Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЗИ ПУСКА НОВИ ЗАСТРАХОВКИ ЖИВОТ

Застрахователната компания ДЗИ АД, която е част финансовата група ДЗИ - РОСЕКСИМБАНК, предлага нови видове животозастрахователни продукти. Те съчетават висока степен на защита и възможност за спестяване, като клиентът избира по какъв начин да бъдат вложени средствата му. За целта трябва да се насочи към някой от трите фонда - Високодоходни ценни книжа, гарантирани от държавата, ДЦК в левове и Валутен фонд в щатски долари или евро. ДЗИ предлага и Живот +, която дава възможност за избор на различни варианти за изчисляване на застрахователната сума, която клиентът ще получи в края на периода. Той може да предпочете полица с постоянна застрахователна сума, полица, която с всяка изминала година нараства с по 5%, или такава с авансово изплащане на средствата. Компанията предлага още ДЗИ - Просперитет - за заможни клиенти, ДЗИ - Гарант, ДЗИ - Детство и ДЗИ - Алтернатива, която е със срок на спестяване до 25 години. До края на май ДЗИ и застрахователните брокери, които продават услугите й, ще предлагат и новите, и старите видове застраховки Живот. От 1 юни обаче на пазара ще останат само новите дългосрочни продукти на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във