Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДВОЙНА ПЕЧАЛБА ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ

ЗАД Алианц България Живот запазва лидерските си позиции в животозастрахователния сектор с брутен премиен приход от 11.952 млн. лв. за първото полугодие. Това е ръст от почти 90% в сравнение със същия период на миналата година. Пазарният дял на компанията, който бе едва 7 на сто през 2002-ра, сега достига 29 процента. Постигнахме тези резултати благодарение на усилията, насочени към активното развитие на каналите за продажба в областта на животозастраховането, а също и на предлагането на по-добри възможности за управление на активи и средства, коментира изпълнителният директор Пламен Ялъмов.Това вече е оценено от онези българи, които са избрали спестовни застраховки Живот с добра доходност и застрахователни покрития. До края на 2004 г. компанията смята да привлече нови клиенти с атрактивни продукти, предлагани в български левове, щатски долари и евро. Още от тази есен Алианц България Живот ще пусне на пазара нова застраховка Живот, свързана с инвестиционните фондове на Алианц Груп по целия свят. Ако клиент на компанията желае да завърти парите от спестовната част на застраховката в акции, фондът ще инвестира акциите в 100-200 компании, които се търгуват на световните борси. Така застрахованите ще печелят двойно - един път от застрахователните покрития на рискове и втори път от ценни книжа, инвестирани в печеливши световни фирми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във