Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЗИ ЩЕ ИМА И ПЕНСИОНЕН ФОНД

Емил Кюлев, председател на съвета на директорите и главен изпълнителен директор на ДЗИ, се закани да размести пазарните пластове и в сектора на допълнителното пенсионно осигуряване. На 27 март 2003 г. (четвъртък) на пресконференция по повод обявяването на финансовите резултати на застрахователните дружества с марката ДЗИ Кюлев съобщи, че групата ще учреди и пенсионноосигурително дружество, което ще се нарича ПОД ДЗИ. С равни дялове в него ще участват ДЗИ АД и ДЗИ-Общо застраховане. РОСЕКСИМБАНК пък ще бъде банката депозитар. Все още се подготвят документите за лиценза му, каза за БАНКЕРЪ прокурститът Валери Алексиев. Той допълни, че очаква пенсионното дружество да заработи реално до юни 2003 година. ДЗИ АД има брутни премийни приходи от 47.360 млн. лв. за 2002 г., които го правят лидер на животозастрахователния пазар с дял от 33 процента. Налице е увеличение от 70% в постъпленията спрямо 2001 година. Спрямо същия период делът на дългосрочните животозастраховки е нараснал с 19 процента. Изплатени са 43.454 млн. лв. по изтекли застраховки Живот. Печалбата на ДЗИ АД за 2002-ра е 1.2 млн. лева.Големият дял на животозастраховането (43%) в общия премиен приход е всъщност това, което отличава резултатите на група ДЗИ от тези на конкурентите й, изтъкна Валери Алексиев. По думите му, около 80% от този обем се дължи на спестовното животозастраховане - смесени застраховки живот, застраховки, свързани с инвестиционен фонд, и пенсионни застраховки. От общото застраховане ДЗИ е успял да събере 64.660 млн. лв. (пряко застраховане) и 2.756 млн. лв. от презастраховане, което по предварителни разчети представлява около 15% от пазара. Резултатите са постигнати основно от автомобилното застраховане, както и от имуществените и селскостопанските застраховки. Изплатени са обезщетения за 34.250 млн. лева. Квотата на щетимост е 70%, при положение че непосредствено след приватизацията е била около 100%, допълни той. ДЗИ-Общо застраховане има печалба от 2.5 млн. лв., обяви Валери Алексиев. - По отношение на обема на приходите нямаме сериозен ръст, тъй като процесът на приватизация се отрази на резултатите ни, но в същото време имаме намаление на плащанията от 29 процента. Алексиев специално наблегна на платените от дружеството данъци - 5.54 млн. лева. От тях 5.252 млн. лв. са платени по Закона за корпоративното подоходно облагане. Така те плащат данък върху оборота на практика, който надвишава печалбата им и достига 142% от нея.

Facebook logo
Бъдете с нас и във