлението на  роботите за дозиране и леене на течен метал. Операторът изпълни втората разпоредителна част от заповедта, поставяйки плътна преграда между производствени халета № 2 и № 3.

Наложената на "Монтюпе" ЕООД – Русе принудителна мярка е в сила до планиране и изпълнение на мерките за привеждане дейността на дружеството в съответствие с условията в комплексното разрешително, свързани с пълното обхващане на емисиите в работните помещения, с цел ограничаване на неорганизираните емисии и разпространението на интензивно миришещи вещества извън площадката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във