Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕДЕЛВАЙС КИТЕН ООД БЕ ЗАЧЕНАТО В ГРЯХ И ТАКА ЗАГИНА

ГОРСКИ ЧИНОВНИЦИ ПОДАРИХА ХОТЕЛ НА ДВАМА ИТАЛИАНЦИ Едва ли някога съдружниците в Еделвайс Китен ООД ще почиват в започнатата от тях и строена повече от десетилетие станция на Южното Черноморие. Със сигурност няма да имат такъв късмет и служителите на Националното управление по горите, за които по замисъл тя е била предназначена. Огромна беше изненадата на бизнеспартньорите, когато научиха от репортера на в. БАНКЕРЪ, че дружеството, което е трябвало да я построи и експлоатира, е заличено от търговския регистър, а най-апетитният му актив - недовършената сграда в Китен, вече е нечия друга собственост. Юристите на ООД-то пък бяха съвсем объркани, след като разбраха, че собственото им дружество Еделвайс Китен (според Държавен вестник и според регистъра на БСК) е станало съдружник на двама италианци - Алекссандро Биалетти и Джилберто Оберти в съвместното дружество Булгариан Еделвайс. Загадка е как то е регистрирано от Варненския окръжен съд (с решение от 23 януари 2003 г.)? Защото не е възможно магистратите да са пропуснали една съществена подробност: че съдружникът на Биалетти и Оберти - Еделвайс Китен ООД през 2001 г. е било в процедура по ликвидация. на стр.29На 7 юни 2002 г. съдиите от Пловдивския окръжен съд са констатирали неплатежоспособността на Еделвайс Китен (с начална дата 31 декември 2001 г.) и са го обявили в несъстоятелност. Със същото решение магистратите са наложили обща възбрана и запор на имуществотопрекратили са правомощията на ръководството на дружеството и са назначили икономиста Веселин Банков за временен синдик. На същата дата съдиите са постановили и да започне осребряване на имуществото на Еделвайс. По тази причина споменатото съдружие може да се извърши само с решение на Пловдивския окръжен съд. Синдикът няма право да разпореди подобна сделка, категорични са юристи. До документ за такъв акт на Пловдивския съд в. БАНКЕРЪ не успя да се добере. Любопитна е позицията и на съдружниците в Еделвайс-Китен: Мазалат АД, Вилмат ООД и Брезите АД. Отскоро (от 26 април 2003 г.) съм собственик на бившата общинска фирма Мазалат и не съм в течение какви участия е имала преди, съобщи за в. БАНКЕРЪ севлиевският бизнесмен Богомил Петков. Не знаем, че дружеството се ликвидира. Отдавна никой не ни е търсил, не е свиквано общо събрание. Последното, на което бяхме поканени, се проведе през 1999 г. в Стара Загора. Тогава внесохме и последната вноска от 272 лв., не скри учудването си и управителят на Вилмат ООД Марко Марков. По подобен начин реагира и изпълнителният директор на третия съдружник - Брезите АД, Георги Башков: От вас научавам за тези неща. Бордът на директорите на нашата фирма на заседание завчера взе решение да потърси от юриста ни в Стара Загора информация за делата на дружеството, в което участваме.Всъщност Башков е смятан от съдружниците за човек, запознат с кухнята на Еделвайс Китен. Като управител на държавното до 1999 г. Брезите ЕООД - Кърджали, той и избрани негови колеги - инж. Исуф Делиеминов (Горкомерс ЕООД), инж. Петко Узунов (Районна дирекция по горите Пазарджик), инж. Кънчо Кюлбашиев (РДГ - Стара Загора), инж. Любомир Иванов (РДГ - Ловеч), инж. Недко Недков (Държавно лесничейство Пловдив) и инж. Цветан Търнев (РДГ - Велико Търново), инж. Иван Иванов (Мазалат ЕООД) и инж. Добромир Добрев (РДГ - Пловдив), са поканени на 16 септември 1993 г. на среща в ловния дом в местността Чекерица край пловдивското село Стряма. На нея предприемачите на държавна служба решават да учредят дружество Еделвайс Китен с държавни пари. На никого от изброените държавни служители и през ум не му минава да потърси разрешението на принципала - тогавашния Комитет по горите. Години по-късно в ревизионния акт, изготвен след проверка (от 30 март 1998 до 30 юни 1999 г.) на закритата през 2000 г. Инспекция Ведомствен финансов контрол към Министерство на земеделието и горите, е отбелязано, че съдружниците не са взели под внимание действащото тогава Постановление N265 на Министерския съвет от 28.12.1992 година. Неговият чл.1 гласи, че Министерският съвет организира управлението на държавното имущество, като упражнява правото на притежател на държавния капитал в търговските дружество. Друг текст (чл.3) от същото постановление определя, че правото на държавата като притежател на капитала в търговските дружества с държавно участие се възлага на министрите и председателите на комитети към МС съобразно отрасловата им компетентност, независимо кога и от кой орган са образувани и от размера на държавното участие в тях. Най-странното е, че на учредителното събрание край Стряма са поканени и юридически лица, които нямат нищо общо със системата на горитекато Обединена българска банка, Домостроене ЕООД - Бургас, и Струма ЕООД - Перник. Немаловажна подробност е, че инициатор на сбирката е шефът на тогавашната пловдивската дирекция по горите инж. Добромир Добрев, който по-късно - в периода от 1997 до 1999 г., е заместник-началник и началник на Националното управление по горите и за три дни заместник-министър на земеделието и горите. Той заяви пред в. БАНКЕРЪ, че Комитетът по горите е бил уведомен за създаването на Еделвайс-Китен. Имаше писмо, подписано от тогавашния председател Николай Матаков. Но то дойде по-късно и беше допълнително прикрепено към документацията на фирмата. Твърдението му обаче противоречи на заключенията на финансовите ревизори Теменужка Говедарова и Димитър Бузаков, които в ревизионния акт са записали, че не са предприети никакви мерки за предоставяне на писмено съгласие от председателя на Комитета по горите относно учредяването и участието на държавни предприятия в Еделвайс Китен ООД, нито преди решението на Пловдивския окръжен съд, нито след това. Версията на инж. Башков също се различава от тази на инж. Добрев. Учредяването на дружеството не е станало по ничия заповед. Ние още през 1986 г. упълномощихме Горскостопански комбинат - Велико Търново, да действа от наше име и да получи право на строеж върху земя от горския фонд, уточни изпълнителният директор на Брезите АД. С решение N3247 от 28 февруари 1994 г. по фирмено дело N1420/1994 г. Пловдивският окръжен съд вписва Еделвайс Китен в Търговския регистър с уставен фонд 120 хил. лв. и предмет на дейност построяване и завършване на държавна многофункционална база в селището на село Китен. Само след няколко месеца партньорите като че ли забравят за това условие и стигат твърде далеч като поставятначалото на негласна приватизацияна дружеството. На 19 април 1994 г. съдружниците провеждат общо събрание, на което вземат решение да впишат в устава му текст, че се допуска включване на нови съдружници, недържавни фирми и частни физически лица по условията на Търговския закон. След тази промяна в дружеството са приети (през 1996-1997 г.) Горско стопанство Ихтиман, Ресурс ООД - Стара Загора, Вилмат ООД - София, Мебел Рустик ЕАД - София, Айда-микс-София, ЕТ Мира-7 - Гълъбово, ЕТ Керанов - Стара Загора, ЕТ Дижемон - Стара Загора, ЕТ Амон Ра и физическите лица Пенчо Генчев, Тодор Енев, Михаил Старчев, Магдалена Пачеджиева, Димитър Маринов, Мария Бадева, Никола Бадев и Ангел Петров. Капиталът е увеличен от 120 хил. на 290 хил. стари лева. Повечето от държавните ведомства в Еделвайс Китен ООД не смогват да плащат вноските си за строежа в Китен и продават дяловете си във фирмата на частни лица. По този начин съотношението между дяловите на държавата и на частниците от капитала на дружеството се променя в съотношение 62:38 в полза на частните предприемачи, посочват в акта ревизорите. Покани ни една пловдивска фирма от системата на горите. Нямаха пари и освобождаваха определен брой легла. Внесохме необходимата вноска и на името на Вилмат бяха записани шест легла , спомня си управителят на това дружество Марков. Справка от неговото счетоводство показва, че през 1997 г. Вилмат е направило четири вноски общо за 1.735 млн. стари лева. През 1998 г. са внесени още 4 млн. стари лв., а през 1999 г. - 272 лева. Мария Бадева и племенникът й Никола Бадев влизат в дружеството на мястото на Горско стопанство Пловдив. Поканиха ни, защото не можеха да довършат станцията си. Нямаха пари. Първата вноска за двете стаи, които взехме, беше 1200 лева. До 1999 г. аз и племенникът ми сме платили общо 2000 щ.долара, уточни пред в. БАНКЕРЪ Бадева. От ревизионния акт става ясно, че през 1997 г. са планирани вноски за 321.112 млн. стари лева, но съдружниците са внесли 53.335 млн. по-малко. Това естествено бави пусковия срок на обекта и оскъпява строителствотоДо 31 март 1998 г. за строително-монтажни работи, извършени от съдружниците Домостроене - Бургас, и ЕТ Меранзо Керанов, са усвоени общо 303.919 млн. стари лева, пресмятат ревизорите. Всъщност наливането на държавни пари за митичната станция започва още през 1988 г., когато търговското дружество не съществува. Тогава сдружение Еделвайс (учредено през същата година именно с цел построяването на почивния дом) избира за изпълнител на обекта Технопрогрес - Пловдив. По-късно с договор N44-91 от 2 юли 1991 г. строителството е възложено на държавна фирма Домостроене - Бургас. Стойността на обекта е изчислена на 2.663 млн. стари лева. Два месеца по-късно с анекс към цитирания договор цената на поръчката е увеличена на 15 млн. лева. Ревизорите не са успели да разберат как се е стигнало до определянето на тази сума. В ревизионния акт те отбелязват, че възлагането на строителството по два неперфектни договора и неясен анекс, без генерална сметка за обекта, без сметни документации на подобектите и работен проект за организация на строителството е довело до неефективен контрол, разногласия и съдебни спорове с изпълнителя, забавяне и оскъпяване на строежа.Инвеститорски контрол върху обекта е упражняван от служител на Еделвайс-Китен ООД единствено през 1996 и 1997 година. Ревизорите отбелязват, че инж. Стоян Япанджиев е изпълнявал задълженията си съвестно, но вместо да му възложи цялостна проверка на извършеното дотогава строителство, общото събрание на Еделвайс го освободило. По тази причина от джобовете на съдружниците (част от тях държавни предприятия) изтичат милиони левове Така например Бургасинвест, който осъществява инвеститорски контрол на обекта през 1998 г., е завишил стойността на фаянсовата облицовка, като включил в нея и цената на плочките, въпреки че те вече били платени с 50 млн. стари лв. от Еделвайс Китен. За изправяне на калпавото строителство дружеството допълнително е броило 255 127 лв., други 500 хил. лв. са додадени за подмяната на повредена инсталация и още 547 хил. лв. - за декоративни мазилки. За по-голям разкош строителите са направили и мозайка под настилката с теракота, което допълнително е оскъпило обекта с 1.8 млн. лв., установяват ревизорите Говедарова и Бузяков. Еделвайс Китен се е набутало и с 1.491 млн. лв. за транспорт на работниците, като е плащало по 1604 лв. на ден за извозването на един работник при цена на услугата 400 лв. (цитираните тук суми са в неденоминирани левове).Ревизорите си свършват съвестно работата, възложена им от бившия министър на земеделието и горите Венцислав Върбанов със заповеди РД-35 от 27 март 1998 г. и РД-52 от 29 април 1998 година. Но няколко месеца след като проверката приключва, Инспекция Ведомствен финансов контрол е закрита. Цялата документация на службата преминава в нов отдел. Не е разпоредено да й се направи опис, не е определен служител, който да я приеме. С една дума, цитираната преписка пропада някъде между етажите на аграрното министерство. За констатираните нарушения не е уведомена прокуратурата, нито Икономическа полиция. По тази причина не е потърсена и отговорност от нито един държавен служител за изтичането на милиони левове от системата на горите към практически приватизираното под масата дружество. Инж. Добромир Добрев заяви пред в. БАНКЕРЪ, че вина не е търсена, защото не са извършени кой знае какви нарушения. Последното общо събрание на съдружниците в Еделвайс Китен е проведено в Стара Загора през 1999 година. Там фирмите съдружнички от града на липите започват да теглят чергата към себе си и да настояват за промяна на фирмения адрес на Еделвайс Китен от Пловдив в Стара Загора, но в регистрите няма такова вписване. След това общо събрание делата на фирмата са обгърнати от гъста мъгла. През 2001 г. управителят на Еделвайс Китен инж. Тони Лилов е назначен от Пловдивския окръжен съд за ликвидатор на фирмата. През същата година той умира и на негово място е назначен Трифон Трифонов. За процедурата по несъстоятелност и за търга (за продажба на имуществото) научихме съвсем случайно. Случайно разбрахме и че има списък от кредитори, в който отказаха да ни включат. Кой обикновен гражданин чете Държавен вестник, каза Мария Бадева от Пловдив. Пред в. БАНКЕРЪ тя и племенникът й уточниха, че единствено вземанията на четирима кредитори са били удовлетворени. По тяхна информация единият от тях е ЕТ Меранзо Керанов от Стара Загора, който е трябвало да довърши обекта в Китен. Загубих толкова много. Който мисли, че съм спечелил от него, нека го докаже, обяви предприемачът. Информация отказаха да дадат и юристите от кантора Ноблекс, които обслужват Булес. Имахме да уредим имуществените взаимоотношения при оттеглянето ни от дружеството, уклончив бе адвокат Светослав Касъров от Бургас. Не мога да ви дам информация за нашия довереник, лаконична бе и колежката му от софийския клон на кантората Александра Кръстева. Какво се е случило с Еделвайс Китен след 1999 г. могат да се правят само догадки Съгласно Търговския закон прекратяване на дружеството може да стане по искане на съдружниците, които притежават 3/4 от капитала му. Както стана ясно, съдружниците са в неведение. Към ликвидация в конкретния случай би могло да се пристъпи и по заповед на министъра на земеделието и горите, но и този вариант засега няма потвърждение. Бившият земеделски министър Венцислав Върбанов заяви пред в. БАНКЕРЪ, че нищо не си спомня за случая Еделвайс Китен. Няколко месеца преди заключителното събрание на кредиторите в процедурата по несъстоятелност на дружеството, проведено на 11 юли 2003-а, Варненският окръжен съд регистрира Булгариан Еделвайс, в което съдружник е изпадналото в несъстоятелност Еделвайс Китен ООД. Синдикът Веселин Луканов Банков категорично отказа да даде отговор на купищата въпроси, като по какъв начин са удовлетворени вземанията на кредиторите и кой все пак е подписал дружествения договор с Биалетти и Оберти от името на фалиралото Еделвайс Китен ООД. Едва ли ще се намери съдия, който би направил това вписване, твърдят юристи. Те отхвърлят и възможността да са продадени земята и недовършената сграда. Защото ако строежът е собственост на Еделвайс Китен ООД, седемте декара под и около него все още са земи от Държавния горски фонд. ВМЕСТО ЕПИЛОГПодозренията на в. БАНКЕРЪ, че и предишният, и сегашният екип на аграрното министерство не са предприели никакви действия, за да защитят собствеността си и държавните интереси, се потвърдиха. Официалният отговор от директора на Дирекция Административно-правно и информационно обслужване Албена Михайлова в Националното управление по горите (НУГ) гласи, че задължение на министър Върбанов е било да се разпореди ревизионният акт да бъде внесен в прокуратурата. В НУГ и Министерството на земеделието и горите не откри данни същият да е бил предявен в законно установения срок на съответните компетентни органи. С оглед на факта, че държавата е претърпяла големи имуществени вреди, НУГ ще сезира в близките дни Върховна касационна прокуратура.Всичко това би било хубаво, ако не беше станало твърде късно. Междувременно в. БАНКЕРЪ научи, че с решение от 15 юли 2003 г. Пловдивският окръжен съд е прекратил процедурата по несъстоятелност, отнел е правомощията на синдика и е заличил Еделвайс Китен ООД от Търговския регистър.Остава открит въпросът как дружеството се е озовало като частник в Булгариан Еделвайс.ВМЕСТО ЕПИЛОГПодозренията на в. БАНКЕРЪ, че и предишния, и сегашния екип на аграрното министерство не е предприело никакви действия, за да защити собствеността си и държавните интереси се потвърдиха. Официалният отговор от директора на Дирекция Административно-правно и информационно обслужване Албена Михайлова в Националното управление по горите гласи (НУГ), че задължение на министър Върбанов е било да се разпореди ревизионният акт да бъде внесен в прокуратурата. В НУГ и Министерството на земеделието и горите не откри данни същият да е бил предявен в законно установения срок на съответните компетентни органи. С оглед на факта, че държавата е претърпяла големи имуществени вреди, НУГ ще сезира в близките дни Върховна касационна прокуратура.Всичко това би било хубаво, ако не беше станало твърде късно. Междувременно в. БАНКЕРЪ научи, че с решение от 15 юли 2003 г. Пловдивският окръжен съд е прекратил процедурата по несъстоятелност, отнел е правомощията на синдика и е заличил Еделвайс Китен от Търговския регистър.Остава открит въпросът как дружеството се е озовало в Булгариан Еделвайс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във