Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЗИ СЕ ЗАПЪТИ КЪМ БОРСАТА

ДЗИ ще бъде вписан в регистъра на публичните дружества. Решение за това беше взето в петък (16 май) на заседание на Комисията за финансов надзор (КФН). ДЗИ отговаря на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и на наредбата, определяща реда за вписване и отписване на публични дружества, съобщи Теодора Панайотова, експерт Връзки с обществеността в КФН.Съдебно регистрираният капитал на ДЗИ от 3.86 млн. обикновени (даващи право на участие в разпределението на печалбата), безналични, поименни и свободнопрехвърляеми акции също беше вписан в публичния регистър. Номиналната стойност на всяка една от акциите е 10 лева. В посочения брой ценни книги влизат и 20-те процента (772 000 акции), които държи Министерството на финансите. Именно те ще бъдат предлагани на борсата срещу компенсаторки като част от т.нар. пул Мечта. Посредник при публичната продажба ще бъде консорциумът между Национална банка на Гърция - ОББ - Булброкърс. През септември 2002 г. президентът на РОСЕКСИМБАНК Емил Кюлев чрез фирмата си Контракт София придоби 80% от акциите на дотогава държавния застраховател. Както БАНКЕРЪ вече писа, Кюлев подсказа, че има интерес към дела на МФ, така че той би могъл да стане едноличен собственик на ДЗИ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във