Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕДИН ПРОЦЕНТ ОТ ПАЗАРА ЩЕ Е ГОЛЯМ УСПЕХ

Моника Минкова, новият председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на Българската агенция за експортно застраховане, пред в.БАНКЕРЪГ-жо Минкова, защо бяха направени промени в ръководството на БАЕЗ?- Една от причините може би е това, че въпреки осигурените ресурси премийният й приход за 2002 г. е значително по-малък от този на останалите застрахователи. Вярно е, че има голямо увеличение спрямо 2001 г., но това е защото базата за сравнение е ниска. Какви са на този фон плановете ви за дейността на агенцията?- Първо, трябва да запознаем износителите, че такава агенция съществува и може да им предостави защита от политически и търговски риск. Разчитаме много на съвместната дейност с Агенцията за малки и средни предприятия и Агенцията за насърчаване на търговията, защото ние сме представени само в София. От друга страна, искаме да подобрим работата си с банките по предекспортното финансиране. Имаме сключени споразумения с 19 банки, но от тях само три се изпълняват - с Ай Ен Джи Банк, Би Ен Пи и ОББ. Налага се да изградим оперативна схема на работа - при нас да има определени хора, които да запознават оперативно кредитните инспектори или служителите на банките с нашите продукти. Така че, ако български износител отиде при тях с молба за кредит, те да му предложат схема за застраховането на този кредит при нас. Важно е в такива случаи процесът на проучване на клиента от страна на банката и на БАЕЗ да бъде паралелен, така че той да получи бърз отговор, макар и отрицателен. В това отношение има забележки към БАЕЗ. Третото направление, в което търсим промяна, е работата с брокерите, понеже те обслужват и държат голяма част от застрахователния пазар. Какви са непосредствените резултати, които очаквате за 2002 година?- Не може да се очакват бързи резултати. Разумното време е от порядъка на година. Ние не можем да се сравняваме по пазарен дял с останалите застрахователи, защото извършваме ограничен кръг застраховки, и то не най-популярните. Но ако спечелим 1% от пазара, това ще бъде голям успех. Приходите, които сме си заложили, предполагат ръст от 200% спрямо 165-те хил. лв. бруто премии за 2002 година. Това не е много, но в крайна сметка един бюджет се съставя на базата на предишни резултати, така че усилията ни ще бъдат да го надхвърлим. А как стана така, че лимитът за изплащане на обезщетения за сметка на държавата бе намален от 10 млн.лв през 2001 г. на 7 млн. лв. за 2002 година? Нали правителството се обявява за насърчаване на износа?- Не мога да коментирам, тъй като нямам поглед върху целия процес, протекъл преди гласуването на този лимит. Може това намаление да е резултат от неправилна прогноза от страна на БАЕЗ. Ние ще направим всичко възможно той да бъде увеличен. Към момента все още имаме свободен капацитет, не сме го изчерпали, понеже той се освобождава с полици, които са изтекли (когато не е настъпило застрахователно събитие - б.а.). Ако обаче имаме сключени полици с общ кредитен лимит 7 млн.лв., трябва да се ограничим в тази граница.Какви промени предложихте в Закона за експортното застраховане?- Те са в областта на дефинициите по отношение на това какво е пазарен и непазарен риск във връзка с приемането ни в ЕС. Основното е, че всички застрахователи трябва да имат еднакъв старт. Затова компания, която застрахова непазарен риск за сметка на държавата не трябва да има право да застрахова пазарен риск, или пък трябва да има 2 поделения. Всякакво съдействие при покритието на пазарния риск с пари на държавата е недопустимо.

Facebook logo
Бъдете с нас и във