Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Е-ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЗЛИЗА ОТ ЗОНАТА НА ЗДРАЧА

Димитър Калчев, министър на държавната администрация, пред в. БАНКЕРЪГ-н Калчев, мандатът на последните две правителства се оказа недостатъчен за създаването на електронно правителство. Каква е причината за забавянето?- Не бих казал, че има забавяне. Изпълняват се сроковете, заложени в Стратегията за електронно правителство, приета от Министерския съвет през декември 2002 година. Тя се основава на меморандума, подписан от кабинета в края на 2001-ва в Брюксел. В него е записано, че до края на 2005 г. трябва да бъде осигурен един пакет от 20 електронни услуги за гражданите. Електронното правителство не е самоцел. То е неразделна част от модернизацията на държавната администрация в страните от ЕС в рамките на програма И-Юръп плюс (E-Europa plus). Искам да припомня, че шестмесечното председателство на Италия (от 1 юли до 31 декември 2003 г. - бел.а.) премина изцяло под мотото Бързи и качествени административни услуги за гражданите и бизнеса чрез е-правителство. На всички форуми присъстваше министър-председателят Силвио Берлускони, което беше сигнал за това, че темата е изключително сериозна - най-вече заради силния си антикорупционен ефект. Какви средства са изхарчени от 1998 г., когато започна въвеждането на информационните технологии в администрацията, досега? Говори се за почти половин милиард долара...- До момента са инвестирани над 40-50 млн. лв. в няколко направления. Първото е създаването на законодателната рамка. Там изразходваните средства са нищожни. Основна част от инвестициите са ориентирани към изграждането на Националната оптическа кабелна информационна система и към купуването на софтуер, тъй като не е тайна, че до 2001 г. бяхме лидерите на цяла Югоизточна Европа в ползването на нелегален софтуер. По този повод фигурирахме в списъка 401-КА на Американската агенция за защита на търговията, което доведе до големи негативи в двустранните търговски отношения. Намеквате, че и държавната администрация е използвала нелегален софтуер?- Да, и тя, и всички, които после ме критикуваха, че сме подписали договор с Майкрософт за легализацията на софтуера, са ползвали пиратски софтуер. Когато сключихме договора, много от тях ни последваха. Освен таксите, документът съдържаше много други клаузи.Наскоро станахме свидетели на една полемика: доколко е уместно административните услуги, които ще се предоставят от електронното правителство чрез портала www.egateway.government.bg, да бъдат базирани единствено на продуктите и софтуера на Майкрософт...- Засега 99% от обмена на документи в Европейския съюз се осъществява благодарение на продукта Майкрософт Офис (Microsoft Office), който използваме и ние. Трябва да подчертая, че Европейската комисия - в своя план за електронна Европа до 2005 г., препоръчва разработването и използването на програмни среди, базирани на отворени стандарти, като окуражава използването на софтуери с отворен код. В края на 2002 г. България се включи в програмата на Европейската общност Обмен на данни в администрацията (IDA II). Целта е създаването на единно информационно пространство за обмен на данни между администрациите на страните членки и страните кандидатки. Това ще става чрез разработването и прилагането на единни технически и програмни решения с отворен код и въвеждането на универсален формат за обмен на документи. Какъв е оптимистичният и песимистичният срок за окончателното изграждане на електронното правителство? - Първият етап, който ще приключи до юни 2005 г., предвижда реализацията на пилотни проекти по инициативата на няколко големи компании, водещи в сферата на информационните технологии, като Майкрософт, Ай Би Ем и Хюлет Пакард. Целта е те да демонстрират възможностите за решаване на чисто технологични и организационни задачи, които си поставя електронното правителство. Практическото доказване на различните технологични концепции и тяхната приложимост в българските условия ще ни даде възможност да се ориентираме кои са най-подходящите за страната практики. Така ще можем да формулираме най-правилно тръжните изисквания за предстоящите проекти на е-правителството.Въпреки оскъдните бюджетни средства ние все пак се справяме със задачата, благодарение на различни донорски програми. Вчера (вторник - 7 септември) имахме среща с Бриджит Чернота, която отговаря за административната реформа в Европейската комисия. Тя даде много висока оценка за законодателната реформа в държавната администрация. Отварям скоба, за да припомня, че досега са приети законите за електронния документ и електронния подпис и за защита на личните данни. До края на годината парламентът ще приеме и закона за електронната търговия. По време на тази среща г-жа Чернота ни увери, че по финансовите споразумения с ЕК по програма ФАР за 2002, 2003 и 2004 г. ще ни бъдат предоставени необходимите средства за доизграждане на е-правителство.Мисля, че до края на 2005 г. вече ще предлагаме минималния пакет от 20 услуги, 10-15 от които ще са на ниво общини. Преди два месеца Министерството на финансите и Информационно обслужване въведоха подаването по електронен път на декларации по ДДС, предстои тази възможност да бъде предоставена и за данък общ доход. Кога във времето виждате интегрирането в обща мрежа на структурите на централната и на местната власт?- Интегрирането вече е в ход. Във Варна реализирахме един такъв проект между общината, областната администрация, прокуратурата и съда. Интегрираната информационна система за обмен на данни дава възможност за извършването на следните услуги за гражданите след регистрацията на цифровия сертификат: издаване на служебни бележки, на различни преписи на документи, на удостоверения за семейно положение, за раждане, смяна на адресната регистрация... В ход е подобен проект в Стара Загора, който изцяло е финансиран от Дел (DELL), ЦАПК Прогрес и Майкрософт. Практиката ще покаже кой от двата проекта е по-добър и кой ще бъде прилаган.На какъв етап е полагането на оптичните кабели?- Половината оптична кабелна мрежа вече е изградена. Досега към нея са включени 1158 административни структури - всички министерства, агенции и областните администрации. Миналата седмица към нея беше включена и Комисията за защита на конкуренцията. Целта ни е да стигнем до всички общини. Вярно, бавно се движим, защото става въпрос за сериозни инвестиции от порядъка на 80-90 млн. лева. Откъде ще се набавят тези средства? Вероятно ще ползвате различни донорски програми?- Да, и донорски програми, но преди всичко искаме да провокираме отделните частни фирми, които имат интерес от развитието на оптичната кабелна мрежа. Водим разговори и с Кейбъл, и с Крипто, както и с канадски фирми за доизграждането на мрежата. Имайте предвид, че и много други структури в частния сектор също изграждат такива мрежи. Например Кейбъл полага паралелна на трасетата на Булгаргаз мрежа. Ние вероятно ще направим опит да се включим към подобни инфраструктури, за да ползваме разсрочено плащане и да компенсираме недостига на средства. До края на годината ще изясним и как ще става защитата на предаването на информацията. Сега като че ли не си даваме ясна сметка колко важно е това. Ще осъзнаем важността на криптирането едва когато някоя банка бъде обрана без маски и автомати. Четох едно изследване, според което България е на последно място - дори след Румъния и Турция, по развитие на информационните и комуникационните технологии...- Истина е! Директен достъп до ИНТЕРНЕТ имат 15-16% от населението на страната. Това е свързано с нивото на социалноикономическо развитие у нас, със стандарта на живота. Вярно е, че ако съпоставим цената на един персонален компютър към средната работна заплата в България и в Румъния, разликата е огромна. Според Ендрю Пиндъм, шеф на Английското електронно правителство, за да е полезно българското е-правителство, е необходимо поне 25% от българите да са потребители на ИНТЕРНЕТ. Много скоро ще имаме разговори по тази тема. Още отсега мога да кажа, че ние копираме някои методи, използвани във Великобритания, тъй като тяхното е-правителство е смятано за образец в Европа. Един от тези методи е създаването на публични центрове за достъп до ИНТЕРНЕТ към пощенските клонове. Вече има няколко открити от министър Николай Василев. Предстои създаването на такива центрове и към обществените библиотеки и читалищата. Имаме три пилотни проекта - във Враца, Ихтиман и на още няколко места. През миналата седмица например с президента Георги Първанов открихме такъв център в Шабла, изграден с помощта на Асоциацията за адаптация към електронното правителство. Сам споменахте, че нивото на компютърна грамотност у нас е много ниско. Това не прави ли административните услуги по електронен път твърде екзотични за голяма част от населението?- Процентът на потребителите на ИНТЕРНЕТ ще се увеличи именно с тези публични центрове, които правим към пощенските клонове и библиотеките. Притежателите на смарткарти ще могат да получават тези електронни услуги, без да ходят в общината или областта. Изграждането им е приоритет и сме поискали 60-70 млн. лв. от бюджета за следващата година за реализирането на тази практика, която взаимстваме от опита на Великобритания.Очевидно бизнесът приветства извършването на редица административни услуги по ИНТЕРНЕТ, които пестят време и ограничават корупцията. Но какви са нагласите на администрацията, която вероятно ще бъде драстично съкратена след окончателното въвеждане на е-правителство и изваждането на някои дейности извън структури, пряко финансирани от бюджета?- Не бих казал, че има негативна нагласа. Изваждането на административните услуги и предоставянето им на концесионен принцип на частни фирми или на специално обособени държавни дружества е една много сериозна тема. Т.нар. аутсорсинг се прави с идеята, че услугите ще се извършват по-бързо и по-качествено от далеч по-малък персонал. В условията на един частен бизнес корупцията ще бъде елиминирана. Австрия за три години намали с 30% държавната си администрация само на база на изнасянето на услуги в частния сектор или в специализирани ЕООД-та. Тази практика се прилага и във Франция. Има обширен списък на дейности, които предстои да бъдат гледани на заседание на Министерския съвет. Ще намалим състава на администрацията с 20%, но с това ще се компенсира увеличението, наложено от адаптирането на нашето законодателство с европейското.

Facebook logo
Бъдете с нас и във