Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕДРИ БИЗНЕСМЕНИ ЧАКАТ СЪДРУЖНИЦИ В КОМПЕНСАТОРКИ

Четвъртият централизиран публичен търг на фондовата борса започва на 1 март. На него ще бъдат предложени държавните дялове от 348 дружества. За 310 от тях това ще е поредният опит за продажба. Акциите ще се предлагат до 18 март срещу инвестиционни бонове, компенсаторни инструменти или срещу пари. Сред предизвикващите най-голям интерес е 30-процентният дял от капитала на Мини Бели брег. Печалбата на дружеството през първите девет месеца на миналата година е била 2.6 млн. лв., докато приходите му от продажби за същия период са 9 млн. лева. Негов мажоритарен акционер е Минна компания ЕООД, собственост на Никифор Вангелов, за когото се твърди, че е доверен човек на купувача на Атоменергоремонт Христо Ковачки. На търга се предлага 20-процентният държавен дял и от друга компания, свързана с Ковачки - Мини Чукурово. Петдесет и четири процента от акциите й сега се държат от Ел Ем Импекс (чийто собственик е Христо Ковачки), а Елшица 99 и Видекс имат по 13 процента. Мини Чукурово са реализирали приходи от дейността за деветмесечието на миналата година над 10 млн. лева. Печалбата им за същия период е 109 хил. лева. Минстрой Холдинг, едно от дружествата в състава на Ем Джи корпорация, също присъства сред предложените за приватизация. Държавният дял в него е 7.30% и се продава срещу компенсаторки. Останалите акции са разпределени между Минстрой РМД (60%) Ем Джи Елит Холдинг (29.58%) и физически лица, с общо 3.12 процента. Към деветмесечието за миналата година дружеството е реализирало приходи от продажби за близо 8.5 млн. лв., а печалбата му към септември е 55 хил. лева. Неговите приходи са били над 44 млн. лева. Държавният пакет от 21.67% от пловдивското предприятие Агрия също ще бъде предложен на инвеститорите. Останалите 53% са на работническо-мениджърското дружество Агромениджмънт, а 25% са собственост на регистрираната в Лихтенщайн офшорка Амелория. Агрия произвежда препарати за растителна защита. За деветте месеца на 2003-а то е реализирало приходи от продажби в размер на 6.7 млн. лв., като повече от половината от продукцията му е била продадена извън страната. Пловдивската компания е приключила този период със загуба от 520 хил. лева. От новите попълнения си заслужава да се отбележи Пътни строежи София, от което се продават 32.986% при минимална цена за бройка 13.40 лв., платими в пари. Дружеството, чийто най-голям акционер е Стройнвест холдинг (40%), има към 30 септември 2003-а приходи от 5.5 млн. лв. и незначителна печалба през последните три години. На борсата ще излезе и русенският химически завод Петър Караминчев АД, където държавният дял от 33% може да бъде разпродаден при минимална цена за една акция от 1 лев. Производителят на изкуствени кожи, мушами и дунапрен е под контрола на Синергон холдинг, който държи 55% от него. През миналата година холдингът е успял да намали загубата му от 2.4 млн. на 180 хил. лева.Срещу бонове и без минимална цена се предлагат и 23% от Кореком. Дружеството, контролирано от турския бизнесмен Суди Озкан (чрез регистрираната в Лихтенщайн Ирада), разчита основно на четирите си безмитни магазина, разположени на КПП-тата в Кулата, Капитан Андреево и Калотина, както и на два търговски обекта в София. Печалбата му към 30 септември 2003-а е била над 1 млн. лв. при положителен резултат от 740 хил. лв. за цялата 2002-ра.Дребни инвеститори могат да станат съдружници и на свързваното с Васил Божков дружество Бургаска корабостроителница, което притежава 80% от Бургаски корабостроителници АД. На борсата се предлагат 18.9% от последното. Корабният завод, който неотдавна придоби контрола над Мостстрой, е подобрил значително финансовите си резултати през деветмесечието на миналата година, отчитайки печалба от 1.3 млн. лв., докато през предишните две е бил на загуба.Любопитна схема ще бъде приложена за няколко компании, сред които Винпром - Велико Търново. От това дружество се предлагат 16.37%, като 3981 акции могат да се купят срещу бонове, а 40 - срещу пари. Винарната, от която 67% държи Северкооп Гъмза Холдинг, има скромен оборот - 1.2 млн. лв. за деветмесечието на 2003-а, и също така скромна печалба - 126 хил. лева. На 1 март на фондовата борса ще започне и вторият неприсъствен публичен търг. На него Агенцията за приватизация ще предложи 48 дружества с ограничена отговорност, като за 12 от тях и досега са правени опити за раздържавяване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във